Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Marketinška istraživanja i MIS

Opis kursa

Kurs Marketing istraživanja i MIS upoznaje polaznike sa pojmom, svrhom i značajem marketing istraživanja, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Detaljno se obrađuju sve faze procesa marketing istraživanja, sa fokusom na ključna pitanja vezana za istraživanje tržišta, potrošača i konkurencije.

Polaznici će se upoznati sa karakteristikama marketing informacionog sistema kao informacione baze za donošenje odluka iz raznih domena upravljanja marketingom, sa akcentom na ulogu informacionih tehnologija u marketing istraživanjima.

Cilj kursa

Cilj kursa jeste da polaznici upoznaju ceo proces marketing istraživanja i steknu sva potrebna znanja i veštine za njegovo uspešno sprovođenje u organizaciji. Polaznici treba da razumeju značaj celokupnog istraživanja na različitim tržištima i značaj marketing informacionog sistema za donošenje marketing odluka na različitim nivoima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentCambridge poslovni program i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.