Započnite karijeru HR menadžera od nule

ECDL sertifikat

The European Computer Driving Licence (ECDL) - međunarodno priznat sertifikat ECDL predstavlja potvrdu da onaj ko ga poseduje poznaje osnovne koncepte informacionih tehnologija (IT) i da je vešt u korišćenju personalnog računara i najpopularnijih računarskih aplikacija na osnovnom nivou kompetentnosti.

LINK group nosi status ovlašćenog ECDL test centra na teritoriji Srbije, a u okviru redovnog nastavnog plana i programa BusinessAcademy postoji program ECDL online obuke za pripremu polaganja ECDL ispita. Pomenuta obuka se sadrži od ECDL online kurseva koji se slušaju putem platforme za učenje na daljinu. Svi polaznici BusinessAcademy mogu da steknu ECDL sertifikat besplatno.

 

ECDL obuka i sertifikacija

U praksi, ECDL sertifikat ukazuje na činjenicu da je njen vlasnik položio ECDL teorijski test koji predstavlja proveru njegovih/njenih znanja u pogledu osnovnih koncepata informacionih tehnologija (IT), kao i ECDL praktični test koji ukazuje na kompetentnost vlasnika sertifikata u korišćenju personalnog računara i radu sa osnovnim računarskim aplikacijama.

The European Computer Driving Licence sertifikat 

The European Computer Driving Licence je međunarodno priznat program sertifikacije koji dokazuje poznavanje rada na računaru, priznat u 146 zemalja. Posedovanje ECDL sertifikata može znatno da pojednostavi proceduru zapošljavanja i uveri poslodavca da oni koji se prijavljuju za posao, kao i zaposleno osoblje, poseduju neophodan nivo znanja i kompentetnosti pri korišćenju uobičajenih kompjuterskih aplikacija. ECDL predstavlja sertifikat znanja i dokazane kompententnosti, a baziran je na programu prihvaćenom na međunarodnom nivou i polaganju ispita po tačno određenim standardima.

ECDL je program Evropskog udruženja profesionalnih informatičara CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies, www.cepis.org), a samo sprovođenje je u nadležnosti ECDL Fondacije iz Dablina (www.ecdl.org) i nacionalnih informatičkih udruženja kroz mrežu Test centara.

ECDL-F je garant ECDL standarda i sama Fondacija osigurava da se ECDL-om upravlja na potpuno jednak način širom Evrope i sveta. Nakon izuzetnog uspeha na nivou Evrope, standard je prihvaćen u celom svetu pod nazivom Internacional Computer Driving Licence (ICDL).

The European Computer Driving Licence Foundation

The European Computer Driving Licence Foundation je osnovana kako bi koordinirala prihvatanjem i funkcionisanjem ECDL koncepta širom Evrope. ECDL koncept je vlasništvo ECDL Fondacije. Fondacija je neprofitabilna organizacija koja izdaje nacionalnu dozvolu za korišćenje ECDL koncepta i upravlja distribucijom ECDL programa u datoj državi.

U evropskim okvirima zemlja koja poseduje dozvolu mora istovremeno biti i član The Council of European Professional Informatics Societes (CEPIS). Izvan evropskih granica ECDL Fondacija dodeljuje dozvolu samo onim organizacijama za koje ona oceni da zadovoljavaju sve potrebne kriterijume za izvođenje ECDL kurseva, organizovanje ECDL testova i izdavanje sertifikata.

Kome je namenjen ECDL sertifikat?

Ciljna populacija ECDL-a je kompletna javnost koja želi da koristi personalni računar kompetentno. ECDL kvalifikacija omogućuje zaposlenima, studentima i građanima da formalno dokažu svojom sertifikacijom da poseduju bazično znanje i kompetentnost u korišćenju personalnog računara.

Na primer, kancelarijski službenici koji žele da njihove veštine u korišćenju personalnog računara budu i formalno priznate, sigurno će imati potrebu da polažu ECDL test i na taj način sebi obezbede validnu sertifikaciju.

Formalna procena znanja i kompetentnosti pri korišćenju računara je, takođe, veoma važna poslodavcima pri zapošljavanju novih radnika ili pri daljem usavršavanju već zaposlenih. Prema tome, ciljna grupa ECDL-a je veoma široka populacija.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se