Započnite karijeru HR menadžera od nule

Odnosi s javnošću – Kako uspešno izgraditi i održati pozitivan imidž kompanije

Odnosi s javnošću

Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
3 trimestra
Fond časova
593 časa
Diplome i sertifikacija
ICM Diploma (single subject) in Public Relations
ECDL (European Computer Driving Licence)
Pearson English International Certificate
BusinessAcademy Certified PR Manager
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Školovanjem na ovom odseku ovladaćete najnaprednijim znanjima potrebnim za efikasnu komunikaciju sa ciljnim javnostima i savladaćete tehnike kojima ćete uticati na njihovo mišljenje i ponašanje u cilju formiranja pozitivnog imidža kompanije u javnosti.

Kako bi firma uspešno poslovala neophodno je da u svom timu ima uspešnog i sposobnog PR menadžera. U suprotnom, gubi kontrolu nad informacijama koje, u današnje vreme digitalne ekonomije, neverovatnom brzinom prolaze kroz raznolike kanale komunikacije, i nema mogućnost da utiče na predstavu, odnosno imidž koji mediji i ciljne javnosti stvaraju o njoj.

Cilj menadžera za odnose s javnošću je da uspostavi kanale komunikacije sa ciljnim javnostima kompanije kako bi postigao međusobno razumevanje, povoljno mišljenje o organizaciji, procenio stavove javnog mnjenja i uskladio politiku organizacije sa javnim mišljenjem i interesom i ciljevima kompanije. Kroz mnoštvo aktivnosti, on stvara i održava reputaciju firme.

Na našem odseku naučićete na koji način se kreira identitet, imidž i reputacija firme i kako se razvijaju i održavaju poslovni odnosi unutar firme i van nje. Takođe, saznaćete koje strategije i taktike upotrebljavaju najuspešniji PR menadžeri i na koji način ih sprovode. Ovladaćete teorijskim i praktičnim znanjima koja će vam omogućiti uspešno vođenje i realizaciju budućih projekata.

Ako vas privlače nove tehnologije i novi načini komunikacije, mediji i njihova funkcija u savremenom društvu, ovaj odsek je stvoren za vas. Ovde ćete naučiti kako da razumete današnjicu i da koristite servise novih tehnologija u cilju sopstvenog profesionalnog razvoja kao i profitabilnog poslovanja kopmanije u kojoj radite.

Stvorićete mogućnost postizanja značajnih uspeha u svojoj karijeri koji sa sobom povlače sigurnost odlične zarade i vaš lični, ali i korporativni razvoj. Vaš zadatak, kao menadžera odnosa s javnošću, jeste da održavate pozitivne veze između kompanije i njene javnosti, ali i da doprinosite upešnom i konkurentnom poslovanju organizacije. Mi ćemo vam pružiti neophodna znanja i veštine PR menadžera kojeg bi svaki direktor poželeo u svom timu.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se na odsek Odnosi s javnošću.

 

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Odnosi s javnošću?

Školovanjem na ovom odseku dobijate sve alate koji su vam potrebni kako biste postali uspešan PR menadžer koji će sebe i svoju kompaniju postaviti visoko u očima ciljnih javnosti. Proći ćete kroz sve kanale komunikacije i ovladaćete svim aspektima njihove primene.

Naš cilj je da vas naučimo na koji način da organizujete strategijsko-komunikacijsku politike organizacije, kako interno tako i eksterno. Veštine koje ćemo Vam predstaviti omogućiće Vama i Vašoj kompaniji ne samo prepoznavanje, već i dugoročnu pozicioniranost među ciljnim javnostima.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Planiranje i vođenje PR kampanja 
 • Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija
 • Upravljanje kriznim situacijama
 • Stvaranje i održavanje korporativnog identiteta, imidža i reputacije
 • Interni odnosi s javnošću
 • Online odnosi s javnošću
 • Veštine lobiranja i sponzorstva
 • Veštine pisanja (copywriting)
 • Odnosi sa medijima
 • Interkulturalne i korporativne komunikacije
 • Marketing veštine i znanja
 • Osnovna znanja iz oblasti menadžmenta
 • Lične veštine pregovaranja, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju i liderstva

 

Plan i program za ovaj odsek, osim stručnih predmeta iz oblasti odnosa s javnošću, sadrži stručne marketing i menadžment predmete kao i grupu predmeta za usavršavanje ličnih veština: pregovaranje, liderstvo i prodaja. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Navedite druge da slušaju vašu poruku
Odnosi s javnošću se koriste da se utiče na javno mnjenje i vaš cilj će biti, kao menadžera odnosa s javnošću, da menjate javno mnjenje, kreirate mnjenje tamo gde ga nije bilo ili učvrstite već stvoreno javno mnjenje.

Nakon školovanja na odseku Odnosi s javnošću razumećete razliku između reklamiranja i publiciteta. Naučićete kako i kada da se oglašavate bez plaćene reklame; na koji način „word-of-mouth“ funkcioniše i kako se ovakav način promocije koristi u dugoročnim, a kako u kratkoročnim projektima. Shvatićete značaj saopštenja za javnost i naučićete kako da ih napišete na način prilagođen ciljnoj javnosti, a u svrhu prosleđivanja najbitnijih informacija za Vas i Vašu kompaniju. Saznaćete koje tehnike su najbolje za uspešan rad u online odnosima s javnošću i naučićete da ih primenite onda kada je to potrebno.

Naučićete kako na pravi način da sarađujete sa novinarima. Takođe, saznaćete šta je sve potrebno kako bi se vaše informacije našle u medijima i na koji način da upravljate informacijama koje šaljete. Još više, naučićete kada je pravo vreme da organizujete konferenciju za novinare i na šta tom prilikom treba da obratite pažnju.

Tokom školovanja na BusinessAcademy imaćete prilike da sarađujete i učite od uspešnih ljudi iz oblasti odnosa s javnošću koji će vam preneti neophodna znanja i pomoći vam u postizanju postavljenih ciljeva.

Šta je cilj školovanja na ovom odseku? Uspeh u odnosima s javnošću zavisi od mogućnosti komuniciranja, predstavljanja ideja i misli, sposobnosti da se drugi navedu da slušaju, da deluju. U okruženju koje je pretrpano informacijama veština efektivnog komuniciranja je od suštinske važnosti. Da bi organizacija efektivno poslovala mora da zna kako da plasira svoju poruku na kompetitivnom tržištu ideja. Kompanija mora da ima PR menadžera koji razume izazove i prepozna prilike koje će unaprediti poslovanje. Vi možete biti taj menadžer odnosa s javnošću.

Nakon završetka školovanja bićete osposobljeni i naoružani znanjima, veštinama i alatima uspešnog PR menadžera. Moći ćete da uplovite u vode odnosa s javnošću i budete prvi u svom poslu. Bićete spremni da odgovorite na svaki poziv i da pravovremeno reagujete u kriznim situacijama. Počećete da razmišljate u skladu sa svojom profesijom čime ćete na najefikasniji način obavljati svoj posao. Koristeći se savremenim metodama komunikacije, vremenom ćete izgraditi sopstveni imidž i postići reputaciju koja će raditi za vas. Rezultati će neosporno biti na vašoj strani.

Pročitajte više ukoliko vas zanima šta radi pr menadžer.

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru – Personal Development program

U okviru školovanja na programu Odnosi s javnošću, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Tokom programa usvojićete upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Saznajte više o Personal Development Programu i pogledajte njegov plan i program.

 

Šta dalje?

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se