Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Šta radi menadžer prodaje?

Menadžer prodaje - opis posla

Kako bi na najefikasniji način obavljao svoj posao, neophodno je da menadžer prodaje uspešno vlada finansijama, marketingom i vođenjem projekata.

Međutim, njegov zadatak je i da razvija poslovni odnos sa kupcima, rešava njihove zahteve, vodi pregovore o korekcijama cena, prati kretanja na domaćem i inostranom tržištu i utvrđuje potrebe budućih tržišta i kupaca. Pored toga, zadužen je za organizovanje i vođenje tima koji se bavi prodajom.

menadžer prodaje

Uspešan menadžer prodaje svestan je da postoji velika razlika između kupaca i pravih kupaca. Zato je važno da se menadžeri prodaje vode izrekom da ne mogu ništa prodati ukoliko nemaju kome. Uspeh se meri stvaranjem poverenja u očima kupca.

Koje sposobnosti i veštine stvaraju uspešnog menadžera prodaje?

Menadžer prodaje je komunikativan i kreativan, poseduje razvijen osećaj za biznis, sposoban je da motiviše i predvodi tim, i uvek je uverljiv u kontaktima sa klijentima.

Da bi menadžer prodaje bio lider u svom poslu, veoma su značajne njegove prodajne, pregovaračke, organizacione i IT veštine, kao i sklonost ka analizi i statistici. Na putu do uspešne karijere značajno mu je i poznavanje načina poslovanja u drugim državama, poslovnog bontona i stranih jezika.

Ako je Vaša želja da postanete uspešan menadžer prodaje, pogledajte program: Prodaja i menadžment prodaje

Sa kojim aktivnostima i zadacima se susreće menadžer prodaje ?

✓ Definiše cene u skladu sa proizvodnim troškovima,
✓ Definiše rokove isporuka u skladu sa tehničkim i ljudskim resursima,
✓ Dostavlja uzorke proizvoda i reklamni materijal ,
✓ Organizuje poslovne prezentacije proizvodnog programa,
✓ Razmatra tehničke, poslovne i prometne uslove kupovine,
✓ Definiše količine, rokove isporuke i načine plaćanja,
✓ Sklapa ugovore sa kupcima,
✓ Izdaje naloge za isporuku i naplatu proizvoda,
✓ Nadgleda rokove realizacije,
✓ Razmatra dospele reklamacije,
✓ Prati komercijalne i marketinške aktivnosti konkurenata.

Menadžer prodaje deo vremena provede posećujući klijente, sedište kompanije za koju radi ili tim na terenu. Prisustvuje različitim konferencijama, izložbama ili inostranim sajmovima. U zavisnosti od geografske oblasti koju pokriva, posao i zaduženja ponekad uključuju i putovanja van grada i zemlje.

menadzer prodaje opis posla

Gde menadžeri prodaje primenjuju svoja znanja?

Menadžer prodaje nekada je odgovoran samo za određenu vrstu proizvoda, nekada usmeren ka određenoj grupi klijenata, a može biti angažovan i kao glavni menadžer prodaje na određenom geografskom području. Njegova uloga zavisi od kompanije ili industrije u kojoj je angažovan.

Sposobnost efikasne prodaje prvi je i najvažniji faktor uspeha svakog poslovanja, a jedna od zvaničnih potvrda je Cambridge sertifikat, bilo da je reč o Cambridge International A&AS level Business, Economics ili Accounting sertifikatu.

Menadžer prodaje svakako poseduje veštine zbog kojih će ga mnoge kompanije želeti među svojim redovima. Najjače oružje koje menadžeri prodaje imaju u svom poslu jesu oni sami.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se