Vreme je za bolji posao

Šta radi marketing menadžer?

Marketing menadžer obavlja niz promotivnih aktivnosti kako bi proizvod ili usluga imali dobar odjek u javnosti i svesti potrošača. Osnovni cilj njegovog posla je postizanje dobrog imidža proizvoda ili usluge i postizanje porasta prodaje. On je taj koji planira, usmerava i koordinira promociju proizvoda ili usluge na svim poljima i pomoću svih dostupnih kanala.

Marketing menadžer može da bude specijalizovan za različite oblasti poslovanja. Bilo da je to farmacija, medicina, građevina, tehnologija ili turizam, vrlo je važno dobro da poznaje proizvode ili usluge kompanije za koju radi. Pružena mu je šansa da izabere oblast koja mu najviše odgovara.

Marketing menadžer je odgovoran za istraživanje tržista, dalji razvoj i promociju proizvoda, a više od svega za osmišljavanje i realizaciju uspešnih marketinških kampanja.

On zna da pridobije kupca, ali takođe da zna i kako da ga zadrži!

Putovanja su sastavni deo poslovne uloge marketing menadžera. Često posećuje klijente, odlazi na sastanke, izložbe i prezentacije.


Koje veštine i interesovanja odlikuju marketing menadžera?

✓ Dobre verbalne i pisane veštine,
✓ Dobar osećaj za procenu uslova na tržištu i potreba potrošača i klijenata,
✓ Odlične organizacione veštine,
✓ Sposobnost rada u timu i rukovođenja timom,
✓ Sposobnost da delegira i motiviše ostale zaposlene,
✓ Kreativnost, energija i entuzijazam za osmišljavanje i realizaciju kampanja,
✓ Samopouzdanje prilikom predlaganja i procene ideja,
✓ Poznavanje više stranih jezika,
✓ Spremnost na stalno usavršavanje.

Kako izgleda posao marketing menadžera?

  • Poslovi i zaduženja kojima će marketing menadžer posvetiti svoje vreme su raznoliki.
  • utvrđuje marketinške ciljeve, 
  • bira i primenjuje najbolje marketinške strategije i taktike, 
  • određuje kanale i oblike promocije, 
  • sprovodi marketinške planove i programe, 
  • istražuje i analizira,
  • nadgleda finansijske i tehnološke faktore koji utiču na šanse na tržištu, 
  • planira i primenjuje marketinške aktivnosti i kampanje.

Za marketing je vrlo važan način na koji menadžeri planiraju i nadgledaju oglašavanja i promocije, komuniciraju sa agencijama, autorima i umetnicima. Njihov posao je da daju preporuku u vezi sa strategijom formiranja cena, da sprovode efektivne kontrole marketinških rezultata i procenjuju reakcije tržišta.
Na kraju, marketing menadžeri preporučuju i predlažu promene, i pripremaju i podnose izveštaje o marketinškim aktivnostima.

Budućnost za marketing menadžere

Potrebno je da se marketing menadžer neprestano usavršava, dodatno obučava i prati trendove u svom poslu, ali i na širem planu.

Ukoliko ostvaruje uspešne odnose sa klijentima, partnerima i medijima, znaće i na koje načine da tu prednost pretvori u profit za kompaniju i za sebe.

Svaka kompanija teži ka tome da ostvari što veću zaradu, a samim tim i da zaposli kadar koji će doprineti ostvarenju tog cilja. A stručni i uspešni marketing menadžeri su upravo taj kadar koji pokreće priliv novca u svakoj organizaciji.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.