Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Izgradnja poverenja kod drugih ljudi

Stvaranje samouverenih timova
 
Zamislite da gledate utakmicu između dva tima gde jedan tim ima više pouzdanja od drugog.

Članovi tima koji ima više pouzdanja znaju da imaju dobre šanse da pobede. Kao rezultat, svi u timu donose dobre odluke, a igrači međusobno savršeno sarađuju.

U međuvremenu, pouzdanje drugog tima je klimavo. Igrači sumnjaju u svoje sposobnosti, oklevaju, i ne ispunjavaju do kraja određene akcije.

Pomozite ostalima da podignu pouzdanje.

Kada se ovo desi, velika je verovatnoća da će onaj tim koji ima više pouzdanja pobediti.

Isti princip se koristi na radnom mestu – kada u timu imate ljude koji imaju manjak samopouzdanja, to može da im smeta da iskažu svoj potencijal.

Zbog toga je važno da uradimo ono što možemo kako bi povećali pouzdanje onih koji nas okružuju a naročito ukoliko vodimo tim.
 
 
Prepoznavanje manjka samopouzdanja
 
Ljudi koji imaju manjak samopouzdanja retko napreduju. Oni više vide rizik nego prilike, ne snalaze se naročito dobro u novim situacijama, i često imaju nizak nivo samopouzdanja. Povrh svega, retko veruju svojim procenama, a svaki uspeh koji postignu pripisuju sreći pre nego svojim zalaganjima.

Nasuprot tome, ljudi koji imaju visoko samopouzdanje su produktivniji i efikasniji, i mogu da podignu moral cele grupe. Prijatnije im je da preuzmu rizik, što ima koristi po njihovu karijeru kao i za njihove timove.

Pouzdanje može da poboljša ili da pokvari sposobnost ljudi da ostvare svoje životne ciljeve. Pa, kako možete da pomognete da se podigne samopouzdanje ljudi koji vas okružuju?

Savet:

Strategije koje su u ovom članku se fokusiraju na građenje pouzdanja kod ljudi kojima vi upravljate. Međutim, možete da primenite mnoge od ovih strategija na svoje kolege, pa čak i na vašeg šefa. Ukoliko ovo uradite, pristupite im polako i uživite se sa njima.
 
 
Pomozite im da razviju znanja i veštine
 
Ima nekoliko veština  na koje se oslanjate kako biste svoj posao dobro uradili. Kada ih uspešno upotrebite, šta se dešava? Osećate da imate pouzdanja! Ovo su veštine na kojima ste godinama radili i zgodno vam je da ih koristite kako bi izvršili zadatak koji se približava.

Isto važi i za ljude u vašem timu. Što su im jače veštine, imaće više pouzdanja.

Pa, dobar način za podizanje samopouzdanja kod ljudi u vašem timu je podsticanje učenja i stvaranje gomile prilika za dodatnim treningom. Što više znanja i veština ljudi imaju kako bi obavili svoj posao, više pouzdanja će sticati, a naročito kada se suoče sa izazovnim projektima.
 
 
Postavite jasne ciljeve, i pomozite im da ih ispune
 
Mnogi ljudi stiču pouzdanje uspešnim izvršavanjem zadataka i projekata. Ali to pouzdanje dolazi samo ako ljudi znaju šta se od njih očekuje da urade.

Zbog toga je važno postaviti jasne ciljeve svakom članu vašeg tima. Ciljevi definišu uspeh i zadaju ljudima svrhu kojoj streme. Bez njih, oni rade besciljno.

Prema tome, povedite računa da ljudi u vašem timu znaju na kojim cijevima treba da rade i pomozite im da ostvare te ciljeve. A onda, kada uspeju, proslavite njihova dostignuća!
 
 
Pomozite im da pronađu ‘Okidače’
 
Svi mi proživljavamo oscilacije kad je pouzdanje u pitanju – neki zadaci ili situacije nas podižu, dok druge dovode do opadanja pouzdanja.

Ukoliko radite sa nekim ko ima nizak nivo samopouzdanja, pomozite mu da pronađe svoje ‘situacione okidače’. Otkrivajući šta prouzrokuje talasanje pouzdanja, osoba može da radi na izgradnji znanja i veština koje su joj potrebne kako bi stekla više pouzdanja.

Da biste ovo uradili, zgrabite parče papira i olovku i sedite sa ovom osobom. Podelite stranu na dve kolone. Na jednoj strani je zamolite da vam nabroji situacije koje čine da se oseća kao da ima pouzdanja. Ovo može da bude bilo šta, od pisanja korporativnog bloga do pomaganja da se uobliči budžet odseka. Sve što je čini srećnim i pouzdanim bi trebalo da ide na listu.

Zatim, neka pored svakog zadatka napiše zašto se oseća sigurnom u ovim situacijama. Koja znanja ili veštine koristi da se oseća dobro?

Sledeće,zamolite osobu da nabroji situacije zbog kojih se ne oseća sigurno. Ovo može da uključi držanje prezentacija, izražavanje mišljenja na sastancima ili pisanje izveštaja. Zašto se ne oseća sigurnom u ovim situacijama? Koja nova znanja ili veštine bi mogle da joj pomognu da se oseća bolje u svakom scenariju?
Otkrivanje ovih okidača može da bude iskustvo koje u potpunosti otvara oči. Ali, kad jednom vidi koje veštine treba da poboljša, biće motivisana da se suoči sa svojim strahovima.

Takođe možete da koristite igre uloga (role-play). Ovo je korisna tehnika koja osobi dozvoljava da vežba kako da uspe u scenarijima gde je pouzdanje na niskom nivou.


Savet:

Da biste ovo uradili moraćete da razgovarate sa ovom osobom o njenom samopouzdanju, što je nešto što ona istinktivno pokušava da izbegne.Verovatno ćete biti uspešniji ako vam je ovaj razgovor deo treninga ili mentorstva.
 
 
Podstaknite autonomiju
 
Ukoliko želite da vaš tim sigurno rešava zadatke važno je da im date slobodu da sami donose odluke.

Kada vaši ljudi imaju moć da odlučuju o tome šta bi trebalo da se uradi, počinju da vladaju svojim poslom. To zaista postaje njihova odgovornost, a kad uspeju, njihova pouzdanost može da poraste.

Kadgod možete, dodelite zadatke, i dozvolite svojim ljudima da donose svoje odluke.

Budite svesni, da, ljudi koji imaju manjak samopouzdanja u početku mogu ovom da se protive: na kraju krajeva, možda će posumnjati da mogu da donose prave odluke. Da bi se suprotstavili ovim sumnjama, ohrabrite ih da preuzmu male, ostvarljive projekte. Zatim, ako se previse oslanjaju na vašu pomoć i navođenje, podstaknite ih da budu nezavisniji. Ovo će ih naterati da donose svoje odluke, umesto da trče kod vas i traže pomoć ili savet.
 
 
Proslavite uspeh
 
Važno je da svi mi slavimo uspeh koji smo postigli zato što priznavanje uspeha gradi samopouzdanje.

Kadgod vaši ljudi realizuju neki cilj proslavite ga sa njima! Nagradite ih žurkom u kancelariji, ili donesite kolačiće ili tortu. Na kraju krajeva, čestitajte im na njihovom uspehu i dajte im do znanja koliko cenite njihov trud.

Takođe je važno da vaš tim bude uzbuđen zbog onog što radi. Proslava uspeha pomaže u ovom, ali održavanje motivacije na visokom nivou na duge staze je ključ stvaranja tima sa pouzdanjem na visokom nivou.
 
 
Podstaknite pozitivno mišljenje
 
Mnogi ljudi koji imaju manjak samopouzdanja se usredsređuju na negativne misli. Mogu ovako da razmišljaju, ‘Ja to ne mogu da uradim!’ ili ‘ Nisam dovoljno pametan’. Ove negativne misli prouzrokuju da ljudi i dalje padaju, pojačavajući svoje verovanje da nikada neće biti dovoljno dobri sa uspeju. Ovo naravno samo pogoršava stvari!

Podstaknite ljude da misle pozitivno. Jedna tehnika im pokazuje kako da ‘skrenu svoje misli’ – svaki put kad uhvate sebe da razmišljaju o nečemu negativnom, naučite ih da razmišljaju o nečemu suprotnom od toga.

Na primer, ako pomisle ‘Nisam dovoljno pametan da završim ovaj projekat’, umesto toga treba da pomisle ‘Znam da imam znanja i veština da završim ovaj projekat. Ako mi zatreba pomoć, uvek mogu da je zatražim.’
Skretanje misli sa negativne na pozitivnu stranu stvara suptilnu smenu u našem umu. Promena u našem izgledu i energiji je skoro opipljiva, pa ova tehnika može mnogo da utiče na pouzdanje!

Savet:

Opet, ova tehnika će biti najefikasnija ukoliko se koristi kao deo treninga ili mentorstva.
 
 
Balansiranje samopouzdanja i viška pouzdanja
 
Kada ljudi steknu više samopouzdanja uvek postoji rizik da će steći višak pouzdanja, ili čak postati arogantni. Nesumnjivo je da postoji granica, ali ako se jednom pređe, ovi ljudi mogu da počnu da utiču na moral i produktivnost  grupe na negativan način. Ima li šta gore nego  kad ljudi postanu nepažljivi, zato što precenjuju svoju sposobnost da improvizuju u teškim situacijama.

Ako se ovo desi osobi u vašem timu, počnite polako da joj predočavate situaciju. Postoji šansa da osoba možda nije shvatila da je prešla granicu i postala arogantna. Organizujte sastanak u četiri oka, recite konkretno šta osoba  govori i radi, i objasnite zašto se njeno ponašanje tumači kao arogancija.

Ako je ponašanje dovelo do tenzije ili zbrke u timu, dajte joj to do znanja. Obično, kada su ljudi svesni da njihovo ponašanje povređuje ostale, motivisani su da se promene.

Ponekad  morate da zauzmete nametljiviji stav kad radite sa arogantnim ljudima.


Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
6 mitova o komunikaciji Svesnost o procesima mišljenja
Šta je to dobar Web sajt i šta on mora sadržati? 3 strategije odnosa sa javnošću

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.