Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Investicioni menadžment i berzansko poslovanje – kako da uspešno investirate na finansijskom tržištu

Investicioni menadžment i berzansko poslovanje

Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
3 trimestra
Fond časova
665 časova
Diplome i sertifikacija
ICM Diploma (single subject) in Capital and Investment
ECDL (European Computer Driving Licence)
Pearson English International Certificate
BusinessAcademy Certified Investment Manager
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE
 • Šta je najvažnije prilikom donošenja investicione odluke?
 • Od čega zavise cene hartija od vrednosti?
 • Da li je moguće utvrditi stepen i smer cenovnih promena na berzi?
 • Na koji način predvideti trendove na finansijskom tržištu?
 • Na koji način “čitati” berzanske indekse?

Ovo su samo neka od pitanja koja se nameću svima koji nameravaju da investiraju na finansijskom tržištu. Od 2012. godine i na BusinessAcademy imate priliku da razvijate svoje investicione veštine po naučno utemeljenim principima i standardima International Federation of Technical Analyst.

Školovanjem na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje savladaćete znanja i veštine kako sa teorijskog tako i sa praktičnog aspekta koja su vam neophodna da se kompetentno uključite u poslovanje na finansijskim tržištima u svojstvu individualnog ili institucionalnog investitora.

Nastavni plan i program na ovom odseku je osmišljen na takav način da vam pruži osnovna znanja iz oblasti investiranja i berzanskog poslovanja neophodnih za rad u finansijskim institucijama koje se bave poslovima finansijskog posredovanja.

Polaznik odseka Investicioni menadžment i berzansko poslovanje će biti osposobljen da razume i primeni savremene investicione instrumente i tehnike u cilju postizanja finansijskih ciljeva klijenata koje će moći da primeni kako na regionalnim tako i na međunarodnim finansijskim tržištima.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se na odsek Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

 

Koje veštine ćete savladati na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje

Nastava na ovom odseku se realizuje u dve faze: u prvoj fazi ćete steći neophodna znanja za razumevanje makroekonomskog i mirkoekonomskog okruženja koja obezbeđuju okvir funkcionisanja finansijskih tržišta. Takođe, naučićete metode i tehnike za upravljanje finansijama, finansijsku analizu kao i osnovne računovodstvene principe neophodne za razumevanje osnovnih principa teorije finansiranja i razumevanje finansijskog sistema preduzeća.

Druga faza vašeg školovanja predstavlja specijalizaciju iz oblasti finansijskog posredovanja. Pomenućemo samo neke od oblasti koje ćete izučavati tokom školovanja na odseku Investiocioni menadžment i berzansko poslovanje:

 • Berzansko poslovanje 
 • Upravljanje investicijama
 • Hartije od vrednosti
 • Analiza finansijskih tržišta
 • Analiza hartija od vrednosti
 • Upravljanje finansijskim rizikom
 • Portfolio menadžment
 • Psihologija investitora
 • Investiciono bankarstvo
 • Forex- trgovanje na deviznim tržištima

 

Plan i program za ovaj odsek, osim stručnih predmeta iz oblasti investicionog menadžmenta i berzanskog poslovanja, sadrži i opšte finansijske i menadžment predmete kao i grupu predmeta za usavršavanje ličnih veština: pregovaranje, liderstvo i odlučivanje. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

 

Gde ćete moći da radite?

Školovanjem na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje savladaćete znanja i veštine koja ćete moći da primenite u širokom spektru poslova finansijskog posredovanja, kao na primer:

 • u brokerskim i dilerskim kućama,
 • u bankama u okviru odeljenja finansijskog posredovanja na finansijskim tržištima,
 • u drugim organizacijama koje se bave poslovima finansijskog posredovanja, kao što su osiguravajuća društva, penzioni fondovi, investicioni fondovi,
 • u konsalting agencijama koje se bave investiocionim savetovanjem.

Pročitajte više ukoliko vas zanima kako izgleda posao brokera.

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru – Personal Development program

U okviru školovanja na programu Investicioni menadžment i berzansko poslovanje, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Tokom programa usvojićete upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Saznajte više o Personal Development Programu i pogledajte njegov plan i program.

 

Šta dalje?

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se