SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Multimedijalne sale za predavanja

Sve sale u kojima se održavaju predavanja na BusinessAcademy imaju projektore i kompletnu multimedijalnu opremu. Osim toga, odeđene sale opremljene su i interaktivnim tablama koje omogućavaju da nastava bude dinamična, kao i da polaznici aktivno učestvuju u predavanjima. Na taj način je pružena kompletna podrška modernom načinu predavanja na BusinessAcademy, koji je zasnovan na primeni multimedije i interaktivnosti u nastavi i među učesnicima.


Idealni tehnički uslovi

Sale su koncipirane tako da predavač uvek ima pregled nad radom svih polaznika i svakome može da posveti maksimalnu pažnju i pomogne pri savladavanju nove materiije i izradi projekata.

U njima se nalazi najsavremenija oprema zahvaljujući kojoj su polaznicima obezbeđeni svi tehnički preduslovi za praćenje multimedijalnih sadržaja, aktivno učešće u nastavi i usvajanje novih znanja i veština. Sve je podređeno dinamičnosti i zanimljivosti nastave kako bi ona bila što pristupačnija za polaznike.

Konfiguracije računara na kojima se izvodi nastava su savremene i odgovarajućeg kvaliteta za visok nivo zahteva i složenost izvođenja nastave.

Između ostalog, sale za nastavu na BusinessAcademy opremljene su i Apple računarima najnovije generacije namenjenim polaznicima i MacBook Pro računarima za predavače, kao i Asus, Dell, Acer, Toshiba i Fujitsu računarima.


Nastava obogaćena multimedijom

Polaznici BusinessAcademy, zahvaljujući prezentacijama putem video bimova, imaju jasnu multimedijalanu predstavu prezentovane materije, što u potpunosti doprinosi efikasnijem praćenju predavanja i lakšem razumevanju gradiva. Značajno je naglasiti da video bim postoji u svakoj sali za izvođenje nastave i da su, zahvaljujući tome, predavanja na BusinessAcademy uvek obogaćena multimedijalnim sadržajima.

Video bim postoji u svakoj sali za izvođenje nastave.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se