Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Direktor marketinga - opis posla

Šta radi direktor marketinga?

Osnovni zadatak direktora marketinga je usklađivanje i obavljanje marketing poslova i s njima povezanih delatnosti. Glavni cilj svake organizacije je stvaranje dobiti prodajom vlastitih proizvoda ili usluga. U manjim firmama poslove prodaje i marketinga uglavnom obavlja jedna osoba (direktor ili "direktor prodaje"). Veća preduzeća, koja nude brojne proizvode i usluge na nacionalnoj ili svetskoj razini, zapošljavaju direktora marketinga. 

direktor marketinga opis posla

Direktori marketinga pripremaju i vode celu marketinšku delatnost (pripremaju strategije marketinga, istraživanje tržišta, razvoj proizvoda ili usluge, politiku cena, prodaju, reklamu, promociju, odnose s javnošću itd). Njihov je zadatak pre svega razvijanje strategije marketinga. Pritom sarađuju s rukovodiocima specijalizovanih službi za razvoj proizvoda i istraživanje tržišta. Predviđaju potražnju proizvoda ili usluga vlastitog preduzeća. Istražuju (identificiraju, opisuju) potencijalne potrošače na polju široke potrošnje ili industrijske potrošnje (druga preduzeća, vlada i sl.). Rezultati njihovih istraživanja jesu opisi potrošača u svetlu važnih svojstava kao što su: vrsta naselja u kom potrošači žive, područje, dob, prihodi, životni stil i sl. 

Ako je Vaša želja da postanete direktor marketinga, pogledajte program: Marketing i marketing menadžment

Direktori marketinga vode i politiku cena proizvoda. Glavni je cilj pritom odrediti najprikladniju cenu kojom će se, uz maksimalno zadovoljstvo potrošača, ostvariti što veća dobit preduzeća. Direktori marketinga rade sa menadžerima propagande i promocije kako bi najbolje promovisali proizvode i usluge svoje kompanije te kako bi privukli potencijalne potrošače. Oni upravljaju i poslovima same prodaje. Organiziraju akcije unapređenja prodaje. Organiziraju i različita takmičenja i nagradne igre. 

Direktori marketinga održavaju veze sa dobavljačima i distributerima. Prate podatke o prodaji koju prikupljaju njihovi zaposleni da bi odredili potencijale prodeaje i potrebe za određenim proizvodom. Oni upravljaju propagandom prilagođujući je motivima kupovine, a kako bi povećali prodaju roba i usluga. Važno je stoga da imaju stalni pregled stanja na tržištu i među potrošačima.

direktori marketinga

U velikim firmama s većim brojem proizvoda direktor marketinga nadgleda regionalne i lokalne menadžere prodaje i njihove podređene. U manjim firmama koja nemaju vlastite reklame i istraživanja direktor marketinga predstavlja vezu između preduzeća i promotivne ili reklamne agencije. S njim se sklapaju ugovori za obavljanje poslova s ovog područja. Voditelj marketinga nadgleda osoblje koje je zaduženo za promociju.

Poželjne osobine koje treba da poseduje direktor marketinga

Osobe zainteresovane za ovaj tip posla trebale bi biti zrele, kreativne, visoko motivisane, otporne na stres, fleksibilne, ali i odlučne. Od velike je važnosti sposobnost da budu uverljive u komunikaciji s drugim stručnjacima na području marketinga te s osobljem i poslovnim partnerima. Direktori marketinga moraju biti okretni u usmenom i pismenom izražavanju. Korisne su i neke druge osobine, kao što je taktičnost, sposobnost brze i dobre procene situacije (inteligencija). Od najveće je važnosti sposobnost uspostavljanja i održavanja dobrih međuljudskih odnosa s nadređenima i podređenima, kao i sa strankama.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se