Započnite karijeru HR menadžera od nule

Plan i program – Strategijski i operativni menadžment

Program Strategijski i operativni menadžment posebno je osmišljen za sadašnje i buduće lidere spremne da odgovore na sve izazove savremenog poslovanja, postignu i održe konkurentsku prednost. Pravi menadžeri kreiraju svoje šanse i znaju kako treba da deluju da bi ostvarili uspeh.

Program Strategijski i operativni menadžment, objedinjujući teoriju i praksu, pruža sveobuhvatan uvid u prirodu menadžerskog poziva nudeći potrebna znanja za kvalitetno poslovanje u svetu sve veće konkurencije. Program je usklađen sa programom Cambridge International Diploma in Management - Professional level.

Za prave menadžere ne postoje nedostižni ciljevi!

Da saznate više o svakom predmetu, kliknite na odgovarajući link:

 

BUSINESS SKILLS

BIZNIS, BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Preduzetništvo, Entrepreneurship 6 Izborni
Započeti biznis, Business Start-up 6 Izborni
Razvoj biznis plana, Business Plan Development 6 Obavezan
Poslovna dokumentacija, Business Documentation 3 Izborni
Poslovno pravo, Business Law 3 Izborni
Međunarodno poslovno pravo, International Business Law 3 Izborni
Poslovna etika pojedinca i organizacije, Business Etdics of Individuals and
Organization
3 Izborni
MARKETING, MARKETING fond  Obavezan / Izborni
Osnove marketinga, Marketing Basics 6 Obavezan
SWOT analiza, SWOT Analysis 3 Izborni
Marketinška istraživanja i MIS, Marketing research and MIS 3 Izborni
Planiranje i segmentacija tržišta, Market Planning and Segmentation 3 Izborni
Strateški marketing, Strategic Marketing 6 Izborni
Upravljanje marketingom, Marketing Management 3 Izborni
Digitalni Marketing, Digital Marketing 6 Izborni
Ponašanje potrošača, Consumers Behaviour 6 Izborni
Brending, Branding 6 Izborni
PRODAJA, SALES fond  Obavezan / Izborni
Upravljanje prodajom, Sales Management 3 Obavezan
Upravljanje odnosima sa klijentima, Customer Relationships Management 3 Izborni
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, FINANCE AND ACCOUNTING fond  Obavezan / Izborni
Finansijski menadžment, Finance Management
12 Izborni
Osnove ekonomije, Basics of Economics 12 Obavezan
Mikroekonomija, Microeconomics 12 Izborni
Makroekonomija, Macroeconomics 12 Izborni
Međunarodna ekonomija, International Economics 6 Izborni
Racio brojevi, Racio Numbers 6 Izborni
Berzansko poslovanje, Stock Market 6 Izborni
Spoljna trgovina, Foreign Trade 6 Izborni
Računovodstvo, Accounting 12 Izborni
Računovodstvo troškova, Cost Accounting 6 Izborni
Finansijska i investiciona analiza, Finance and Investment analysis 12 izborni
Merdžeri i akvizicije, Mergers and Acquisitions 3 Izborni
MENADŽMENT I POSLOVNA ORGANIZACIJA, MANAGEMENT
AND BUSINESS ORGANIZATION
fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta, Management Fundamentals 6 Obavezan
Funkcije menadžmenta, Management Functions 3 Obavezan
Životni ciklus organizacije, Organization Life Cycle 3 Obavezan
Struktura i dizajn organizacije, Organization Structure and Design 3 Obavezan
Planiranje i menadžment resursa, Resource Planning and Management 6 Obavezan
Moć i autoritet, Power and Authority 3 Obavezan
Organizaciono ponašanje, Organizational Behavior 3 Obavezan
Liderstvo, Leadership 3 Obavezan
Upravljanje promenama, Change Management 3 Obavezan
Kvantitativne metode u poslovanju, Quantitative Methods for Business 6 Obavezan
Sistemi menadžmenta kvalitetom, Quality Management Systems 6 Obavezan
Menadžment znanja, Knowledge Management 3 Obavezan
Menadžment poslovnog prostora, Facility Management 3 Obavezan
Upravljanje lancem nabavke, Supply Chain Management 3 Obavezan
Krizni menadžment, Crisis Management 3 Obavezan
Upravljanje rizikom, Risk Management 3 Obavezan
Strategijski menadžment, Strategic Management 6 Obavezan
Ekološki menadžment, Environmental Management 3 Obavezan
Multinacionalne kompanije, Multinational Companies 3 Obavezan
Upravljanje radnim performansama, Performance Management 6 Obavezan
Upravljanje konfliktima, Conflict Management 3 Obavezan
Planiranje i kontrola troškova poslovanja, Expenditure Planning and Control 6 Obavezan
Međunarodni standardi kvaliteta, International Quality Standards 3 Obavezan
Korporativna odgovornost 3 Obavezan
Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera 3 Obavezan
Operacioni menadžment, Operations Management  6 Obavezan
Međunarodni menadžment, International Management 6 Obavezan
Inovacioni menadžment 3 Obavezan
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT fond   Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, HR Management Basics 6 Obavezan
Planiranje i selekcija ljudskih resursa, Human Resource Planning and Selection 3 Izborni
Pronalaženje ljudskih resursa, Human Resource Finding 3 Izborni
Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid; Employment, Contractingand termination of employment 3 Izborni
Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje, Introduction to Business, Training and Education 3 Izborni
Motivisanje zaposlenih, Employee Motivation 3 Izborni
Sistem nagrađivanja, Compensation Systems 6 Izborni
Coaching 3 Izborni
Strateško upravljanje ljudskim resursima, Strategic HR Management 6 Izborni
Psihologija ličnosti, Personality Psychology 6 Izborni
Psihologija organizacije, Organization Psychology 3 Izborni
Mobing 3 Izborni
Zaštita na radu, Workplace Safety 3 Izborni
Afirmativna aktivnost u zapošljavanju, Affirmative Action in Employment* 3 Izborni
Upravljanje talentima u organizaciji 3 Izborni
Sindikalno i nesindikalno organizovanje, Unionized and Non-unionized organization
3 Izborni
Zakonska regulativa za ljudske resurse, Human Resource Regulation 3 Izborni
MENADŽMENT PROJEKATA, PROJECT MANAGEMENT fond  Obavezan / Izborni
Osnove menadžmenta projekata, Project Management Basics 6 Obavezan
Upravljanje investicijama, Investment Management 6 Izborni
Metode i tehnike upravljanja projektima, Project Management Methods and Techniques 3 Izborni
Upravljanje timovima, Team Management 3 Izborni
Finansiranje projekata, Project Financing 6 Izborni
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU, IT IN BUSINESS fond  Obavezan / Izborni
Informacione tehnologije u poslovanju, IT in Business 6 Izborni
Elektronsko poslovanje, E-business 6 Izborni
Blokčejn Tehnologije, Blockchain Technologies 3 Izborni
ODNOSI S JAVNOŠĆU fond  Obavezan / Izborni
Osnove odnosa s javnošću 6 Obavezan
Odnosi s javnošću u kriznim situacijama 6 Izborni
Planiranje i organizacije poslovnih događaja i akcija 6 Izborni
Lobiranje 3 Izborni
Korporativne komunikacije 3 Izborni
IT KORISNIČKE VEŠTINE, IT USER SKILLS fond  Obavezan / Izborni
Osnove korišćenja računara, ECDL Computer Essentials 10 Obavezan
Osnove korišćenja interneta, ECDL Online Essentials
4 Obavezan
Obrada teksta, ECDL Word Processing 14 Obavezan
Tabelarne kalkulacije, EDCL Spreadsheets 16 Obavezan
Prezentacije, ECDL Presentation 12 Izborni
Obrada slika, ECDL Image Editing
12 Izborni
Obrada internet stranica, ECDL Web Editing
12 Izborni
STRANI JEZIK, FOREIGN LANGUAGE* fond  Obavezan / Izborni
Engleski jezik (početni/osnovni nivo)* 36 Obavezan
Engleski jezik (niži/srednji/viši nivo)* 36 Obavezan
Poslovni engleski jezik* 24 Izborni
Nemački jezik (A1 nivoA2 nivo)* 36 Bonus
Nemački jezik (B1 nivo / B2 nivo)* 36 Bonus
Nemački jezik (C1 nivo)* 36 Bonus
Poslovni nemački jezik* 21 Izborni
     
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate
Vantage (BEC Vantage)*
36 Pripremni kurs
ZAVRŠNI RAD, FINAL PAPER fond  Obavezan / Izborni
Završni rad – Biznis plan / Final Paper – Business Plan ** 15 Obavezan

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na programu Strategijski i operativni menadžment besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština – Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

Profesional Development Program No. of classes Obavezan / Izborni
TRANSVERZALNE VEŠTINE
Samospoznaja i samopouzdanje 3 Izborni
Samomotivacija i motivacija drugih 3 Izborni
Interpersonalne veštine 3 Izborni
Veštine adaptacije 3 Izborni
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje 3 Izborni
Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine 3 Izborni
Veštine savetovanja, koučinga i treninga 3 Izborni
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan 3 Izborni
Timski rad 3 Izborni
LIČNE VEŠTINE
Planiranje karijere, Life and Career Planning 3 Izborni
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing 3 Izborni
Poslovni bonton, Business bon ton 3 Izborni
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management 3 Izborni
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers 6 Izborni
Inteligencija, Intelligence 3 Izborni
Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation 3 Izborni
Principi bogaćenja i investiranja 3 Izborni
Metodologija istraživanja, Research Methodology 3 Izborni
EFEKTIVNOST I EFIKASNOST, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
Organizacija vremena, Time Management 3 Izborni
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation 3 Izborni
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication 6 Izborni
Upravljanje informacijama, Information Mangement 3 Izborni
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management 3 Izborni
Efektivno pregovaranje, Effective Negotiation 3 Izborni
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making 3 Izborni
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques 6 Izborni
SERTIFIKACIJA 3 Izborni

NAPOMENE:

  • Kursevi obeleženi (*) se slušaju putem online platforme za učenje na daljinu.
  • Kurs Završni rad - Biznis plan (**) slušaju samo DL polaznici.
  • Polaznicima se na osnovu urađenog testa procjene znanja dodjeljuje odgovarajući nivo engleskog jezika.
  • Pripremni kursevi za polaganje FCE i BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa i ove kurseve pohađaju polaznici koji su zainteresovani za sticanje jedne od pomenutih sertifikacija. Uslov je da polaznik ima završen English Upper Intermediate Level.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se