Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Šta radi poslovni administrator?

Koja su zaduženja poslovnog administratora i zašto je on važan deo svake firme?

Modernizacija poslovanja sve više zahteva visokoobrazovane stručnjake iz sfere administracije. U kompanijama pozicija poslovnog administratora svaki dan sve više dobija na značaju. Nijedna firma ni organizacija ne može uspešno poslovati bez stručne administracije. Tako da je izvesno da se poslovi vezani za administraciju pozicioniraju među najzastupljenijim zanimanjima u svetu.

sta radi poslovni administrator, poslovni administrator

Kako se poslovno okruženje menja, tako se menjaju i usavršavaju zadaci poslovnog administratora. Iz tog razloga je važno pratiti sve promene u metodama poslovanja, unapređivati svoja znanja i veštine.

Poslovni administrator je osoba koja za kompaniju vodi računa o dokumentaciji i evidenciji. U većini slučajeva sarađuje sa knjigovođama, zbog pripreme dokumentacije za knjiženje.

Osobine koje čine dobrog poslovnog administratora

Kako bi što efikasnije obavljao svoje aktivnosti, poslovni administrator pored stručnosti iz svoje branše, mora posedovati snažne organizacione veštine. Snalaženje sa, često, preobimnom dokumentacijom i kratkim rokovima su glavne odlike ljudi koji rade u administraciji.

Neke od osnovnih odlika koje bi svaki administrator trebalo da poseduje :

  • sistematičnost i organizovanost,
  • izrazita komunikativnost i otvorenost (naročito pisane komunikacije),
  • analitičnost i odgovornost,
  • praktično znanje iz osnova poslovne korespondencije i dokumentacije,
  • napredan nivo poznavanja rada na računaru i programa za vođenje knjiga,
  • poznavanje nekog stranog jezika.

poslovni administrator opis posla

Osnovna zaduženja - administrativni poslovi

Administrator priprema i ispostavlja račune, vodi evidenciju o dospelim obavezama plaćanja troškova poslovnog prostora. Sve češće poslovi administracije se odnose i na knjiženje ulaznih i izlaznih faktura.

U njihovu nadležnost spada telefonska komunikacija i elektronska korespondencija, pisanje poslovnih dopisa i pisama prema dobijenim uputstvima kao i popunjavanje različitih formulara, popunjavanje i arhiviranje dokumenata, kao i odgovornost za povereni novac.


Poslovi koje može da obavlja poslovni administrator

Zahvaljujući širokom spektru sposobnosti i ovladavanju različitih veština, poslovni administrator je potreban svakoj kompaniji. Bilo da je u pitanju mali biznis, ili jedna od najuspešnijih korporacija na svetu, poslovni administratori su neophodan resurs za uspešno poslovanje. 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.