Još nije kasno!

Korišćenje DL sistema

Polaznici BusinessAcademy imaju priliku da koriste jedini pravi sistem za e-learing u našoj zemlji.

LINK group Distance Learning System (DLS) zasnovan je na korišćenju savremenih informacionih tehnologija u svim elementima procesa učenja. Učenje u mreži računara preko interneta, odnosno intraneta predstavlja osnovnu ideju ovog sistema.

Internet, odnosno intranet se koristi za ostvarivanje uslova za interakciju korisnika sa sadržajem, predavačima (autorima kurseva) i ostalim učesnicima u Distance Learning modelu učenja. DLS omogućava kompletno upravljanje kursevima na internetu, kao i ostvarivanje interaktivnosti, dvosmerne komunikacije i razmene podataka.

Prijava korisnika i pristup sistemu

Prijavljivanje na DL sistem ostvaruje se preko adrese www.link-elearning.com. Sa dobijenim korisničkim imenom (username) i lozinkom (password) pristupate sistemu. Nakon prvog prijavljivanja na sistem možete promeniti svoju lozinku (password) putem linka Promena lozinke.

Multimedijalni materijali na CD-u

Pojedini kursevi podrazumevaju određenu količinu multimedijalnih materijala visokog kvaliteta, koji se smeštaju na CD ili DVD medij i dostavljaju na Vašu adresu. Stoga Vas molimo da obavezno unesete kompletnu i tačnu adresu na kojoj ćete biti u mogućnosti da primite svoj CD.

Način korišćenja sistema

Nakon što se korisnik prijavi na sistem, sa leve strane prozora na raspolaganju su mu linkovi ka svim funkcionalnim celinama DLS-a. DLS je moguće koristiti sa bilo kog računara koji poseduje stabilnu internet vezu i CD uređaj (samo za kurseve koji su praćeni multimedijalnim materijalima na CD-u). To znači da DLS možete koristiti kod kuće i na poslu, u vremenu koje Vama odgovara i dinamikom koja Vama odgovara.

Materijali za učenje

Do materijala za učenje dolazite preko linka Dodeljeni kursevi na glavnoj strani DLS-a. Na strani Dodeljeni kursevi nalazi se spisak Vama dodeljenih kurseva. Klikom na određeni kurs otvara se prozor sa osnovnim informacijama za taj kurs, kao i lista modula i pripadajućih jedinica tom modulu. Klikom na nastavnu jedinicu otvara se prozor sa odgovarajućim elementima za učenje, vezanim za tu nastavnu jedinicu.

Nastavni moduli i nastavne jedinice

Svaki kurs sastoji se od određenog broja modula, a svaki od modula sastoji se od određenog broja nastavnih jedinica. Nastavne jedinice, zapravo, predstavljaju lekcije, odnosno manje tematske celine od modula.

Otključavanje narednog modula moguće je samo polaganjem testa vezanog za prethodni modul, odnosno uslov za prelazak na sledeći modul je završen prethodni modul.Takođe, nakon svake lekcije postoji, nešto kraći, test napredovanja.

To podrazumeva položen test po modulu i predviđeni assignment ili task (zadatak, projekat, seminarski rad) koji je dodeljen od strane predavača za taj modul. Assignment i task mogu, a ne moraju biti dodeljeni, što zavisi od načina rada konkretnog predavača, ali svakako predstavljaju korisnu proveru znanja.

Nastavni elementi

Nastavni elementi predstavljaju osnovni element nastavnog sadržaja. Elementi mogu biti u različitom formatu (pdf, avi, mpeg, tls, ppt i dr), prema prirodi nastavne jedinice, a pokreću se preko odgovarajućih linkova na vrhu stranice. Za otvaranje materijala u određenoj nastavnoj jedinici potrebna je uspostavljena internet veza. Otvoreni materijal može se pregledati i offline. Broj pristupa materijalima se beleži u bazi, kao i aktivnosti na forumu i postavljanje FAQ pitanja vezanih za nastavnu jedinicu.

Testovi

U okviru DLS-a postoje testovi napredovanja, testovi po modulima, odnosno testovi po kompletnim kursevima. Testovi napredovanja vezani su za proveru znanja nakon svake pređene nastavne jedinice, dok se testovi po modulu odnose na proveru znanja nakon svakog pređenog nastavnog modula i učestvuju u osvojenom broju kredita za taj modul, a samim tim i u završnoj oceni na kraju kursa.

Ocenjivanje i kreditiranje

Svaka aktivnost polaznika u DL sistemu se prati i vrednuje odgovarajućim brojem osvojenih kredita. Nakon svakog pređenog modula predavač dodeljuje određeni broj kredita prema urađenom assignmentu, testovima po modulu i aktivnostima polaznika kursa.

Pitanja i odgovori

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obrađivanom tematskom jedinicom, možete kontaktirati sa predavačem putem linka na vrhu strane, u prozoru nastavne jedinica. Za svaku tematsku oblast dostupna je i baza sa najčešće postavljanim pitanjima, koja će tokom samog kursa biti dopunjavana, između ostalog i Vašim radom i postavljanjem pitanja. Najbolja pitanja se objavljuju javno zajedno sa odgovorom, čime učestvujete u kreiranju jedinstvene baze znanja za tu tematsku celinu. Za sve kurseve predviđene su konsultacije sa predavačima i "na zemlji", jednom mesečno, u prethodno dogovorenim terminima.

Primedbe, predlozi i tehnička podrška

Svaki komentar ili uočenu grešku uvek ste slobodni da nam prenesete. Bižemo Vam zahvalni što na taj način učestvujete u usavršavanju DLS-a. Ukoliko imate bilo kakav problem u vezi sa za korišćenje DLS-a možete se obratiti našoj službi tehničke podrške na broj tel. 4011-230 ili na mail podrska@link-elearning.com.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.