Započnite karijeru HR menadžera od nule

Menadžment projekata – za osobe koje žele da upravljaju projektima po registrovanom programu International Project Management Association (IPMA)

Menadžment projekata

Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
3 trimestra
Fond časova
614 časova
Diplome i sertifikacija
ipma
IPMA level D Certified Project Management Associate
IPMA Certificate of Attandance
ICM Diploma (single subject) in Project Management
ECDL (European Computer Driving Licence)
Pearson English International Certificate
BusinessAcademy Certified Project Manager
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Školovanjem na odseku Menadžment projekata steći ćete znanja i veštine po zahtevima, kriterijumima i standardima International Project Management Association – IPMA.

U pitanju je međunarodno priznat program osposobljavanja projektnih menadžera iz oblasti projektnog, program i portfolio menadžmenta, koji obuhvata razvoj 29 individualnih kompetencija, grupisanih u tri oblasti: tehničke, bihevioralne i kontekstualne kompetencije.

Tehničke kompetencije definišu metodološko-tehnička znanja i veštine neophodne za realizaciju projekta, bihevioralne kompetencije definišu odnose pojedinaca i grupa angažovanih na projektu, dok kontekstualne kompetencije definišu sposobnost interakcije projektnih učesnika i aktivnosti sa užim i širim okruženjem, kao i sa stalnom organizacijom.

Najbolje industrije u kojima ćete moći naplatiti svoje znanje su industrije koje koriste računare za razvoj proizvoda, preduzeća koja razvijaju softverske programe i druga vrsta preduzeća u IT industriji, preduzeća koja nude servise, banke i finansijske institucije, istraživačke agencije, građevinska preduzeća, državne službe, konsultantska preduzeća.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se na odsek Menadžment projekata.

 

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Menadžment projekata?

Program Menadžment projekata omogućava polaznicima da usvoje opšta i specifična znanja iz oblasti upravljanja projektima, da savladaju osnovnu terminologiju projektnog pristupa, osnovne metode i tehnike upravljanja projektima i da se upoznaju sa metodologijom izvršenja projekata zasnovanih na mrežnim modelima i aplikacionim softverima.

Polaznici takođe stiču osnovna znanja i veštine u srodnim oblastima kao što su: biznis i preduzetništvo, menadžment i poslovna organizacija, marketing, prodaja, finansije i računovodstvo, upravljanje ljudskim resursima, PR, IT u poslovanju i IT korisničke veštine.

Na programu se takođe izučavaju i veštine ličnog razvoja, veštine iz oblasti efikasnosti i efektivnosti, kao i transverzalne veštine.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

  • Razvoj, vođenje i organizacija projekata 
  • Napredne metode projektnog menadžmenta
  • Napredne kvantitativne finansijske metode
  • Upravljanje i korišćenje alata za vođenje projekata
  • Vođenje finansija i investicija
  • Planiranje i upravljanje ljudskim resursima
  • Vođenje i organizacija timova
  • Lične veštine pregovaranja, lidestva, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju

Plan i program za odsek Menadžment projekata sadrži i oblasti finansija i upravljanja ljudskim resursima, znanja koja su neophodna za uspešno vođenje svakog projekta. Pogledajte kompletan plan i program sa svim nastavnim predmetima.

 

Šta svaki menadžer projekata mora da zna o finansijama i menadžmentu?

Kao menadžer projekata na ovom odseku ćete savladati sve što je potrebno za profitabilno vođenje projekata.

Finansije. Savladaćete metodologiju za razumevanje i određivanje potreba za finansiranjem projekata. Znaćete kako da primenite kvantitativne metode za analizu ulaganja i povraćaja na investiciju vezanih za ulaganje u projekat.

Odlučivanje. Naučićete kako da primenite specifične naučne tehnike za donošenje profitabilnih odluka. Vršićemo eksperimente tokom kojih ćete savladati praktične tehnike racionalnog odlučivanja. To je neophodno, zato što će Vam sposobnost da razmišljate čisto, i zahvaljujući tome, da brzo primenite svoja tehnička znanja doneti dobre uspehe.

Motivacija zaposlenih. Komunikativne strategije i tehnike su neophodne za svaki značajan uspeh u poslu. Zato ćete na BusinessAcademy savladati testirane tehnike ubeđivanja, pregovaranja i motivacije. Bez obzira na to da li sa ljudima komunicirate lično, putem e-pošte ili video-linkom, naučićete kako da budete ubedljivi, kako da prenesete svoj entuzijazam i ideje na druge ljude.

 

Gde ćete moći da radite?

Rezultat: kada iskombinujete Vaša stručna znanja sa tehničkim znanjima za vođenje projekata i sa menadžment veštinama koje ćete savladati, postaćete osoba koja zna da dođe do rešenja. Stručnjak koji završava poslove na vreme, u roku.

Tehnike projektnog menadžmenta koje ćete savladati su takve da ćete postati osoba koja podjednako dobro zna da vodi projekat sa timom od petoro ljudi, kao i sa grupama timova sa 200 ili više članova.

Zahvaljujući tome, postaćete fleksibilni u vezi sa poslom koji možete obavljati. Moći ćete da lakše kontrolišete i usmeravate Vašu karijeru, visinu zarade i okruženje u kome radite.

Pročitajte više ukoliko vas zanima šta radi projektni menadžer

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru – Personal Development program

U okviru školovanja na programu Menadžment projekata, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Tokom programa usvojićete upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Saznajte više o Personal Development Programu i pogledajte njegov plan i program.

 

Šta dalje?

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se