Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Šta radi preduzetnik?

Ko je preduzetnik?

Preduzetnik ili preduzetnica je osoba koji želi da ostvari svoje poslovne ideje. Ove ideje se uvek oslanjaju na značajno i detaljno poznavanje neke industrije i tržišta, potrebe kupaca, tehnologije, distribucije i načina prodaje. Preduzetnik je neko ko je sposoban da uspešno vodi sopstveni biznis.

Biti uspešan preduzetnik se uči. Štaviše, započinjanje i razvijanje vlastitog posla upravo je stalno učenje, a najbolje se uči kada se vlastita i tuđa iskustva, uključujući i greške, s pažnjom uzimaju u obzir i razmatraju.

Svako može započeti vlastiti posao. Najlakši deo svega je osnovati firmu. Preduzetnici koji shvataju razliku između ideje i prilike imaju veću šansu za uspeh.

Šta znači biti preduzetnik?

Kada pomislimo na preduzetnika, uglavnom pomislimo na vlasnika samostalne radnje, zanatliju ili majstora. Ponekad pomislimo i na vlasnika preduzeća sa malim brojem zaposlenih, a ređe na vlasnika firme sa više od 100 zaposlenih. Ali nikad ne pomislimo na Bila Gejtsa.

Biti prvi, ali istovremeno i najbolji.

Glavni adut preduzetnika predstavljaju ideje i želje da stvore nešto u čemu će uspeti, a da pritom projekat bude isključivo njihov.

Na njima je da razvijaju ideju, da poseduju neophodna znanja, da ulažu svoju kreativnost u uspeh svog preduzeća i da počnu da grade svoj san. Preduzetnik mora da poseduje zbir znanja, veština i sposobnosti, ali i pokretački duh, posvećenost, odgovornost i dinamičnost.

Ako je Vaša želja da postanete preduzetnik, pogledajte šta dobijate školovanjem na programu Preduzetništvo

U čemu je značaj znanja i veština preduzetnika?

✓ Kao preduzetnik, možete da birate na koji način, kada i čime ćete se baviti,
✓ Znanja i veštine možete primeniti u svim oblastima života,
✓ Lakše ćete se snalaziti u oblasti poslovanja,
✓ Kroz obrazovanje razvija se potencijal koji je ključni element zapošljavanja i ekonomskog razvoja u celom svetu.

Ako želite biti preduzetnik, morate imati snažnu ličnost, biti istrajni i uporni, imati stav, razvijenu maštu, biti zadovoljni sami sobom, radoznali i veoma motivisani.

Ono što je zajedničko svim preduzetnicima je strast prema onome što rade, strast prema svojim idejama i želja da ih ostvare na tržištu. Uz to, svi preduzetnici žele da upravljaju svojom sudbinom i da im niko ne određuje šta treba da rade.

sta radi preduzetnik

Šta je važno za svakog preduzetnika?

Preduzetnici su usmereni na pokretanje i organizovanje poslovanja neke firme, sa ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Posao preduzetnika vezan je za sve vrste poslovanja. Razvija kreativnost i pospešuje rađanje ideja.

Imajući to u vidu, za dobrog preduzetnika važno je da:

 • dobro poznaje ciljno tržište,
 • efikasno rukovodi finansijama
 • ostvari dobru promociju, kako bi bio vidljiv na tržištu,
 • pametno odabere tim zaposlenih,
 • poznaje ekonomsku situaciju, koja bi mogla da utiče na rezultat njegovog rada,
 • proceni rizike.

Očigledno je da dobar preduzetnik raspolaže znanjem svih oblika poslovanja. On mora, u istom trenutku, biti ekonomista, menadžer, vođa projekta, analitičar i menadžer ljudskih resursa.

Kvalitetna edukacija je ono što čini razliku između uspešnog preduzetnika, i nekoga ko samo poseduje početni kapital. Znanje je večiti kapital!

Preduzetnik sam sebi kreira radno mesto, radne aktivnosti i delatnost kojom će se baviti. Od majstora i zanatlije, do direktora velike svetske korporacije. Jedino je važno da imaju originalnu ideju, potrebno znanje i energiju da slede svoj poslovni san.

Veštine kojima ćete vladati završetkom programa Preduzetništvo su veštine:

 • javnog nastupa
 • govorništva
 • liderstva
 • timskog rada
 • upravljanja vremenom
 • donošenja odluka
 • pisanja
 • pregovaranja
 • izgradnje ličnog stila

Znanja koja ćete posedovati nakon kompletiranja programa Preduzetništvo su:

 • kako da napišete i sprovedete u delo biznis plan
 • kako da upravljate ljuskim resursima unutar firme
 • kako da upravljate marketingom i prodajnim procesom
 • kako da upravljate znanjem zaposlenih
 • kako da planirate i vodite sopstvenu karijeru
 • kako da upravljate sistemom kvaliteta
 • kako da upravljate projektima
 • kako da upravljate lancem nabavke
 • kako da vodite poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku
 • kako da iskoristite potencijal IT-a u radu firme
 • kako da uspostavite dobre odnose s javnošću
 • osnovna znanja iz berzanskog poslovanja
 • kako da upravljate finansijama

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se