Započnite karijeru HR menadžera od nule

Finansijski menadžment – Za osobe koje uživaju u kontroli troškova i ulaganja

Finansijski menadžment

Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
3 trimestra
Fond časova
608 časova
Diplome i sertifikacija
ICM Diploma (single subject) in Financial Management
ICM Diploma (single subject) in Accounting
Cambridge International A&AS level Economics
Cambridge International A&AS level Accounting
ECDL (European Computer Driving Licence)
Pearson English International Certificate
BusinessAcademy Certified Financial Manager
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na odseku Finansijski menadžment možete naučiti sve što je potrebno da efikasno upravljate novčanim tokovima u preduzeću. Saznaćete kako pravilnom finansijskom kontrolom direktno utičete na profitabilnost poslovanja.

Drugim rečima, postaćete osoba koja ima moć da poveća profit preduzeća. To je najsigurniji način da ostvarite visoku zaradu i radne uslove koje želite.

Finansije su ključne tehničke veštine na prvom mestu: strategije investiranja u razvoj, određivanje obima i načina ulaganja, upravljanje investicionim fondovima, kontrola troškova u cilju povećanja profita.

Brojevi, analize, statistike, računovodstvo, kvantitativne finansijske metode. Ako si analitički nastrojen/a, ovaj odsek je idealan za tebe.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se na odsek Finansijski menadžment.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Finansijski menadžment?

Školovanje na odseku Finansijski menadžment sastoji se od dva ciklusa.

U prvom ciklusu možete naučiti kako finansirati različite vrste resursa unutar preduzeća. Saznaćete kako da kontrolišete finansije i upravljate njihovim procesom i tokom.

U drugom ciklusu dobijate alate za donošenje ispravnih finansijskih odluka. Naučićete kako da stvarate vrednost za preduzeće putem pravilnih finansijskih odluka. Takođe shvatićete kako da se suočite sa rizicima, što je veština koja se danas visoko ceni kod uspešnih finansijskih stručnjaka.

Kao rezultat, bićete sposobni da upravljati poslovnim finansijama u različitim okruženjima, uključujući startape, mala i ambiciozna preduzeća, preduzeća u dinamičnom rastu, tehnološke kompanije, zrela preduzeća, kao i preduzeća koja se oporavljaju i traže finansijsku podršku.

Grupa veština i znanja koje ćete steći obuhvataju:

 • Istraživanje ekonomije i makroekonomije
 • Upravljanje celokupnim finansijama preduzeća
 • Napredne kvantitativne finansijske metode
 • Računovodstvo i knjigovodstvo
 • Menadžment kriznih situacija i upravljanje rizicima
 • Planiranje i vođenje finansija
 • Istraživanje poslovanja na berzi i finansijskih institucija
 • Vođenje projekata
 • Timsko vođenje i organizacija
 • Liderske veštine
 • Menadžerske veštine

Plan i program za odsek Finansijski menadžment sadrži najviše statističkih nauka na BusinessAcademy. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Kako vođenjem finansija kreirati profit?

Glavni cilj upravljanja finansijama u preduzeću je donošenje finansijskih odluka koje direktno utiču na profit.

To znači da ćete biti odgovorni za upravljanje finansijskim izveštajima i analizama. Kreiraćete, analizirati i koristiti finansijske dokumente na nivou direktora. Znaćete koje odluke treba doneti na osnovu prethodnog stanja kako bi preduzeće ostvarilo veći profit.

Četiri koraka obrade finansijskih izveštaja:

1) analiza poslovne strategije putem finansijskih podataka

2) analiza računovodstva i knjigovodstva

3) analiza bilansa stanja, uspeha i novčanih tokova 

4) predviđanje

Ovo je najpouzdanija praksa koju koriste uspešni finansijski stručnjaci.

Da biste upravljali finansijskim izveštajima na stručnom nivou, potrebno ti je sveobuhvatno tehničko znanje. Zato na BusinessAcademy učimo o 11 ključnih oblasti iz finansija:

 • Korporativne finansije: razumevanje finansija preduzeća i kako ih kontrolisati
 • Makroekonomija: praćenje tržišnih promena koje utiču na profitabilnost preduzeća i donošenje odgovarajućih odluka
 • Mikroekonomija: vođenje finansija preduzeća s ciljem smanjenja troškova
 • Ekonomika preduzeća: vođenje finansija preduzeća radi postizanja maksimalnog profita
 • Racio brojevi: tumačenje finansijskih i poslovnih rezultata i donošenje sledećih koraka
 • Upravljanje finansijskim rizicima: reagovanje na promene na tržištu kako bi se izbegli gubici zbog loših ulaganja
 • Računovodstvo i knjigovodstvo: praćenje i upravljanje novčanim tokovima
 • Troškovno računovodstvo: donošenje profitabilnih odluka o ulaganjima
 • Berzansko poslovanje i upravljanje portfolioima: iskorišćavanje berze u korist preduzeća
 • Elektronsko bankarstvo: brza i efikasna saradnja s bankama
 • Finansijske institucije: korišćenje finansijskih institucija u korist preduzeća

Na predavanjima ćete analizirati stvarne poslovne primere kako bi stekli praktično iskustvo u primeni uspešnih finansijskih metoda. Predavači s kojima ćeš raditi su stručnjaci u svojim oblastima, uključujući profesionalne revizore, knjigovođe i analitičare.

Kako finansijski stručnjaci koriste modernu tehnologiju?

Finansijski stručnjaci koriste modernu tehnologiju kako bi unapredili svoje sposobnosti i poboljšali rezultate u svojim finansijskim aktivnostima. Kroz automatizaciju, analitiku podataka, virtuelne sastanke, cloud tehnologiju i nove tehnološke trendove poput kriptovaluta i blockchain tehnologije, oni stvaraju efikasnije i pouzdanije finansijske procese koji su ključni za uspeh u današnjem poslovnom svetu. 

Gde ćete moći da radite?

Svoju specijalnost ćete moći da primenite u širokom spektru industrija, širokom spektru poslovnih situacija.

Finansije su takva disciplina da svoja znanja profitabilno možete primeniti u preduzećima sa 10 zaposlenih koja ostvaruju do 500 hiljada evra godišnjeg prometa, pa sve do kompanija sa više hiljada zaposlenih i prometom koji se meri u desetinama miliona evra godišnje i više.

Kada postanete finansijski stručnjak, izbor je Vaš.

Pročitajte više ukoliko vas zanima šta radi finansijski menadžer.

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru - Personal Development program

U okviru školovanja na programu Finansijski menadžment, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Tokom programa usvojićete upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Saznajte više o Personal Development Programu i pogledajte njegov plan i program.

 

Šta dalje?

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se