Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

IPMA sertifikacija

U oblasti projektnog menadžmenta, LINK group je prepoznala potrebe efikasnog planiranja i upravljanja projektima, pa je u saradnji sa Udruženjem za upravljanje projektima Srbije - YUPMA organizovala stručno osposobljavanje za sertifikovane projektne menadžere po IPMA (International Project Management Association) standardima.

IPMA International Project Management Association je vodeća svetska organizacija za profesionalnu sertifikaciju projektnih menadžera, koja sarađuje sa više od 40 nacionalnih organizacija širom sveta. 45 godina tradicije, 40.000 sertifikovanih projektnih menadžera, kao i poslovanje u više od 40 zemalja na svim kontinentima potvrđuju reputaciju IPMA kao prve i vodeće organizacije u promovisanju i razvoju projektnog menadžmenta.

Program sertifikacije

Četvorostepeni sistem sertifikacije projektinih menadžera podrazemeva sledeće nivoe osposobljenosti:

 • Nivo D: Certified Project Managmenet Associate / IPMA Level D (Sertifikovani projektni menadžer-saradnik)
 • Nivo C: Certified Project Manager / IPMA Level C (Sertifikovani projektni menadžer)
 • Nivo B: Certified Senior Project Manager / IPMA Level B ( Sertifikovani stariji projektni menadžer)
 • Nivo A: Certified Project Director/ IPMA Level A (Sertifikovani direktor projekta)

Uslovi sertifikacije

Svaki kandidat u skladu sa zahtevima IPMA standarda, mora da ispuni sledeće uslove:

Nivo D: Certified Project Management Associate / IPMA Level D (Sertifikovani projektni menadžer - saradnik)

 • Adekvatno znanje iz menadžmenta projekata i pasivno znanje engleskog jezika.

Nivo C: Certified Project Manager / IPMA Level C (Sertifikovani projektni menadžer)

 • VII stepen stručne spreme i pasivno znanje engleskog jezika. Najmanje 3 godine iskustva u upravljanju projektima i to kao vođa projekta sa punom odgovornošću u vođenju projekta ograničene složenosti, kao i da ima iskustva u svim fazama životnog ciklusa projekta.

Nivo B: Certified Senior Project Manager / IPMA Level B (Sertifikovani stariji projektni menadžer)

 • VII stepen stručne spreme i aktivno znanje engleskog jezika. Najmanje 5 godina iskustva u upravljanju projektima od čega bar 3 godine iskustva u vođenju kompleksnih projekata, kao i da ima iskustva u svim fazama životnog ciklusa projekta.

Nivo A: Certified Project Director / IPMA Level A (Sertifikovani direktor projekta)

 • VII stepen stručne spreme i aktivno znanje engleskog jezika. Najmanje 5 godina iskustva u upravljanju više projekata od čega 3 godine u svojstvu portfolio ili program menadžera, kao i da ima iskustva u svim fazama životnog ciklusa projekta.

Prednosti sertifikacije

Ukoliko se opredelite za program sertifikacije po IPMA standardima, sledeće su koristi za Vas:

 • međunarodno priznati sertifikat koji potvrđuje Vašu stručnost i osposobljenost,
 • provera i poboljšanje vlastitih sposobnosti,
 • dobijanje priznatog zvanja,
 • konkurentnost na tržištu rada,
 • mogućnost dobijanja dobro plaćenog posla,
 • mogućnost napretka u profesionalnoj karijeri,
 • sigurnost radnog mesta.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.