SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Ovi ljudi mogu da budu korisni za napredovanje Vaše karijere

Profesori na BusinessAcademy imaju dve bitne karakteristike: stručni su u poslovnoj oblasti kojom se bave i znaju kako da prenesu znanje. Ovi ljudi su spremni da sa Vama podele svoju stručnost u menadžmentu, marketingu i prodaji, finansijama, rukovođenju ljudima i stvaranju jakih ličnih kvaliteta lidera.

Još bolje, spremni su da Vam pokažu kako da odlično naplatite Vaša nova znanja.

Ovo su ljudi koji mogu da Vam budu korisni za napredovanje karijere:

 

Ekspert u oblasti bankarstva, ekonomije i finansija

Prof. dr Zoran Grubišić je vrhunski stručnjak u oblasti bankarstva, ekonomije i finansija i redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala.

Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od 50 radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Uživanje u radu sa polaznicima

Prof. dr Velimir Dedić, uz preko dvadeset godina univerzitetskog predavačkog iskustva iz oblasti informacionih tehnologija, istraživački i praktično se bavi primenom IT-ja u obrazovanju, posebno u učenju matematike. Autor je nekoliko udžbenika i većeg broja naučnih i stručnih radova, projekata i softverskih rešenja.

Budućnost je u integrisanom pristupu digitalnim marketinškim aktivnostima

Nevenka Popović Šević poseduje preko 30 godina radnog iskustva u oblasti marketinga, primenjeno u sferi nevladinog sektora (koordinator za međunarodnu saradnju u Young Researchers of Serbia), privrede (vlasnica i osnivač konsultantsko-edukativne agencije Londis & direktor marketinga u kompaniji Original d.o.o).

Aktivna u realnim privrednim projektima i obrazovanju dugi niz godina. Bazične studije iz ekonomije je završila na Beogradskom Univerzitetu. Magistrirala je na University of Newcastle u Australiji, gde je završila i specijalističke studije iz oblasti marketinga. Doktorirala je u istoj oblasti sa temom Etički aspekti u integrisanim marketinškim komunikacijama.

Svoje bogato međunarodno iskustvo je imala priliku da implementira u brojnim stručnim studijama iz oblasti marketinškog i prodajnog menadžmenta. Od 2008. godine je predavač na BusinessAcademy na Departmanu za marketing. Počevši od 2016. godine radi kao profesor strukovnih studija na Visokoj školi za informacione tehnologije – ITS u Beogradu, gde predaje predmete Marketing i internet marketing & Prodaja i menadžment prodaje. Na Fakultetu savremenih umetnosti je od 2019. godine angažovana na poziciji docenta u oblasti marketing menadžmenta u kulturi.

Vuk Mirčetić predavač

Ekspert i dugogodišnji trener profesionalaca

Vuk Mirčetić je master ekonomista, dugogodišnji sertifikovani međunarodni predavač i licencirani edukator od 2007. godine, a 2018. godine ga je Republika Srbija akreditovala kao predavača za više oblasti. Neke od oblasti za koje je akreditovan i prepoznat kao ekspert jesu i trening za trenere, liderstvo i prezentacione veštine. Obavljao je funkciju narodnog poslanika u XII sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, a bio je i jedan od trenera Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije. Danas je član Gradskog veća u Beogradu i asistent Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. Predavač je na Biznis akademiji i zadužen za nekoliko predmeta.

Kao trener je tokom svog višegodišnjeg iskustva obučavao veliki broj profesionalaca u javnom, privatnom i nevladinom sektoru, a i sam je putem neformalnog, dodatnog i celoživotnog obrazovanja uspešno učestvovao u više od 150 treninga i obuka na različite teme u Srbiji i inostranstvu. Objavio je više od 50 naučnih radova, koji su predstavljeni na međunarodnim naučnim konferencijama i objavljeni u naučnim časopisima različitih kategorija u Srbiji i inostranstvu.

Ana Jurčić predavač

Stručnjak u oblasti menadžmenta

Ana Jurčić je profesor na Fakultetu za inženjerski menadžment u Beogradu i na Savremenom fakultetu za biznis i nauku u Muskatu (Oman). Takođe, Ana je međunarodni partner-instruktor MBA programa američkog Univerziteta „Frenklin” iz Ohaja. Zvanje doktora nauka stekla je 2013. godine, odbranivši doktorsku disertaciju „Međuzavisnost nacionalne kulture i menadžmenta: uloga interkulturnog menadžmenta u stvaranju multikulturne organizacije” na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Kao stipendista američke vlade, 2010. godine završila je program za usavršavanje i razvoj nastavnog osoblja (Junior Faculty Development Program) na Univerzitetu „Džordž Vašington” u Vašingtonu. Dr Ana Jurčić je radila kao direktor Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta „Džon Nezbit” u Beogradu, a kontinuiranu međunarodnu praksu i više od 15 godina rada u nastavi potvrdila je i učešćem u Erasmus+ programima razmene profesora u Rumuniji, Poljskoj i Turskoj.

Osim toga, ona je sertifikovani predavač „Triple S Learning” programa obuke za oblast uspešne prodaje i kvalitetne usluge, sertifikovani moderator Fondacije „Interaktiviti” iz Vašingtona za izvođenje kurseva pregovaranja, nadzornik testova sposobnosti Instituta „Blumberg” iz Njujorka, a volonterski je radila kao facilitator „Open World” programa profesionalnog usavršavanja, koji finansira Kongres SAD. Autor je preko dvadeset naučnih radova iz oblasti menadžmenta, član je Mreže međunarodnih alumnista, kao i Udruženja „Fulbrajt i prijatelji”.

Sonja Đuričin predavač

Stručnjak u oblasti bankarstva i finansija

Sonja Đuričin doktorirala je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet UNION, a svoje znanje u oblasti računovodstva i finansija usavršavala je u Italiji i Francuskoj. Trenutno je zaposlena kao viši naučni saradnik na Institutu ekonomskih nauka, a radila je kao predavač i asistent na Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta UNION. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije.

Autor je i koautor velikog broja knjiga u oblasti finansija, privrede i agroekonomije. Učestvovala je u brojnim naučnim projektima čije su teme bile povezane sa ekonomskim aspektima evropskih integracija i poljoprivredom, a bavila se i temom korupcije u Srbiji.

Stručnjak za IT i upravljanje projektima

Nemanja Stamenčić je diplomirao na Fakultetu Organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za Informacione sisteme i tehnologije, gde je stekao kombinaciju znanja iz oblasti informacionih tehnologija i upravljanja poslovnim sistemima. Više od 10 godina je vlasnik je najprestižnijeg sertifikata u oblasti upravljanja projektima Project Management Profesional (PMP®). Svoje višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima Nemanja Stamenčić je sticao u internacionalnim kompanijama, velikim korporacijama, malim preduzećima i nevladinom sektoru. Status eksperta stekao je radom u četiri najrazvijenije globalne industrije: informacionim tehnologijama, bankarstvu, naftnoj industriji, i telekomunikacijama.

Radio je na upravljanju projektima u preko 10 zemalaja, na 3 različita kontinenta, i sa ljudima koji dolaze iz više od 20 različitih kultura. Znanja i iskustva danas deli kroz treninge i savetovanja u oblasti upravljanja projektima, strateškog planiranja, javnog zagovaranja. Kao student bio je nosilac kampanja i projekata u Studentskoj Uniji Srbije, a jedan je od osnivača pokreta Evropa Nema Alternativu.

Aleksandra Ćalić Bošković predavač

Vrhunski pravnik u oblasti radnog prava

Aleksandra Ćalić Bošković se bavi pružanjem advokatskih usluga u domenu radnih odnosa, a zahvaljujući bogatom iskustvu, posvećenosti i znanju stečenom u ovoj oblasti, izabrana je za miritelja i arbitra pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

Kao partner u advokatskoj kancelariji „Vuković i partneri”, Aleksandra rukovodi Odeljenjem za radne odnose, kao i Odeljenjem za javne nabavke. Poseduje bogato iskustvo i praksu u pregovorima za mirno rešenje radnih sporova, kao i u pregovorima između poslodavca i reprezentativnih sindikata radi zaključenja kolektivnog ugovora. U radu sa multinacionalnim korporacijama kao klijentima, Aleksandra se susretala sa izazovima usaglašavanja akata kompanija koje posluju na domaćem tržištu a deo su internacionalne grupe društava, čija poslovna pravila i standardi moraju odgovarati kako zahtevima domaćeg zakonodavstva, tako i pravilima koja se primenjuju na nivou grupe. Pored ostalog, pruža usluge u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti u skladu sa zakonima Republike Srbije i u korelaciji sa obradom podataka o ličnosti na međunarodnom nivou. U dosadašnjem radu Aleksandra je održala veliki broj interaktivnih seminara i radionica iz oblasti radnog prava i zaštite podataka o ličnosti.

Za stabilno poslovanje preduzeća bilo koje veličine

Sandra Savanović-Stevanović je trener poslovnih veština i konsultant za poslovni razvoj i strateško planiranje poslednjih 20 godina. Duboko veruje u celoživotno učenje i životna misija joj je da pomogne i podrži ljude u njihovom profesionalnom i ličnom razvoju. Radila je sa 1.000 preduzeća, 3.500 preduzetnika i 200 opština u regionu Jugoistočne Evrope na različitim programima obuke, podrške i razvoja. Specijalizovala se za teme iz preduzetništva, strateškog i operativnog planiranja, upravljanja promenama, organizacionog razvoja, komunikacije, timskog rada i liderstva. Radi sa javnim (od lokalnog do nacionalnog nivoa), privatnim (i korporacije i mikro, mala i srednja preduzeća), nevladinim i međunarodnim organizacijama (EU, GIZ, USAID,SDC/SECO/SIPPO, JICA, brojne UN agencije, ILO, ADA, EBRD…) Prosečno godišnje održi oko 1.000 sati treninga i 200 sati koučinga. Radila je u više od 20 zemalja na 4 kontinenta. Njene obuke do sada je pohađalo nešto više od 50.000 ljudi. Poseduje preko 10 međunarodnih trenerskih i koučing sertifikata i akreditacija izdatih od relevantnih organizacija u Nemačkoj, Francuskoj, SAD, Velikoj Britaniji, Kanadi… Nagrađena je od strane EBRD za najboljeg mentora za žensko preduzetništvo u Jugoistočnoj Evropi.

Akreditovani je mentor Univerziteta Kembridž za start-upove (ImagineIF program). Po formalnom obrazovanju, Sandra je diplomirani ekonomista. Završila poslediplomske studije iz Upravljanja procesima tranzicije i rekonstrukcije, kao i specijalističke studije iz Upravljanja procesima inovacija u MSP na Univerzitetu u Brajtonu, Velika Britanija.

Kako iskoristiti internet u svrhu uspešnog poslovanja?

Dragan Varagić je strateg biznis transformacije i e-poslovnog razvoja, bloger, profesionalni predavač i bavi se savetodavnim uslugama iz oblasti poslovne primene interneta. U internet poslovanju je od 1998. godine. Vlasnik je bloga www.draganvaragic.com, video-servisa Predavanja.draganvaragic.com, kao i servisa za online distribuciju saopštenja PRobjave.com.

Osnivač je projekta www.bloggersnetwork.org.rs, partner na projektu jednogodišnjih studija neformalnog obrazovanja InternetAcademy. Pored toga, koordinator je specijalističkih strukovnih studija iz e-poslovanja Međunarodne poslediplomske škole za inženjerstvo i menadžment, FTN, Novi Sad.

Trener najboljih prodavaca

Miodrag Kostić, gradio radno iskustvo punih 17 godina u Sjedinjenim Američkim Državama, od toga zadnjih 5 godina kao vlasnik „Web Consulting Honolulu“, a nakon povratka u Srbiju nastavlja sa konsultantskim radom kao vlasnik kompanije „Veza d.o.o - Poslovna Znanja“, čija je delatnost razvoj poslovanja, koji uključuje i marketing, menadžment prodaje i inovativne konsultantske i trening usluge.

Dugogodišnji trener i coach za direktnu prodaju, retail prodaju, inovativni menadžment, veštine liderstva, digitalnu transformaciju i razvoj elektronskog poslovanja. Poseduje sertifikate digitalnog eksperta „Austrijske Privredne Komore“, menadžmenta inovacija „Univerziteta u Brajtonu” i međunarodni sertifikat „Sertifikovanog Menadžment Konsultanta” CMC. Od 2003. godine član je “NUNS”-a, asocijacije nezavisnih novinara Srbije, izdao preko 150 novinskih i internet članaka.

Simona Žikić predavač

Koliko je važna poslovna komunikacija?

Simona Žikić završila je osnovne i master akademske studije komunikacija i odnosa sa javnošću u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na Univerzitetu u Bostonu i na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Pored formalnog obrazovanja, obučavala se za rad iz oblasti razvoja karijere i poslovnih veština u zemlji i inostranstvu. Usavršavala se za trenera i savetnika u multinacionalnim kompanijama. Priredila je nekoliko priručnika iz oblasti poslovnih komunikacija, strateškog planiranja i odnosa sa javnošću. Lider je i konsultant na mnogobrojnim projektima, kako naučnim tako i primenjenim. Pokrenula je veliki broj humanitarnih kampanja u kojima i danas aktivno učestvuje.

Na Fakultetu za medije i komunikacije je zaposlena kao PR i marketing direktor, kao i predavač u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću. Trenutno radi i na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu kao istraživač-saradnik.

Ariel Milošević predavačMenadžer projekata koje finansira EU

Ariel Milošević je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za međunarodno pravo. Poseduje više od 20 godina radnog iskustva u raznim oblastima, a poslednjih 10 radi na razvoju i koordinaciji različitih projekata u okviru civilnog, privatnog i državnog sektora.

Tokom poslovne karijere stekao je praktično iskustvo u upravljanju projektima, logistici i procesima snabdevanja, javnim nabavkama, odnosima sa javnošću, finansijama, optimizaciji i razvoju poslovanja, razvoju i usavršavanju proizvoda i organizaciji radionica i seminara.

Potpuna kontrola životnog ciklusa preduzeća

Po obrazovanju je ekonomista, sa završenim magistarskim studijama i četiri internacionalne specijalizacije. Suvlasnik dve američke kompanije koje posluju na tri kontinenta: Evropa, Amerika i Afrika. Aktivni učesnik reformi javne uprave na području Zapadnog Balkana i Afrike. Kreator internacionalno prepoznate i zaštićene metodologije za oporavak mikroekonomskih sistema. Jedan od osnivača ICS Instituta iz Washington DC, USA, namenjenog za razvoj modernih metodologija razvoja i edukacije. Učesnik brojnih projekata širom sveta finansiranih od strane WB, UNDP i EBRD-a.

Doktor ekonomskih nauka sa bogatim predavačkim i istraživačkim iskustvom

Prof. dr Svetislav Paunović je diplomirao (1983), magistrirao (1986) i doktorirao (1992) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom svoje bogate karijere, radio je na Institutu za ekonomiku industrije i na Ekonomskom institutu u Beogradu kao istraživač-saradnik i naučni saradnik na projektima privrednog razvoja, poslovnog restrukturiranja i ocene investicionih programa preduzeća.

U nekoliko mandata je bio i član Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Srbije i Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Beograda. Njegovo predavačko iskustvo je podjednako zavidno. Univerzitetski profesor je od 1992. godine. Od 2008. zaposlen je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u zvanju redovnog profesora.

Na BusinessAcademy je angažovan kao predavač na grupi stručnih predmeta, kao što su Preduzetništvo, Liderstvo i Životni ciklus organizacije. Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i autor je mnogobrojnih udžbenika, monografija, naučnih i stručnih radova, istraživačkih projekata i naučnih studija.

Njegove oblasti su PR, advertajzing i komunikacije

Prof. dr Darko Tadić je konsultant za marketing i komunikaciјe. Radi kao docent na Fakultetu informacionih tehnologija univerziteta Apeiron u Banjaluci, na predmetu Kreativno pisanje, i kao profesor na Visokoј strukovnoј školi ICEPS u Beogradu, na predmetu Oglašavanje i PR. Doktorirao je na FDU u Beogradu na temi „Propagandni film i mediјi”. Radio je u oglašivačkoј industriјi 20 godina i pravio reklamne i propagandne kampanje raznih vrsta.

Sad predaјe studentima i drugima koјi žele da stiču znanje i uživaju u razmeni misli na temu marketinga, kreativnog pisanja, komunikaciјe, propagande, PR-a i reklame. Osnivač je onlajn-radionice za kreativno pisanje i terapiju pisanjem. Autor je više knjiga i priručnika iz ovih oblasti.

Stručnjak iz oblasti odnosa sa javnošću i lobiranja

Dr Miroslav Mitrović iza sebe ima višegodišnje naučno i praktično iskustvo sticano u Srbiji i inostranstvu. Magistrirao je odnose sa javnošću na FON-u, a doktorirao interesno pregovaranje na FB Beogradskog univerziteta. Praktično iskustvo u kreiranju promotivnih strategija i razvoju interesnih komunikacija stekao je u radu na projektima sa mnogobrojnim institucijama, kompanijama, lokalnim samoupravama, malim i srednjim preduzećima i organizacijama iz nevladinog sektora.

Autor je više naučno-istraživačkih radova na temu pregovaranja i zastupanja interesa, objavljivanih na domaćim i inostranim naučnim konferencijama i časopisima. Autor je dve stručne monografije, Osnove lobiranja i Strateško lobiranje, od kojih je druga u prevodu na engleski jezik objavljena i u Nemačkoj.

Stručnjak koga citira Svetska banka

Vladimir Simović, doktor tehničkih nauka, polje organizacionih nauka. Doktorirao je na Fakultetu organizacionih nauka iz oblasti elektronskog poslovanja i magistrirao na istom fakultetu na temu sistema plaćanja na internetu. Oblasti profesionalnog interesovanja obuhvataju sisteme plaćanja na internetu, bankarsko poslovanje, elektronsku trgovinu, sajber pravo, internet marketing i računovodstvenu politiku. Učesnik je brojnih domaćih konferencija i naučnih skupova koji se bave problematikom elektronskog poslovanja.

Autor je i koautor radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima. Njegovi radovi su citirani od strane Svetske banke u njenim redovnim godišnjim publikacijama.

Stručnjak za procenu i upravljanje rizikom

Slađana Petrović je profesor civilne odbrane. Završila je Višu školu unutrašnjih poslova (današnja Kriminalističko-policijska akademija) i Fakultet civilne odbrane (današnji Fakultet bezbednosti) u Beogradu. Master studije iz oblasti finansijskig menadžmenta, kontrole i menadžerskog računovodstva završila je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Više od dvadeset godina Zaposlena je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Organizovala je i realizovala informativne obuke u oblasti prepoznavanja i suzbijanja kriminalnih aktivnosti. Pohađala je brojne seminare i učestvovala u radionicama na temu kriminalistike. Aktivno učestvuje u operativnim i strateškim projektima u cilju prepoznavanja i sprečavanja različitih pojavnih oblika kriminaliteta, među kojima je i Pocena pretnje od teškog i organizovanog kriminala (Serious And Organized Crime Treat Assessment - SOCTA).

Andreja Milkić predavač

Kolika je moć komunikacije u marketingu?

Andreja Milkić je diplomirani specijalista iz oblasti marketing komunikacija (MBA in Marketing Communications, specijalističke studije Reklama i mediji, Fakultet dramskih umetnosti, 2010, Beograd) i zaposlen je u advertajzing agenciji Leo Burnett gde kao Account Director radi na kampanjama najvećih domaćih i regionalnih brendova.

Višegodišnje iskustvo u vođenju top klijenata iz FMCG-a i industrije usluga stekao je radeći na Molson Coors i Strauss Adriatic brendovima u regionu, kao i sa Banca Intesom, liderom na tržištu bankarskih usluga u Srbiji. Član International Advertising Association Serbian Chapter i jedan od koautora projekta „Marketing Leksikon”. Gostujući predavač na master studijama Fakulteta organizacionih nauka i master studijama Fakulteta dramskih umetnosti. Koordinator Biznis modula i predavač na prvoj godini AcademIAA-e. Kao predavač na BA Professional, Andreja polaznicima prenosi svoje ogromno iskustvo i utiske direktno sa advertajzing scene kako kod nas, tako i u inostranstvu.

Prepoznavanje i zaštita od mobinga

Mijomir Knežević je diplomirani ekonomista i stručnjak u oblastima sprečavanja mobinga i poslovnih komunikacija. Dugogodišnji je saradnik Instituta za poslovna istraživanja. Završio je master studije na FON sa temom „Prevencija nastanka mobinga u fin.sektoru”. Trenutno je na doktorskim studijama.

Zavidno profesionalno iskustvo sticao je u Saveznom zavodu za statistiku, gde je radio u službi komercijale i informisanja, zatim u šahovskom klubu Partizan na poslovima marketinga, kao i u Panonskoj i Intesa banci gde je bio na rukovodećim pozicijama. Autor je više stručnih članaka u dnevnim i nedeljnim časopisima na teme iz oblasti svoje ekspertize.

Ekspert u oblasti bankarstva i finansija

Ivana Simeunović je redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, gde je zaposlena od 2005. godine. Osnovne studije završila je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Profesor je na predmetima: Finansijska matematika, Finansijska statistika, Aktuarska matematika, Osiguranje, Nauka o upravljanju, Multivarijaciona analiza, Kvatitativne metode u finansijama i Upravljanje rizicima.

U periodu 2009-2014 rukovodila je aktuarskom obukom koja je izvođena pod nadzorom NBS i koja je usaglašena sa međunarodnim programom za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara. Redovni je član Udruženja aktuara. Objavila je nekoliko udžbenika iz oblasti primenjene matematike i statistike, kao i značajan broj radova objavljenim u naučnim časopisima od međunarodnog značaja.

Ekspert u oblasti prodaje i upravljanja kompanijama

Zoran Milašinović je partner i osnivač Omega Consulting Teama i profesionalni konsultant i predavač sa iskustvom od preko 12 godina u svim biznis branšama. Do osnivanja Omega Consulting Teama bio je član svetski poznate konsultantske mreže Adizes, sa sedištem u Santa Barbari. Zoran je zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) AD.

Poslovna znanja sticao je radom na različitim menadžerskim pozicijama u internacionalnim kompanijama (Zepter International i Orbit Handels GmbH). Svoje bogato iskustvo u radu sticao je pre svega na ruskom tržištu, a 2001. rukovodstvo kompanije Zepter International Rusija proglasilo ga je za najboljeg direktora te godine. Konsultantski poslovi kojima se bavi dominantno su iz oblasti organizacije i vođenja prodaje po CRM metodologiji, kao i iz oblasti organizacije i upravljanja kompanijama. Sve aktivnosti sprovodi u neposrednom radu sa klijentom, uključujući najuže rukovodstvo firme, te rešava i najsloženije zahteve klijenta.

Realizovao je na stotine otvorenih i in-house seminara u zemlji i inostranstvu. Zoran vlada najsavremenijim prodajnim tehnikama, kao što je SPIN tehnika prodaje. Sva predavanja i seminare izvodio je na svom maternjem i ruskom jeziku. U radu sa klijentima koristi metodologije najvećih svetskih stručnjaka i uspešno ih prenosi na članove tima. Redovno učestvuje na mnogim seminarima i simpozijumima, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Takođe je Microsoft Business partner za uvođenje Microsoft Dynamics CRM-a u poslovanje kompanija.

Pokretač je i kreator modularnog programa „PRaVI PREGOVARAČ”, koji je prepoznat na tržištu kao jedan od najboljih i najposećenijih programa iz oblasti pregovaranja.

Nove tendencije u oblasti prometa nekretnina

Milić Đoković je magistar menadžmenta nekretnina. Trenutno radi u Institutu za nekretnine kao savetnik direktora, vodeći konsultant za procenu vrednosti nepokretnosti i investicioni konsalting. Autor je knjige „Osnovi prometa nepokretnosti” i koautor „Posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti I i II”.

Članstvo u strukovnim organizacijama: potpredsednik stručnog saveta Klastera nekretnina Srbije, predsednik nadzornog odbora Klastera nekretnina Srbije, član predsedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije, vođa grupe za edukaciju grupacije posrednika u prometu nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije, predsednik stručnog saveta Nacionalnog udruženja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, član skupštine Nacionalnog udruženja posrednika u prometu nepokretnosti Srbije (NUPS), predsednik Udruženja samostalnih sudskih veštaka i procenitelja nepokretnosti srbije (USSVIP).

Ekspert u oblasti privrednog prava

Od aprila 2014. godine nalazi se na poziciji Koordinator za pravne poslove u NLB banci a. d. Beograd. Pre nego što se pridružio timu NLB banke a. d. Beograd, Dejan Sarić radio je u advokatskoj kancelariji „Živković & Samardžić” u Beogradu, gde se bavio privrednim pravom, a nakon toga u nekoliko banaka i lizing kući sa osnivačkim stranim kapitalom na poslovima pravne podrške svim poslovnim procesima (ProCredit Bank a. d. Beograd, Expobank a. d. Beograd, Direktna banka a. d. Beograd i Intesa Leasing d. o. o. Beograd). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2000. godine na smeru Privredno pravo, a pravosudni ispit položio je 2004. godine u Beogradu.

Anđelka Radovanović predavač

Stručnjak za propise u prometu nepokretnosti

Anđelka Radovanović je advokat sa iskustvom sa međunarodnim i domaćim klijentima iz oblasti korporativnog, komercijalnog, radnog i građanskog prava. Anđelka svakodnevno savetuje klijente u prekograničnim transakcijama, a posebno vodi i nadzire veliki broj transakcija koje podrazumevaju i promet nepokretnosti, odnosno rešavanje brojnih svojinsko-pravnih odnosa. Anđelka je advokat u zajedničkoj advokatskoj kancelariji Stanković & Partners (www.nstlaw.rs), koju čini tim od 11 advokata, koji zajedno zastupaju domaće i strane klijente iz raznih oblasti prava, sa težnjom da budu podrška poslovanju svojim klijentima.

Anđelka je član brojnih međunarodnih strukovnih udruženja, čije mreže joj omogućavaju da se kontinuirano edukuje, ali i da za svoje klijente koji rade van teritorije Srbije uvek ima pravo rešenje za pravnu podršku širom sveta.

Dejan Plamenac predavač

Stručnjak nacionalne zakone i procedure u vezi sa korporativnim pravom

Dejan Plamenac je diplomirani pravnik i član Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije. Advokaturom se bavi pet godina, a trenutno radi u Advokatskoj kancelariji „Vuković i partneri AOD”. Odlično poznaje nacionalne zakone i procedure u vezi sa korporativnim pravom (pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima).

Uža specijalnost mu je i radno pravo. Odlično poznaje poslovno okruženje u Srbiji, posebno u domenu nekretnina i izgradnje stambenog i poslovnog prostora. Član je radne grupe za katastar i gradnju Saveta za imovinu u okviru Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Aleksandar Matanović predavač

Stručnjak u oblasti kriptovaluta

Aleksandar Matanović osnivač je i suvlasnik ecd.rs (onlajn-servisa za otkup i prodaju bitkoina), potpredsednik Bitcoin asocijacije Srbije, kao i međunarodni konsultant i edukator u oblasti kriptovaluta i blokčejn tehnologije. Sa kriptovalutama se upoznaje 2011. godine i brzo shvata potencijal ovog fenomena. Servis ecd.rs, čiji je osnivač, danas u svom sastavu ima i preko 20 automata za kupovinu kriptovaluta, kao i 3 automata na kojima se mogu i kupovati i prodavati kriptovalute. Pokrenuo je i franšizu Cointelegrapha za Srbiju, a 2016. završio master studije iz oblasti digitalnih valuta, prve tog tipa u svetu, na Univerzitetu Nikozija na Kipru.

Duboko veruje da je blokčejnn revoluciju nemoguće zaustaviti i trudi se da bude što aktivniji učesnik te revolucije, pre svega kroz širenje svesti i izgradnju lokalne infrastrukture za korišćenje kriptovaluta.

Strategija je najvažniji deo svakog posla

Doc. dr Tijana Savić Tot u oblasti obrazovanja radi poslednjih petnaest godina na izvođenju nastave iz predmeta Osnove menadžmenta i Strategijski menadžment. Osnovne istraživačke oblasti su joj strategijski menadžment ljudskih resursa i strategijski menadžment. Autor je preko trideset naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i stalni učesnik na konferencijama u zemlji i inostranstvu iz oblasti menadžmenta, strategijskog menadžmenta, upravljanja znanjem i menadžmenta ljudskih resursa.

Učesnica je više domaćih i međunarodnih projekata, konsultant iz oblasti strategijskog menadžmenta ljudskih resursa i stalni je recenzent domaćih i međunarodnih časopisa.

Mobing je ozbiljan problem

Miloš Kostić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije iz međunarodne pravne oblasti završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Trenutno je na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti privatnog prava. Pravosudni ispit položio je u Beogradu 28. 4. 2016. godine. Advokatski ispit položio je pred Advokatskom komorom Beograda 24. 5. 2018. godine.

Licencirani je medijator Rešenjem Ministarstva pravde br. 740-09-636/2016-22 donetog 10. 2. 2017. godine, sa sertifikatom o završenoj usko specijalizovanoj obuci medijatora iz oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu – mobinga. Veliku pažnju poklanja izučavanju teorije privatnog prava i poseduje veliko iskustvo stečeno u oblasti privrednog prava, imajući u vidu obavljeni pripravnički staž u Erste Bank AD Novi Sad, te zaposlenju u Societe Generale Banka Srbija AD Beograd. Tečno govori engleski jezik, služi se nemačkim i francuskim jezikom.

Kako da iskoristite potencijal zaposlenih?

Dr Natalija Radivojević Banović, psiholog, doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu iz oblasti kognitivne psihologije. Petnaestogodišnje iskustvo u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja potencijala zaposlenih sticala je kako u okviru državne uprave, tako i u privatnom sektoru. Stekla je bogatu praksu u profesionalnoj selekciji, psihološkoj proceni, upravljanju zadovoljstvom poslom, onboardingu, proceni učinka, izradi i unapređenju testova, upitnika, HR analiza... Od 2012. godine posvećena je razvoju zaposlenih (pre svega HR-ova i rukovodilaca) kao kouč, konsultant, mentor i trener.

Kroz brojne programe obuka usavršavala se u oblasti koučinga lidera i visokih rukovodilaca. Završila je ICF akreditovanu edukaciju ORSC at Work, usmerenu na sistemski koučing pristup razvoju timova i organizacija (CRR Gobal, Benicia, Kalifornija). Prošla je program obuke za mentore (Mobilis, Srbija). Takođe je završila obuke namenjene selekciji i proceni radnog učinka baziranog na kompetencijama (PAI, London, UK), obuke namenjene proceni potreba za stručnim usavršavanjem, kao i obuke namenjene kreiranju i realizaciju asesment centara (ITO Wien, Austria).

Angažovana je kao honorarni konsultant i predavač iz oblasti HR menadžmenta, veština komunikacije, vođenja timova i razvoja zaposlenih u različitim edukativnim centrima. Akreditovani je predavač Nacionalne akademije za javnu upravu (NAPA) iz oblasti Ličnog razvoja i veština i Upravljanja u javnoj upravi. U procesu je internacionalne EMCC akreditacije u domenu business & executive koučinga. Geštalt savetnik je i edukant geštalt psihoterapije pod supervizijom. Smatra da kroz osnaživanje lidera i HR-ova kreiramo ne samo bolje i uspešnije radno okruženje, već i prosperitetniju i srećniju zajednicu. Zato je i sama kontinuirano posvećena daljem usavršavanju i traganju za novim načinima podrške ličnom i profesionalnom razvoju pojedinaca i timova.

Boris Kolaković predavač

Dugogodišnji organizator bitnih događaja

Boris Kolaković je tokom svog dugogodišnjeg rada samostalno ili kao član tima organizovao veliki broj događaja kako za domaće, tako i za međunarodne klijente iz različitih industrija. Imao je priliku da učestvuje u organizaciji različitih faza i elemenata organizacije događaja, počevši od osmišljavanja i produkcije događaja, preko procene projektnih troškova i upravljanja njima, do koordinacije ljudi na terenu i sl.

Neke od značajnijih kompanija za koje je Boris organizovao događaje su: Vip Mobile, Avon, Lafarge, Carlsberg, USAID, Nestle, Imlek, Tetra Pak, Vino Župa, Philip Morris Internatonal, ProCredit Bank, Erste Bank, Alliance One Tobacco, LG, FIAT, H&M, Sony, Boston Scientific, UniCredit Bank, Puzzle Software, G3 Spirits, Samsung, Catena Media i dr. Pored organizacije događaja, poslednjih godina Boris uspešno realizuje i treninge i obuke za buduće event menadžere. Trenutno je zaposlen u kompaniji MPG Beograd, na poziciji Head of Events and Production.

Nataša Milijanović predavač

Profesionalac u oblasti liderstva i poslovne komunikacije

Nataša Milijanović Todorović je konsultant, trener i kouč sa više od 10 godina radnog iskustva u oblasti razvoja zaposlenih, usko specijalizovana za razvoj liderskih veština i poslovne komunikacije. Nataša je svoje dugogodišnje iskustvo razvoja zaposlenih svih nivoa sticala radeći u konsultantskim agencijama i velikim internacionalnim kompanijama kao što su Coca-Cola Hellenic CC i Vip mobile. Osnivač je Centra za lični i profesionalni razvoj EVOLVE, koji čini bogata mreža saradnika sa velikim iskustvom iz relevantnih oblasti za ostvarenje ličnih i profesionalnih potencijala.

Sertifikovani je trener programa „Situational Leadership II” od strane The Ken Blanchard Companies, ISCP kouč i transakcioni analitičar – kouč (ITAA). Završila je modularni trening „Umetnost i nauka koučinga” Eriksonovog internacionalnog koledža, Vankuver, Kanada. Pored navedenog, Nataša se razvija u pravcu transakcionog i psihodramskog psihoterapeuta. Svoje psihoterapijsko iskustvo primenjuje u radu sa zaposlenima kako bi obezbedila individualni pristup svakom zaposlenom i dugoročnije promene.

Iskusan predavač u nekoliko oblasti

Jovana Stojanović je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na početku svoje karijere radila je kao arhitektonski tehničar, da bi kasnije počela samostalno da izvodi radove. Dizajnirala je i realizovala radove na nekoliko enterijera u Beogradu i Novom Sadu. Od 2010. godine radi kao instruktor na kursevima koji se tiču AutoCAD-a, 3ds maxa i Revit-a i kao koordinator nastave CAD odseka IT Akademije. Na Visokoj strukovnoj školi za informacione tehnologije radi kao saradnik nastave i predavač na predmetu Računarska grafika.

Na BusinessAcademy angažovana je kao predavač u kursu Arhitektonski-urbanisticki aspekt u prometu nepokretnosti.

Posebno se interesuje za održivu arhitekturu i permakulturu uopšte. Učestvovala na radionici zemljane gradnje u Mošorinu, kao i u gradnji permakulturnog naselja „Markov potok“.

Savladajte poslovni engleski

Gordana Matorkić, diplomirani filolog, u Centru za engleski jezik LINK group Professional Education zadužena je za kontrolu kvaliteta nastave engleskog jezika, kao i za sprovođenje evropskih standarda i njihovu implementaciju u radu Centra.. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odseku skandinavskih jezika i književnost. Prevedene knjige: Gajenje biljaka u senci, Endrju Mikolajski(autor),Mala bašta Fil Klejton(autor), 100 pravila za dobar menadžment : kodeks za uspeh u menadžmentu / Ričard Templar. E-learning koordinator za engleski jezik na ITAcademy, BusinessAcademy, Internet Academy, LINK Academy Romania. U timskoj saradnji kreator onlajn kurseva za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Business English, B2 Business Vantage, B2 First, Superheroes Level 1, Superheroes Level 2, Grammar Stories). Stručni saradnik u nastavi u Savremena osnovna škola. Zadužena za sprovođenje ulaznih testiranja na engleskom jeziku i kvalitet nastave na kombinovanom programu. Držala letnju školu engleskog jezika u Savremenoj gimnaziji (https://www.savremena-gimnazija.edu.rs/6246/letnja-skola-savremene-gimnazije-odusevila-ucenike/). Zadužena za vođenje sajta https://www.engleski.edu.rs/ odnosno OKengleski.

Engleski jezik na nivou prevodioca kancelarije predsednika Republike

Milica Terzić, diplomirani filolog, radila je prevod tekstova i vesti sa srpskog na engleski jezik za potrebe sajta Narodne kancelarije predsednika Republike.

Prevela je tri knjige: "Rules of Work", "The Swiss Family Robinson" i "Bernese Adventure". Iskustvo u predavanju je stekla održavanjem časova engleskog jezika i rada na kreiranju dodatnih aktivnosti za polaznike kurseva englekog jezika.

Diplomirala je na Filološkom fakutetu u Beogradu, na odseku engleski jezik i književnost.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se