SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Ciljevi i prednosti ECDL-a

Glavni cilj ECDL je usavršavanje bazičnog nivoa znanja o informacionoj tehnologiji i postizanje višeg nivoa kompetentnosti pri korišćenju personalnog računara i osnovnih kompjuterskih aplikacija u evropskim i međunarodnim granicama.


Ciljevi i značaj ECDL-a

ECDL je, u skladu sa svojim konceptom i funkcijom, pred sebe postavio sledeće ciljeve:

ECDL ciljevi i njegov značaj
 • promovisanje i podržavanje kompjuterske pismenosti za sve ljude, bez razlike;
 • podizanje nivoa znanja o informacionoj tehnologiji i nivoa kompetentnosti pri korišćenju personalnog računara i osnovnih kompjuterskih aplikacija za sve stanovnike Evrope i sveta;
 • povećanje produktivnosti svih zaposlenih kojima je računar neophodan za obavljanje posla;
 • stvaranje uslova za bolji povraćaj prihoda od investicija u informacionu tehnologiju;
 • obezbeđenje osnovne kvalifikovanosti koja će omogućiti da svi ljudi, bez obzira na njihovo poreklo, budu sastavni deo savremenog informacionog društva.

Danas, kompjuterska znanja i veštine postaju neobično važni ljudima u svim oblastima života. ECDL sertifikat predstavlja potvrdu znanja iz domena informacione tehnologije za sve koji imaju potrebu ili želju da nauče kako da koriste personalni računar. Veoma je pogodan za ljude različitih radnih navika, kao i za one koji tek ulaze na tržište rada, bez obzira na starosnu dob.

Neke od opštih koristi ECDL-a su da on obezbeđuje:

 • kvalifikovanost za IT veštine za svakoga,
 • inovativni i veoma opipljiv metod za merenje i procenu znanja,
 • model za edukaciju i vežbanje u savremenom informacionom društvu,
 • izuzetno efikasan model u pogledu mogućnosti vežbanja,
 • uticaj na porast javne svesti o prednostima aktivnog učešća u savremenom informatičkom društvu,
 • veoma fleksibilan i svima dostupan metod kvalifikacije koji nudi veliki prostor onima koji poseduju licencu,
 • povećanje produktivnosti nacije i konkurentnosti radne snage,
 • veći pristup građana informacionom društvu,
 • povenje povraćaja investicija u IT,
 • veće korišćenje usluga u mreži,
 • potporu akcijskom planu „e-Europe" prema ekonomiji znanja,
 • povećanje dodatne vrednosti obrazovanju, proveri znanja i IT uslugama.

Prednosti za privredu, pojedince i obrazovne ustanove

Prednosti od ECDL-a za preduzeća i poslodavce:

 • primena svetskih normi računarskih veština u svakodnevnom poslovanju,
 • ušteda vremena i novca usled povećane produktivnosti zaposlenih,
 • kvalitetnije obavljanje posla,
 • povećano zadovoljstvo i dodatna motivacija zaposlenih,
 • naprednija komunikacija u organizaciji,
 • povećanje iskorišćenja IT resursa,
 • utvrđivanje nivoa znanja i veština pri zapošljavanju novih radnika,
 • fleksibilnost učenja u skladu sa zahtevima zaposlenih,
 • izuzetno efikasan i inovativan model za obrazovanje i vežbanje,
 • sertifikacija po modulima omogućava praćenje dodatnog obrazovanja zaposlenih,
 • nezavisnost od IT platforme (Microsoft, Linux...),
 • mogućnost da se klijentima dokaže sposobnost organizacije da efikasno funkcioniše,
 • povraćaj novca od investiranja u IT je mnogo brži shodno povećanju efikasnosti zaposlenog osoblja pri korišćenju softvera i hardvera.

Prednosti od ECDL-a za pojedince:

 • dokaz o poznavanju rada na računaru i veće mogućnosti za zaposlenje,
 • posedovanje međunarodno priznate kvalifikacije,
 • viši nivo osnovnih IT veština,
 • veće samopouzdanje u korišćenju računara,
 • osnova za sticanje novih IT veština,
 • mogućnost fleksibilnog učenja.

Prednosti od ECDL-a za škole i fakultete:

 • edukacija i sertifikacija učenika po svetskim standardima,
 • jedinstven nastavni program i procedure testiranja,
 • od primene Bolonjske deklaracije ECDL je na mnogim evropskim univerzitetima priznat kao ispit iz informatike.
Pročitajte još:

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se