Vreme je za bolji posao

Šta radi menadžer?

Nasuprot mitovima, menadžeri dolaze prvi na posao i odlaze poslednji. Pored toga, na osnovu dnevnika koje su vodili više od 160 engleskih menadžera može se uočiti da oni rade bez prekida od pola sata više do dva dana. Takođe, oko 93% vremena svoje dnevne aktivnosti provode u poslovnom komuniciranju sa klijentima i poslovnim saradnicima. Oni koriste analitički pristup kod utvrđivanja potreba potrošača, troškova ponude, segmentacije tržišta, konkurencije, profitabilnosti i finansijskih projekcija. U skladu sa tim od menadžera se očekuje da donose racionalne poslovne odluke.

Donošenje racionalnih odluka po pravilu se zasniva na dobrom dijagnostikovanju problema, na ispitivanju najvećeg broja alternativnih rešenja, analiziranju i upoređivanju ovih alternativa i selekciji najboljih kao osnove za sprovođenje poslovne akcije. Većina stručnjaka smatra da je donošenje racionalnih poslovnih odluka najvažnija i ujedno najteža menadžerska poslovna aktivnost.

Menadžerski posao uključuje veliki broj zaduženja, pa i ceremonijalne poslove. Menadžeri u malim firmama u velikoj meri su još uvek angažovani na rutinskim poslovima, zbog toga što mnoge male firme ne mogu da formiraju grupu specijalista za pojedine poslove. Posao menadžera uključuje i prikupljanje važnih informacija, a mnoge od neophodnih informacija su im dostupne zahvaljujući njihovom statusu. Zajedno sa svojim saradnicima, menadžeri prave poslovnu strategiju firme, poslovne planove, vode politiku firme i sprovode je u praksi. Takođe, jedan od njihovih osnovnih poslova je i analiziranje okruženja.

Poželjne osobine

Menadžer bi trebao da bude organizovan, odlučan, inteligentan, kompetentan. Trebalo bi da poseduje veštinu ophođenja sa ljudima i sposobnost motivisanja saradnika. Inovativnost i kreativnost su, takođe, osobine koje krase menadžere, ukoliko zaista žele da budu uspešni u poslu kojim se bave.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.