SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Chartered Management Institute - CMI

Najbolji način da čovek vodi svoj život jeste da se usredsredi na samorazvoj, na spoznaju prirode, društva i sebe samog.
(Sokrat)


Ove reči, koje je čuveni filosof uputio okupljenim Atinjanima tokom jedne od svojih brojnih beseda, danas pored svakodnevnog života sve više pronalaze svoju primenu i u kontekstu poslovnog okruženja i korporativnog upravljanja.

Svaki menadžer mora uvek ulagati napor u svoje obrazovanje, delimično zbog toga što ničije znanje i veštine ne mogu biti konačne i sveobuhvatne, delimično zbog toga što se veoma brzo dolazi do novih saznanja, a delimično i zbog brzine promena u okruženju.

Sa ovog stanovišta polazili su i kreatori programa Chartered Management Institute iz Velike Britanije, tako da je značajan deo edukativnog sadržaja posvećen upravo afirmisanju inicijative kod svakog pojedinca ka ličnom i profesionalnom usavršavanju i napredovanju. U prilog tome, govori i činjenica da menadžeri najvećih multinacionalnih kompanija, ukoliko žele da opstanu na svojim pozicijama, moraju minimum 20% od svog raspoloživog vremena da posvete samorazvoju.

Chartered Management Institute je prestižna međunarodna institucija za profesionalnu sertifikaciju menadžera koja tokom svog dugogodišnjeg rada i nekoliko hiljada sertifikovanih profesinalaca aktivno učestvovala u promociji i razvoju teorije i prakse menadžmenta i liderstva i uspostavila visoke standarde u edukaciji iz ovih naučnih oblasti.

Sticanje specijalističkih teorijskih i praktičnih znanja sa naglaskom na razvoju ličnih i profesionalnih osobina koja definišu današnjeg menadžera uspešnim, kao i fleksibilna mogućnost sertifikacije čini program Chartered Management Institute jedinstvenim na tržištu.

Više o CMI sertifikacionom programu možete saznati na adresi: www.managers.org.uk.

 

LINK group je od strane Chartered Management Institute, Instituta za sertifikaciju menadžera iz Velike Britanije, dobio status CMI Approved Provider, čime je ovlašćen za obuku, testiranje i izdavanje sledećih kvalifikacija:

CMI sertifikacije usklađene su sa planom i programom BusinessAcademy. Školovanje prema CMI programu se realizuje na BusinessAcademy u okviru odseka za Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se