SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Šta radi projektni menadžer?

Čime se bavi menadžer projekata i zašto je to jedan od najplaćenijih poslova?

Upravljanje projektom je koncept kojim se, uz pomoć kombinovanja metoda organizacije, planiranja i kontrole, vrši racionalno usklađivanje svih resursa da bi se određeni projekat realizovao na efikasan način.

Rezultat primene ovog koncepta predstavlja ispunjenje postavljenih ciljeva, odnosno uspešan završetak projekta u planiranom vremenu i sa predviđenim troškovima i kvalitetom.

projektni menadžer; šta radi projektni menadžer

Projektni menadžer ima odgovornost planiranja i izvođenja bilo kakvog projekta, poput poslova iz razvoja softvera, građevinske industrije, arhitekture, dizajna, produkcije i ostalih. To je osoba koja raspoređuje resurse, odredjuje vremenske rokove, upravlja komunikacijom u timu, budžetom projekta, analizira rizike, delegira zadatke.

Glavna dužnost projektnog menadžera je da osigura uspeh projekta, putem minimalizovanja rizika. Ovo se postiže kroz niz metoda, a dobar projektni menadžer mora poznavati sve sistematske veštine menadžera.

Zanima Vas projektni menadžment? Pogledajte šta možete naučiti na programu: Menadžment projekata

10 najvažnijih osobina projektnog menadžera

Svaki stručnjak iz oblasti projektnog menadžmenta mora da poseduje visok nivo znanja, ali i samoorganizovanosti. Sposobnost da racionalno procene rizik koji nosi realizacija nekog projekta, osnovni je uslov dobrog projektnog menadžera.
Da bi uspešno obavljao svoj posao, rukovodilac projekta mora posedovati veštine efikasne komunikacije sa svojim saradnicima. Upravljanje ljudskim resursima, važan je preduslov da tim koji je izabran bude efektivan.

Osobine uspešnog projektnog menadžera:

 • Originalnost ideja,
 • Dobre komunikativne veštine,
 • Integritet,
 • Entuzijazam,
 • Empatija prema članovima svog tima,
 • Stručnost,
 • Sposobnost da odredi prioritete,
 • Dobro snalaženje pod pritiskom,
 • Timska orijentisanost,
 • Sposobnost efikasnog rešavanja problema.

Osnovna zaduženja projektnog menadžera

U posao projektnog menadžera ulazi definisanje projekata, oblikovanje organizacije i sastavljanje tima, kontrola i dokumentacija projekta, kao i rukovođenje u svim fazama projekta. Ovo znači da projektni menadžer mora posedovati znanje iz finansija, menadžmenta, kao i sposobnost da motiviše članove svog projektnog tima.

projektni menadžer; projektni menadžer posao

On organizuje, usmerava i usklađuje rad članova tima, rešava probleme i konflikte i daje direktive, sve u cilju efikasnog završetka projekta.

Zavisno od mesta u organizacionoj strukturi, projektni menadžer poseduje veća ili manja ovlašćenja u upravljanju projektom. U pogledu vođenja projektnog tima on poseduje formalna ovlašćenja za efikasno vođenje tima.

Osnovna znanja obuhvataju:

 • Razvoj, vođenje i organizaciju projekata,
 • Napredne metode Project managementa,
 • Napredne kvantitativne finansijske metode,
 • Upravljanje i korišćenje alata za vođenje projekata,
 • Vođenje finansija i investicija,
 • Planiranje i upravljanje ljudskim resursima,
 • Vođenje i organizaciju timova,
 • Lične veštine pregovaranja, liderstvo, pravilno donošenje odluka u poslovnom okruženju.

Poslovi koje može da obavlja projektni menadžer

Ovo zanimanje pruža dosta mogućnosti, od vođenja kratkotrajnih projekata sa malim brojem članova tima, do realizacije zahtevnih projektnih ciljeva. Kompetentni stručnjaci, profesionalci, traže se u skoro svim oblastima ljudskog života i delovanja. Kompetentni menadžeri i projektni menadžeri su među najtraženijim profesijama danas.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se