Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

10 poznatih marketing strategija

Kao neko ko je novi u privatnom biznisu treba da znate načine da obavestite potrošače o svom postojanju. Čak i uhodana preduzeća trebaju sa vremena na vreme da preispitaju svoju marketinšku strategiju kako bi privukla nove kupce. Dobro definisana marketing strategija pomoći će vam da se razlikujete od konkurencije i približite vašoj ciljnoj grupi.

Šta je marketing strategija?

Definicija marketing strategije se odnosi na proces planiranja i koordinacije marketing aktivnosti kako bi se postigli željeni rezultati na unapred definisanim tržištima. Svaka kompanija mora da ima dobro razvijenu marketing strategiju kako bi znala na koji način će se približiti ciljnim tržištima i na koji način će usaglasiti elemente marketing miksa.

Ovo je 10 najčešćih saveta koji Vam mogu pomoći da se čuje za Vašu firmu:

1. Uključivanje u lokalno ili gradsko udruženje preduzetnika. Lokalno udruženje privrednika ili  privredna komora može da Vam pomogne da pronađete mnoštvo poslovnih prilika. Umrežavanje je koristan način da upoznate ostale poslovne ljude u društvu, a učestovanje na raznim seminarima, konferencijama,  koje organizuju ova udruženja, omogućava Vam da pokažete svoju stručnost i privučete pažnju kolega članova.

2. Digitalni marketing: Iskoristite snagu interneta i društvenih mreža kako biste se povezali sa svojom ciljnom publikom. Kreirajte zanimljiv sadržaj, optimizujte web stranicu za pretraživače i koristite društvene mreže za promociju vaše firme.

3. Oznake na automobilu. Nalepnice na Vašem automobilu mogu privući mnoge radoznale poglede. Ne zaboravite da stavite adresu Vaše web stranice, ime firme, telefon, a poželjno je i slogan firme.

4. Web stranica firme. To je jedna od najboljih i najefikasnijih strategija da budete vidljivi Vašim kupcima 24 sata na dan.

5. Video marketing: Iskoristite moć video sadržaja kako biste privukli i angažovali publiku. Kreirajte informativne, edukativne ili zabavne video snimke koji će predstaviti vašu firmu i proizvode na atraktivan način.

6. Keep in touch marketing: Ova marketing strategija podrazumeva slanje božićne čestitke, razglednice sa zahvalnicom novim kupcima, mesečni newsletter svim kupcima i kontaktima koje posedujete.

slanje poruka kupcima

7. Članak u novinama. Pisanje članaka je dobar način da privučete pažnju, a istovremeno Vam omogućava da steknete  poštovanje i priznanje kao stručnjaka u određenoj oblasti.

8. Događaji i konferencije: Učestvujte na relevantnim industrijskim događajima i konferencijama kako biste se povezali sa stručnjacima iz vaše oblasti i predstavili svoju firmu široj publici.

9. Postavljanje logoa na Vašu odeću. Kao vlasnik malog preduzeća živite za svoj posao, stopili ste se sa njim, pa zašto ne bi bio vidljiv svima. Možete kupiti npr. neku majicu, jaknu i  "ispeglati" logo na majicu. Gde kod da idete Vaš logo će biti sa Vama.

10. Partnerstva i saradnje: Razmotrite mogućnost uspostavljanja partnerstava sa drugim firmama ili organizacijama koje imaju sličnu ciljnu publiku. Ova partnerstva mogu vam pomoći da proširite svoj doseg i povećate vidljivost vaše firme.

Bez obzira koju marketnišku strategiju odaberete, važno je da pratite odakle dolaze nove porudžbine i novi klijenti. Slobodno ih upitajte kako su saznali za Vas, kako bi imali uvid koja je strategija marketinga imala najveći efekat. 

Najčešće greške u definisanju marketing strategije

Prilikom definisanja marketing strategije moguće je da napravite i poneku grešku. Pročitajte koje su to najčešće greške i kako da ih sprečite i šta da radite ukoliko ste već napravili neku od njih. 

Poistovećivanje marketinga sa oglašavanjem

Marketing se najčešće koncentriše na oglašavanje kao deo promocije. Prodaja se pokušava povećati efektivnim oglašavanjem. 

Zadatak marketinga nije samo da se oglašavate, već trebate biti usmereni na stvaranje proizvoda kojima ćete zadovoljiti potrebe ljudi. Morate biti vešti u otkrivanju novih mogućnosti, tj. pronalaženju novih, nezadovoljenih potreba i želja kupaca. 

Loša segmentacija tržišta i odabir ciljne skupine

Najčešći problem u preduzećima je nedovoljno poznavanje tržišta i potrošača. Na pitanje ko je njihova ciljna skupina, preduzetnici često odgovaraju da su to sve skupine. To jednostavno nije tačno,  jer svi potrošači nisu lojalni kupci. 

greske u definisanju marketing strategije

Morate se koncentrisati na segment tržišta koji zaista voli Vaše proizvode. Ciljna skupina mora biti upoznata sa onim što Vaše preduzeće nudi i treba znati tačnu razliku između Vaše ponude i ponude konkurencije. 

Loši odnosi sa stejkkolderima

Stejkholderi su sve zainteresovane strane za poslovanje preduzeća. To su zaposleni, dobavljači, distributeri, investitori, akcionari...

Važno je da dobro upravljate odnosima sa stejkholderima. Danas ekonomski rezultati Vašeg preduzeća zavisiće od načina na koji Vaše preduzeće postupa sa svojim partnerima (zaposlenima, distributerima, dobavljačima...).

Ukoliko negujete dobre odnose sa partnerima možete doći do novih ideja za pospešivanje poslovanja. Ako gledate da malo platite distributera ili da  nagradite zaposlenog za ostvareni rezultat onda će efekti ostvarenog profita kroz smanjenje troškova na uštrb partnera biti kratkoročni. 

Nepoznavanje konkurencije

Preduzeća često razmišljaju o najbližim i direktnim konkurentima, i ne obraćaju pažnju na udaljene konkurente i nove tehnologije. Dobro je da odaberete osobu koja će se baviti prikupljanjem informacija o konkurenciji ili da zaposlite osobu koja je ranije radila u konkurentskom preduzeću, da bi ušli u način razmišljanja konkurencije.

Ako se nađete u situaciji nadmetanja sa jakim tržišnim protivnikom u borbi za važan posao, pitanje je kako ćete pobediti konkurenta ako nemate informacije o ciljevima, resursima, cenama i strategiji konkurenta. Bolje je da te informacije već imate u bazi podataka kod osobe koja je zadužena za praćenje konkurencije.

Veliku pretnju preduzeću može predstavljati i nova tehnologija. Morate pratiti i ulagati u tehnologiju, jer tako štitite svoju budućnost. 

Treba da redovno prikupljate informacije o konkurenciji, pažljivo pratite novu tehnologiju i pripremate bolju ponudu od konkurencije. Na taj način ćete otkrivati nove prilike koje će dovesti do zauzimanja bolje pozicije Vašeg preduzeća na tržištu.

Visoke cene

Prilikom plasiranja vaših proizvoda ili usluga veoma je bitno da cena bude korektna. 

Posrednici često mogu povećati cene iznad vrednosti svojih usluga, što utiče na konačnu (maloprodajnu) cenu proizvoda ili usluga koju krajnji kupac mora da plati. Može se desiti da ima suviše posrednika u lancu, da su posrednici neefikasni,  da pružaju nepotpune ili duple usluge, da imaju loš menadžment i planiranje. Rezultat su visoki troškovi distribucije, koje plaćaju kupci u vidu većih cena. 

cena kao marketing strategija

Obmana kupaca

Vodite računa da ne obmnjujete kupce da će dobiti više vrednosti nego što stvarno dobijaju. 

Praksa obmanjivanja se vezuje za tri područja: cena, promocija i pakovanje. 

Obmanjivanje putem cene se odnosi na slučajeve kao što su: netačno oglašavanje (propaganda) "fabričkih" ili "veleprodajnih" cena, ili velikog sniženja cene na osnovu prethodno netačno predstavljenih visokih cena. 

Obmanjivanje promocijom se odnosi na slučajeve kao što su precenjivanje karakteristika proizvoda, podsticanje kupaca da dođe u prodavnicu radi kupovine robe koje nema itd. 

Obmanjivanje pakovanjem se odnosi na preuveličavanje sadržaja pakovanja putem odgovarajućeg dizajna, neispunjavanje pakovanja sadržajem do vrha, korišćenje pogrešnih etiketa ili opisa veličine nerazumljivim terminima. 

Nedovoljna korisnost i bezbednost proizvoda 

Često su brojni proizvodi lošeg kvaliteta ili nebezbedni.

Neki proizvodi pružaju malu korist. Na tržištu postoje brojne marke proizvoda koje kupcima obećavaju mnogobrojne koristi. To dovodi da su kupci često zbunjeni.  A, u stvari, kupci često plaćaju više za koristi proizvoda koje ne postoje. 

Razlozi za nebezbednost proizvoda su: indiferentnost proizvođača, povećana složenost proizvoda, nedovoljno obučeno zaposleno osoblje i slaba kontrola kvaliteta.

Način na koji se odnosite prema kvalitetu proizvoda i problemima bezbednosti može narušiti ili poboljšati vašu reputaciju. Ako prodajete nekvalitetne ili nebezbedne proizvode rizikujete  štetne konflikte sa kupcima ili udruženjima potrošača. Kupci koji su nezadovoljni vašim proizvodima mogu izbegavati vaše druge proizvode i prenositi drugim kupcima da učine to isto. Morate znati da visoki etički standardi koji su u skladu sa kvalitetom sa aspekta kupaca imaju za rezultat zadovoljstvo kupaca, što povratno stvara profitabilne odnose sa kupcima.

Preferiranje kupaca veće kupovne moći 

Vodite računa da ne preferirate kupce sa većim prihodom. Morate izgraditi bolje marketing sisteme i za one sa nižim prihodom. Takođe, ne smete propagirati loše vrednosti, prodavati staru robu kao novu ili obračunavati velike stope kod prodaje na kredit. 

Ukoliko analizirate odgovore na neka od sledećih pitanja možete doći do dobrih ideja koje će vam pomoći kako da pridobijete nove kupce i poboljšate poziciju na tržištu:

  • Koje poslovne strategije i taktike možemo da posudimo iz uspešnog iskustva drugih industrija, i kako možemo da ih primenimo u našoj situaciji?
  • Kako možemo da dođemo do najspretnijih, najveštijih, najvrednijih ljudi u našoj industriji i kako možemo da ih motivišemo da pređu da rade za nas?
  • Koji su naši glavni strateški ciljevi koje želimo da postignemo?
  • Šta možemo da uradimo, pokažemo, demonstriramo, pružimo, kažemo našim potencijalnim i sadašnjim klijentima kako bismo anulirali prednosti koje konkurenti imaju u odnosu na nas?
  • Koje ponude, informacije, servise, iskustva trebamo da omogućimo potencijalnim i sadašnjim klijentima da bi na nas gledali kao na autoritativnog lidera u našoj industriji, u odnosu na sve konkurente?
  • U kojoj oblasti poslovanja i rada sa klijentima smo bolji u odnosu na konkurente i šta možemo da uradimo da tu prednost učinimo superiornom i nedodirljivom za svakog ko poželi da u toj oblasti poslovanja bude bolji od nas?
  • Preko kojih autoritativnih, uvaženih, ključnih firmi, institucija i udruženja možemo da dođemo u kontakt sa našim idealnim potencijalnim klijentima i kako da uspostavimo međusobno korisnu saradnju?

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako napraviti uspešan timski rad? Seminar - Adaptivno liderstvo
Seminar - Razvoj harizme i ličnog imidža Najbolje tehnike internet marketinga
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.