UPIS U GENERACIJU 2024/25. JE POČEO!

Šta radi preduzetnik?

Ko je preduzetnik?

Preduzetnik ili preduzetnica je osoba koji želi da ostvari svoje poslovne ideje. Ove ideje se uvek oslanjaju na značajno i detaljno poznavanje neke industrije i tržišta, potrebe kupaca, tehnologije, distribucije i načina prodaje. Preduzetnik je neko ko je sposoban da uspešno vodi sopstveni biznis.

Biti uspešan preduzetnik se uči. Štaviše, započinjanje i razvijanje vlastitog posla upravo je stalno učenje, a najbolje se uči kada se vlastita i tuđa iskustva, uključujući i greške, s pažnjom uzimaju u obzir i razmatraju.

Svako može započeti vlastiti posao. Najlakši deo svega je osnovati firmu. Preduzetnici koji shvataju razliku između ideje i prilike imaju veću šansu za uspeh.

Šta znači biti preduzetnik?

Kada pomislimo na preduzetnika, uglavnom pomislimo na vlasnika samostalne radnje, zanatliju ili majstora. Ponekad pomislimo i na vlasnika preduzeća sa malim brojem zaposlenih, a ređe na vlasnika firme sa više od 100 zaposlenih. Ali nikad ne pomislimo na Bila Gejtsa.

Biti prvi, ali istovremeno i najbolji.

Glavni adut preduzetnika predstavljaju ideje i želje da stvore nešto u čemu će uspeti, a da pritom projekat bude isključivo njihov.

Na njima je da razvijaju ideju, da poseduju neophodna znanja, da ulažu svoju kreativnost u uspeh svog preduzeća i da počnu da grade svoj san. Preduzetnik mora da poseduje zbir znanja, veština i sposobnosti, ali i pokretački duh, posvećenost, odgovornost i dinamičnost.

Ako je Vaša želja da postanete preduzetnik, pogledajte šta dobijate školovanjem na programu Preduzetništvo

U čemu je značaj znanja i veština preduzetnika?

✓ Kao preduzetnik, možete da birate na koji način, kada i čime ćete se baviti,
✓ Znanja i veštine možete primeniti u svim oblastima života,
✓ Lakše ćete se snalaziti u oblasti poslovanja,
✓ Kroz obrazovanje razvija se potencijal koji je ključni element zapošljavanja i ekonomskog razvoja u celom svetu.

Ako želite biti preduzetnik, morate imati snažnu ličnost, biti istrajni i uporni, imati stav, razvijenu maštu, biti zadovoljni sami sobom, radoznali i veoma motivisani.

Ono što je zajedničko svim preduzetnicima je strast prema onome što rade, strast prema svojim idejama i želja da ih ostvare na tržištu. Uz to, svi preduzetnici žele da upravljaju svojom sudbinom i da im niko ne određuje šta treba da rade.

sta radi preduzetnik

Šta je važno za svakog preduzetnika?

Preduzetnici su usmereni na pokretanje i organizovanje poslovanja neke firme, sa ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Posao preduzetnika vezan je za sve vrste poslovanja. Razvija kreativnost i pospešuje rađanje ideja.

Imajući to u vidu, za dobrog preduzetnika važno je da:

 • dobro poznaje ciljno tržište,
 • efikasno rukovodi finansijama
 • ostvari dobru promociju, kako bi bio vidljiv na tržištu,
 • pametno odabere tim zaposlenih,
 • poznaje ekonomsku situaciju, koja bi mogla da utiče na rezultat njegovog rada,
 • proceni rizike.

Očigledno je da dobar preduzetnik raspolaže znanjem svih oblika poslovanja. On mora, u istom trenutku, biti ekonomista, menadžer, vođa projekta, analitičar i menadžer ljudskih resursa.

Kvalitetna edukacija je ono što čini razliku između uspešnog preduzetnika, i nekoga ko samo poseduje početni kapital. Znanje je večiti kapital!

Preduzetnik sam sebi kreira radno mesto, radne aktivnosti i delatnost kojom će se baviti. Od majstora i zanatlije, do direktora velike svetske korporacije. Jedino je važno da imaju originalnu ideju, potrebno znanje i energiju da slede svoj poslovni san.

Veštine kojima ćete vladati završetkom programa Preduzetništvo su veštine:

 • javnog nastupa
 • govorništva
 • liderstva
 • timskog rada
 • upravljanja vremenom
 • donošenja odluka
 • pisanja
 • pregovaranja
 • izgradnje ličnog stila

Znanja koja ćete posedovati nakon kompletiranja programa Preduzetništvo su:

 • kako da napišete i sprovedete u delo biznis plan
 • kako da upravljate ljuskim resursima unutar firme
 • kako da upravljate marketingom i prodajnim procesom
 • kako da upravljate znanjem zaposlenih
 • kako da planirate i vodite sopstvenu karijeru
 • kako da upravljate sistemom kvaliteta
 • kako da upravljate projektima
 • kako da upravljate lancem nabavke
 • kako da vodite poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku
 • kako da iskoristite potencijal IT-a u radu firme
 • kako da uspostavite dobre odnose s javnošću
 • osnovna znanja iz berzanskog poslovanja
 • kako da upravljate finansijama

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.