Započnite karijeru HR menadžera od nule

Strategijski i operativni menadžment – Nove menadžment tehnologije za osobe koje žele da ostvare profesionalne ciljeve pomoću drugih ljudi

Strategijski i operativni menadžment

Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
3 trimestra
Fond časova
686 časa
Diplome i sertifikacija
ICM Diploma (single subject) in Business Management and Administration
ICM Diploma in Leadership Studies
ICM Diploma in Strategic Management
CMI Level 3/Level 5 Award
Cambridge International A&AS level Business
ECDL (European Computer Driving Licence)
Pearson English International Certificate
BusinessAcademy Certified Manager
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Školovanjem na odseku Strategijski i operativni menadžment bićete osposobljeni da donosite profitabilne poslovne odluke, bez obzira na veličinu i poslovnu delatnost organizacije, njenu tržišnu orijentaciju i nivo rukovođenja, kao i uprkos stalnoj neizvesnosti poslovnog okruženja. Istovremeno, dobićete alate da vodite ljude tako da svoje lične ambicije i poslovne uspehe ostvarite lakše.

U poslednjih devet godina, menadžment tehnologija se menja. Novi menadžment pristupi se baziraju na neočekivanim rezultatima naučnih istraživanja. Dodatno, ako želite da vodite ljude, Vaši novi prioriteti su efikasno upravljanje promenama u okruženju i očekivanje više proaktivnog ponašanja zaposlenih, bez obzira da li su u pitanju operateri, saradnici ili direktori.

Izračunato je da danas, ako projekat ne može da se osmisli, kreira, izvrši i koriguje za period koji je četiri puta kraći od standarda, Vaša organizacija donosi profit koji je manji od proseka.

Sa druge strane, nov način rukovođenja organizacijama omogućava velike uspehe. Kompanija Stylus Innovation je dostigla vrednost od 13 miliona dolara posle dve godine od nastanka, iako je početni kapital iznosio samo deset hiljada dolara. Direct Hit je dostigla vrednost od 500 miliona dolara, u roku od prvih 500 dana. Xfire je dostigla vrednost od 110 miliona dolara, nepunih dve i po godine posle nastanka. A za osam godina, kompanija Zappos je skočila sa manje od jednog miliona dolara godišnjeg prometa na preko milijardu.

Kvalitetnim upravljanjem organizacijom možete napraviti značajne skokove u profitabilnost preduzeća.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se na odsek Strategijski i operativni menadžment.

 

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Strategijski i operativni menadžment?

Strategijski menadžment je, pre svega, usmeren na kreiranje odnosa između organizacije i njenog okruženja kroz aktivnosti pozicioniranja na tržištu i definisanja strategijskog odgovora, a sve u cilju obezbeđenja poslovnog kontinuiteta organizacije. S druge strane, operativni menadžment je orijentisan na efikasno korišćenje postojeće strategijske pozicije, kroz realizaciju operativnih ciljeva i uspešno upravljanje resursima organizacije i njenih funkcionalnih celina.

Može se reći da je strategijski menadžment zapravo makromenadžment, dok je operativni menadžment mikromenadžment. A Vi ćete tokom školovanja na BusinessAcademy naučiti da upravljate organizacijom na oba plana.

Novom menadžment metodologijom naučićete da kombinujete kvantitativne metode kao što su analiza verovatnoće, statističko zaključivanje, optimizacija i matematičko modelovanje sa “mekanim” veštinama komunikacije i psihologije. 

To ćete postići pomoću tri ciklusa kroz koje se vodi Vaše školovanje na ovom odseku.

Prvo, steći ćete tehničku ekspertizu potrebnu za rukovođenje organizacijom: od strategijske i situacione analize, organizacionog usmeravanja i planiranja, implementacije i kontrole strategije, preko rukovođenja pojedinim funkcionalnim celinama organizacije, rukovođenja ljudskim resursima, finansijama i ostalim poslovnim resursima, pa sve do menadžmenta procesa i operacija. 

Drugo, naučićete kako da primenite naučne tehnike za donošenje profitabilnih odluka kao što su optimizacija i simulacija, modeli za identifikaciju izbora, formalizaciju ustupaka i specifikaciju ograničenja.

Treće, savladaćete testirane tehnike ubeđivanja, pregovaranja i motivacije. Istražićete i naučiti da primenjujete praksu koju koristi grupa visokoplaćenih profesionalnih pregovarača koji svojim znanjem sklapaju poslove u vrednosti od 250.000 evra i više. Preuzećete znanja menadžera koji iza sebe imaju nemerljive uspehe, čije smo metode analizirali i upakovali u primenjiv sistem tehnika.

Grupe veština i znanja koje ćete savladati školovanjem na ovom odseku su:

 • Strategijsko upravljanje organizacijom Zaposlite Business Academy polaznike
 • Vođenje i planiranje rada organizacionih jedinica
 • Vođenje i organizacija timova
 • Vođenje projekata
 • Krizni menadžment i risk menadžment
 • Finansije
 • Marketing i prodajne veštine
 • Menadžerske poslovne veštine
 • Rukovođenje računarskim tehnologijama i savlađivanje poslovnog engleskog jezika.

Plan i program za odsek Strategijski i operativni menadžmentPlan i program za odsek Strategijski i operativni menadžment je obiman. Tehnički zahtevan. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

Pri tom, osim strategijskih i operativnih stručnih znanja, naučićete kako da primenite naučne tehnike za donošenje profitabilnih odluka kao što su optimizacija i simulacija, modeli za identifikaciju izbora, formalizaciju ustupaka i specifikaciju ograničenja.

Naime, kao menadžer ste stalno pod baražom informacija koje mogu biti nepouzdane. Na dnevnom nivou morate birati koje su odluke najbolje iako nemate sve potrebne informacije. Zato ćemo vršiti eksperimente tokom kojih ćete savladati praktične tehnike racionalnog odlučivanja. Koristićemo tehnike zasnovane na nalazima naučnih istraživanja, među kojima su i istraživanja Instituta za neurologiju iz Londona.

Sposobnost da razmišljate čisto i, zahvaljujući tome, brzo primenite svoja tehnička znanja, doneće Vam dobre poslovne uspehe, veći autoritet i zaradu.

 

Strategije i tehnike za uticaj na druge ljude

Kada savladate tehnička znanja i kada steknete sposobnost pravilnog razmatranja opcija koje imate pred sobom, treći korak je da svoje odluke ubedljivo predstavite ljudima sa kojima radite.

Komunikativne strategije i tehnike su neophodne za svaki značajan uspeh u poslu.

Zato ćete na BusinessAcademy savladati testirane tehnike ubeđivanja, pregovaranja i motivacije. Istražićete i naučićete da primenjujete praksu koju koristi grupa visoko plaćenih profesionalnih pregovarača koji svoja znanja koriste za sklapanje poslova u vrednosti od 250.000 eura i više. Preuzećete znanja menadžera koji iza sebe imaju merljive uspehe, čije smo metode analizirali i upakovali u primenjiv sistem tehnika.

U vezi sa tim, imamo tri cilja: da znate kako da primenite napredne motivacione strategije, da znate da ubeđujete usmeno, da znate da prodate pisano.

Bez obzira da li sa ljudima komunicirate preko podijuma, u sali za sastanke, pismom ili e-poštom, naučićete kako da:

 • “Prodate” svoje ideje i želje drugima
 • Steknete veći kredibilitet među kolegama
 • Razvijete strategiju za uticaj na motivaciju ljudi sa kojima radite
 • Naučite kako da dobijete i zadržite pažnju publike, bez obzira da li se obraćate grupi od pet ili dvesta ljudi
 • Saznate kojim porukama, pisanim i usmenim, možete najpreciznije uticati na druge ljude
 • Rešavate konflikte u grupnoj atmosferi

Pravi menadžer je ubedljiv, tako da ćete to postati i Vi.

 

Kako postati lider?

Školovanje na odseku Strategijski i operativni menadžment kulminira kreiranjem lidera.

Kroz analizu realnih primera, grupne analize, simulacije i radionice, školovanjem ćete oštriti svoje liderske sposobnosti i viziju. Kako za posao koji ćete obavljati, tako i za realni život koji ćete voditi. Na kraju, sa BusinessAcademy ćete izaći opremljeni liderskim veštinama koja su na prvom mestu profitabilna.

Radićete i učićete od stručnjaka u svojim oblastima. Među domaćim preduzećima i institucijama koje su koristile usluge naših stručnjaka su i Komercijalna banka, Volksbanka, Beocity, DDOR Novi Sad, Dunav osiguranje, Europrojekt, Fidelinka, Knjaz Miloš, Futuraplus, većina domaćih fakulteta uključujući Ekonomski, Arhitektonski, Medicinski, Pravni, Poljoprivredni, preduzeće Galenika, četiri vladina instituta, četiri ministarstva, Telenor, Interspeed, Lukoil, L’Оreal, Pepsi, Porsche, Olympus, Siemens i mnogi drugi. Profesionalci i direktori iz kompanija kao što su Comtrade, Avon, Pfizer, Tetrapak, Carlsberg, Forma Ideale ...

 

Gde ćete moći da radite?

Potreba za izuzetnim menadžerima je prisutna u svakoj industrijskoj grani, među preduzećima i državnim institucijama.

Industrije koje omogućavaju odličnu naplatu Vašeg novog znanja su finansijske kompanije, preduzeća okrenuta marketingu, fabrike i proizvodne kompanije, preduzeća koja se razvijaju ili koriste nove tehnologije, servisne industrije kao što su osiguranje, obrazovanje ili zdravstvo, konsultantske kuće.

Takođe, svaka kompanija koja želi menadžera sposobnog da upravlja kreiranjem novih vrednosti, dobiće vrednog partnera u stručnjaku kakav ćete postati i Vi.

Pročitajte više ako vas zanima šta radi menadžer >>

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru - Personal Development program

U okviru školovanja na programu Strategijski i operativni menadžment, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Tokom programa usvojićete upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Saznajte više o Personal Development Programu i pogledajte njegov plan i program.

 

Šta dalje?

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se