Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Strateško upravljanje ljudskim resursima

Opis kursa

Kurs se se bazira na definisanju pojmova strategije, strateškg menadžmenta i strateškog upravljanja ljudskim resursima. Formiranje i organizovanje odeljenja za ljudske resurse predstavlja uslov za kvalitetno upravljanje ljudskim resursim u većim organizacijama. Smatra se da uvođenjem ove funkcije u organizaciju, menadžment ljudskih resursa dobija strtateški okvir.

Imaćete priliku da se upoznate sa različitim tipovima strategija koje se mogu koristiti, kao i da vidite proceduru za kreiranje strategije ljudskih resursa. Dat je i prikaz upravljanja ljudskim resursima u preduzetničkim organizacijama i u malim i srednjim preduzećima zato što se dosta razlikuje od menadžmenta ljudskih resursa u velikim organizacijama.

Na kraju ćete imati priliku da se upoznate sa konceptima ličnog i organizacionog razvoja menadžera u organizaciji, kao jednog od bitnih aspekata strateškog upravljanja ljudskim resursima.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom strateškog menadžmenta ljudskih resursa i sa strategijama koje su date u teoriji upravljanja ljudskim resursima. Polazniku će biti predstavljene procedure za kreiranje strategije ljudskih resursa i imaće priliku da se upoznaju sa modelom kompetencija. Naučiće i na koji način mogu uvesti model kompetencija u organizaciju, kao i metode za lični i organizacioni razvoj.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.