Započnite karijeru HR menadžera od nule

Razvoj ECDL-a u svetu i u Srbiji

Mapa razvoja

U kratkom roku ECDL program je prihvaćen u celom svetu, tako da se danas primenjuje u svim oblastima rada: državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, finansijskim, zdravstvenim i obrazovnim institucijama, kao i u svim privrednim subjektima. Sa preko 15 miliona do sada licenciranih, ECDL je daleko najrasprostranjeniji svetski sertifikat za korisnike personalnih računara.

Još 2006. godine Vlada Republike Srbije donela je "Strategiju razvoja informacionog društva" koja treba da omogući dalji razvoj nacionalne privrede i ubrzan prelaz Srbije u informaciono društvo kome teže sve savremene države. Edukacija građanstva opisana u stavu 7. strategije predviđena je da se sprovodi po ECDL standardu, bilo da je reč o mlađim generacijama na nivou osnovnih i srednjih škola ili dopunskoj edukaciji odraslih.


Više od 30.000 sertifikovanih u Srbiji

Najznačajnije institucije i kompanije u Srbiji koje su otpočele sa sprovođenjem ECDL programa su: Ministarstvo odbrane, Telekom Srbija, Elektroprivreda Srbije, JP PTT Srbija, JAT Airways, Železnice Srbije, Republički zavod za statistiku, Privredna komora Beograd, Piraeus Banka, Agrobanka, EFG Eurobank - Nacionalna štedionica, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, veliki broj obrazovnih institucija i škola računara... Otvoreno je više od 100 ECDL Test centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Subotici, Leskovcu i drugim gradovima, a više od 30.000 ljudi samo u Srbiji steklo je ECDL sertifikat.

Ulaganje u informacione tehnologije je samo prvi korak ka savremenom poslovanju i uključivanju u informaciono društvo. Prihvaćenost informacionih tehnologija je direktno zavisna od dostignutog nivoa kompjuterske pismenosti. Da bi se ostvario potpun efekat uvođenja informacionih tehnologija i obezbedila maksimalna opravdanost uloženih sredstava investiranje u informacione tehnologije mora biti propraćeno ulaganjem u kompjutersko opismenjavanje građana.


ECDL proizvodi

ECDL proizvodi ECDL proizvodi

ECDL program je u potpunosti usklađen sa potrebama korisnika, od početnika do IT profesionalaca.

Pročitajte još:

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se