Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Korišćenje DL sistema

Polaznici BusinessAcademy imaju priliku da koriste jedini pravi sistem za e-learing u našoj zemlji. 


LINK group Distance Learning System (DLS) zasnovan je na korišćenju savremenih informacionih tehnologija u svim elementima procesa učenja. Učenje u mreži računara preko interneta, odnosno intraneta predstavlja osnovnu ideju ovog sistema.

Internet, odnosno intranet se koristi za ostvarivanje uslova za interakciju korisnika sa sadržajem, predavačima (autorima kurseva) i ostalim učesnicima u Distance Learning modelu učenja. DLS omogućava kompletno upravljanje kursevima na internetu, kao i ostvarivanje interaktivnosti, dvosmerne komunikacije i razmene podataka.

Prijava korisnika i pristup sistemu

Prijavljivanje na DL sistem ostvaruje se preko adrese  www.biznis-akademija.com/dls. Sa dobijenim korisničkim imenom (username) i lozinkom (password) pristupate sistemu. Nakon prvog prijavljivanja na sistem možete promeniti svoju lozinku (password) putem linka Promena lozinke.

Upustvo za DL na BusinessAcademy

Sadržaj DL paketa

 • Materijali za učenje
 • Username i Password za pristup DLS-u
 • Uputstvo za korišćenje DLS-a
 • Pravila školovanja za DL polaznike
 • Vodič za učenje
 • Besplatni poklon bonus kursevi

Multimedijalni materijali

Kursevi pored tekstualnih lekcija podrazumevaju i multimedijalne materijala visokog kvaliteta. Kako biste savladali gradivo kurs pozivamo Vas da pogledate ove snimke koji obiluju praktičnim primerima. Na vrhu nastavne jedinice nalazi se ikonica filma i klikom na nju pristupate multimediji. Pored su dostupne i ikonica za pdf. kao i za test napredovanja, pa je potrebno iskoristiti sve obrazovne resurse koji su Vam na raspolaganju kako bi se postigao maksimalan kvalitet. Ukoliko želite da Vam se multimedijalni materijal iz obaveznih kurseva dostavi za preuzimanje na kraju školske godine kako biste imali podsetnik, potrebno je da tu stavku čekirate na Vašem Ličnom kartonu.

Način korišćenja sistema

Nakon što se korisnik prijavi na sistem, sa leve strane prozora na raspolaganju su mu linkovi ka svim funkcionalnim celinama DLS-a. DLS je moguće koristiti sa bilo kog računara koji poseduje stabilnu internet vezu. To znači da DLS možete koristiti kod kuće i na poslu, u vremenu koje Vama odgovara i dinamikom koja Vama odgovara.

Materijali za učenje

Do materijala za učenje dolazite preko linka Dodeljeni kursevi na glavnoj strani DLS-a. Na strani Dodeljeni kursevi nalazi se spisak Vama dodeljenih kurseva. Klikom na određeni kurs otvara se prozor sa osnovnim informacijama za taj kurs, kao i lista modula i pripadajućih jedinica tom modulu. Klikom na nastavnu jedinicu otvara se prozor sa odgovarajućim elementima za učenje, vezanim za tu nastavnu jedinicu.

Nastavni moduli i nastavne jedinice

DL platforma

Svaki kurs sastoji se od određenog broja modula, a svaki od modula sastoji se od određenog broja nastavnih jedinica. Na kraju modula se nalazi test po modulu koji služi za zvaničnu proveru znanja iz tog modula. U modulima koji obuhvataju i usvajanje praktičnih znanja pored testa po modulu može se naći i zadatak (assignment/task) koji šaljete voditelju kursa na pregled.

Nastavni elementi

Nastavni elementi predstavljaju osnovni element nastavnog sadržaja. Elementi mogu biti u različitom formatu (pdf, avi, mpeg, tls, ppt i dr), prema prirodi nastavne jedinice, a pokreću se preko odgovarajućih linkova na vrhu stranice. Za otvaranje materijala u određenoj nastavnoj jedinici potrebna je uspostavljena internet veza. Broj pristupa materijalima se beleži u bazi, kao i aktivnosti na EduWallu i postavljanje FAQ pitanja vezanih za nastavnu jedinicu.

Testovi

U okviru DLS-a postoje testovi napredovanja, testovi po modulima, kao i dodatni testovi prema potrebi organizacije nastave. Testovi napredovanja vezani su za proveru znanja nakon svake pređene nastavne jedinice, dok se testovi po modulu odnose na proveru znanja nakon svakog pređenog nastavnog modula i učestvuju u osvojenom broju kredita za taj modul, a samim tim i u završnoj oceni na kraju kursa.

Ocenjivanje i kreditiranje

Svaka aktivnost polaznika u DL sistemu se prati i vrednuje odgovarajućim brojem osvojenih kredita. Nakon svakog pređenog modula predavač dodeljuje određeni broj kredita prema urađenom Assignmentu/Tasku i testovima po modulu. 

Aktivnosti tokom kursa

Pored navedenih provera znanja, svakom polazniku je ostavljena mogućnost aktivnijeg učešća u radu i to kroz:

 • postavljanje pitanja voditelju kursa,
 • chat sa voditeljem i ostalim kolegama,
 • diskusije sa ostalim polaznicima i kolegama na EduWall,
 • predlaganje interesantnih web adresa i tutorijala,
 • predlaganje novih pojmova za rečnik pojmova i slično.

Sve navedene aktivnosti su implementirane unutar DLS-a čime se olakšava rad i korišćenje i izbegava upotreba dodatnih softverskih rešenja.

Dinamika učenja

DL platforma je aktivna tokom čitave godine i dostupna je svim korisnicima, 365 dana godišnje, 24 časa dnevno. Polaznik u varijanti Distance Learning-a sam bira dinamiku i vreme učenja, što znači da nije u obavezi da prati sve kurseve istovremeno. Kursevi se sastoje iz određenog broja nastavnih modula čije otvaranje i praćenje je vremenski proizvoljno od strane svakog polaznika. Završetak rada iz određenog kursa nije vezan za ostale kurseve.

Pitanja i odgovori

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obrađivanom tematskom jedinicom, možete kontaktirati sa voditeljem kursa putem linka na vrhu strane klikom na ikonicu koverte. Za svaku tematsku oblast dostupna je i baza sa najčešće postavljanim pitanjima, koja će tokom samog kursa biti dopunjavana, između ostalog i Vašim radom i postavljanjem pitanja. Najbolja pitanja se objavljuju javno zajedno sa odgovorom, čime učestvujete u kreiranju jedinstvene baze znanja za tu tematsku celinu. Za sve kurseve predviđene su konsultacije sa predavačima u prethodno dogovorenim terminima kada će polaznici imati mogućnosti direktnih konsultacija sa voditeljem kursa.

Arhiviranje kurseva

Kursevi koji su uspešno kompletirani i završeni, smeštaju se u arhivu DL sistema, koja se vodi za svakog polaznika. Završeni kursevi se zaključavaju, korisnik ih i dalje vidi u sistemu, ali nema mogućnosti ponovnog otvaranja i korišćenja pojedinih elemenata, testova, projekata i dr.

Primedbe, predlozi i tehnička podrška

Svaki komentar ili uočenu grešku uvek ste slobodni da nam prenesete. Bižemo Vam zahvalni što na taj način učestvujete u usavršavanju DLS-a. Ukoliko imate bilo kakav problem u vezi sa za korišćenje DLS-a možete se obratiti našoj službi tehničke podrške na broj tel. 4011-230 ili na mail podrska@link-elearning.com.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se