Najčešće postavljana pitanja

Kada mogu da počnem sa ECDL/ICDL-om?

Možete početi ECDL ili ICDL u bilo koje vreme tako što ćete kontaktirati naš Test centar i nabaviti Skills Card. Trebalo bi da se unapred upoznate sa sadržajem 7 modula ECDL programa za koje ćete biti testirani. Savetuje Vam se da prođete obuku u našem centru za obuku za bilo koji od modula. Kada ste spremni, možete polagati test za module po redosledu koji Vi odaberete.

Šta je Skills Card?

Kada se kandidat prijavi da započinje proces sertifikacije dobija Skills Card (karton veština-index) u koji se beleži progres kroz sedam testova. Kako se za određeni modul položi test, akreditovani Test centar potvrđuje polaganje unošenjem podataka u Skills Card. Kada su svi testovi položeni, Skills Card se prosleđuje ovlašćenoj organizaciji, koja izdaje ECDL ili ICDL licence/certificate.

Kako da nabavim Skills Card?

Skills Card možete kupiti u LINK Test centru po ceni od 37 EUR kako biste stekli uslov prijavljivanja za ECDL i mogli da polažete testove.

Koliko će me koštati da dobijem ECDL ili ICDL?

Pored nabavke Skills Carda, svako testiranje plaćate oko 10 EUR, a cenu obuke i pripreme možete saznati od našeg marketing sektora i ona zavisi od Vaših potreba.

Kakvu obuku treba da prođem?

Od kandidata se ne zahteva da prođu obaveznu obuku. Ako oni smatraju da već poseduju potrebne IT veštine i da su dovoljno iskusni mogu nabaviti Skills Card i početi da polažu potrebne testove. Generalno gledajući, kandidati su sa različitim nivoima znanja i mnogi od njih imaju potrebu da prođu obuku za oblasti gde je njihovo prethodno znanje neadekvatno. Preporučuje se da pripremu za polaganje obavite u našoj školi računara u kojoj su svi programi prilagođeni potrebama polaganja i programima ECDL/ICDL-a.

Koje testove moram da polažem?

Kandidati treba da polažu test za svaki od 7 modula koji se traže za ECDL/ICDL kvalifikaciju.

Kako se vrši provera znanja?

Testiranje za svaki modul traje 45 minuta. Testovi su dizajnirani od strane the ECDL Foundation i za njihovu distribuciju je zadužen naš akreditovani Test centar. Kandidat je obavezan da položi po jedan test za svaki modul. Prag znanja iznosi 80% za sadržaj modula od broja 2 do broja 7 i 60% za modul 1.

Koliko će mi vremena biti potrebno da dobijem ECDL ili ICDL?

Vremenski period potreban za dobijanje ECDL ili ICDL zavisi od Vašeg nivoa kompetentnosti i od toga da li Vam treba obuka pre polaganja testova. Dok neke osobe mogu da izaberu da polažu bez prethodne obuke, drugi će se ipak osećati bolje ako prođu obuku, usavrše svoje veštine i streknu potrebnu sigurnost za polaganje testova. Kada su svi testovi za 7 modula uspešno kompletirani (u maksimalnom vremenskom razdoblju od 3 godine od početka prvog testa), ECDL ili ICDL sertifikat se može dodeliti.

Šta se dešava kada položim neki test, odnosno sve testove?

Kada ste položili određeni test to se upisuje u Vaš Skill Card. Ukoliko položite svih predviđenih sedam testova i popunite svoj Skills Card, obezbedili ste sebi pravo na zamenu Skills Card-a za ECDL Licence, koja se izdaje od strane LINK Test center-a kao dokaz dostizanja potrebnog standarda.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.