Još nije kasno!

Ovi ljudi mogu da budu korisni za napredovanje Vaše karijere

Profesori na BusinessAcademy imaju dve bitne karakteristike: stručni su u poslovnoj oblasti kojom se bave i znaju kako da prenesu znanje. Ovi ljudi su spremni da sa Vama podele svoju stručnost u menadžmentu, marketingu i prodaji, finansijama, rukovođenju ljudima i stvaranju jakih ličnih kvaliteta lidera.

Još bolje, spremni su da Vam pokažu kako da odlično naplatite Vaša nova znanja.

 

Kako iskoristiti internet u svrhu uspešnog poslovanja?

Dragan Varagić je vlasnik konsalting agencije iz oblasti poslovne primene Interneta - P2 Internet, bloger, online strateg i profesionalni predavač iz oblasti primene Interneta. Koordinator specijalističkih strukovnih studija iz oblasti e-poslovanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Vlasnik je web sajta www.pretraga.rs i najstarijeg e-mail časopisa u Srbiji "Pretraga i prezentovanje"; bloga www.draganvaragic.com i servisa za online distribuciju saopštenja PRobjave.com.

Urednik je srpskog izdanja knjige "Poslovanje brzinom misli" Bila Gejtsa, autor knjige "Vodič kroz raj i pakao Internet marketinga" (2002.) i autor besplatne pdf knjige "Blog osnove" (2007.-2011.).

Pravilno primenjena marketing metodologija

Nevenka Popović Šević, master marketinga univerziteta u Newcastlu, Australija, i diplomirani ekonomista. Ima višegodišnje iskustvo iz oblasti marketinga i odnosa sa javnošću.

Radi kao direktor marketinga.

Učestvovala u nekoliko specijalizovanih kurseva kao što su: trening kurs "Eko kurs - koordinacija i komunikacija", "Strategija komunikacije za održivi razvoj", trening kurs iz “Komunikacije", „PR i organizacije za očuvanje prirodne sredine", seminar iz Menadžmenta projektima "Izgradnja partnerstva i komunikacija".

Bila je učesnik desetak međunarodnih konferencija koji su se bavili oblastima Marketing i PR.

Tajne upravljanja ljudskim potencijalom organizacije

Jovan Ničić je psiholog koji se bavi odnosom čoveka, rada i organizacije.

Diplomirao je i magistrirao psihologiju, a doktorirao je u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Nastavnik je na predmetima psihologija rada i poslovna komunikacija u Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo u Beogradu.

Ima višegodišnje iskustvo u oblastima upravljanja ljudskim resursima, zapošljavanja, karijernog vođenja i razvoja, obrazovanja odraslih i psihologije rada. Radno iskustvo sticao je u vladinim, nevladinim, profitnim i neprofitnim organizacijama.

Tokom dugogodišnje saradnje na međunarodnim projektima radio je kao HRM ekspert za Adam Smith Int, UNDP, GOPA, IMG, GIZ, Aarhus Tech, HD ECG i IPS. Takođe, ima i višegodišnje iskustvo kontinuiranog trenerskog rada u kreiranju i održavanju seminara i obuka sa moderiranjem aktivnog učešća polaznika.

Trener najboljih prodavaca

Miodrag Kostić, gradio radno iskustvo punih 20 godina u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega u Srbiji nastavlja sa radom na pozicijama marketing direktora Verat.neta, partnera ClicksBroker.com, a danas direktora korporacije Veza d.o.o čija je delatnost razvoj poslovanja, koji uključuje i marketing, menadžment prodaje i inovativne konsultantske i trening usluge.

Dugogodišnji trener i coach za direktnu prodaju, retail prodaju, inovativni menadžment, internet marketing i razvoj elektronskog poslovanja. Poseduje sertifikate „University of Brighton” u Velikoj Britaniji i “European Movement International Training Academy” u Belgiji.

Od 2003. godine član je “NUNS”-a, asocijacije nezavisnih novinara Srbije, izdao preko 150 novinskih i internet članaka.

Vrednovanje projekata i kapitala, na ekspertskom nivou

Vrhunski stručnjak- profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala.

Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Liderstvo po standardima Evropske unije

Boško Nektarijević je međunarodno priznati ekspert iz oblasti rukovođenja, liderstva i upravljanja projektima. Diplomirao je na IFAM Business School u Parizu, a master studije je završio na Solvay Business School, University of Brussels i John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Takođe je pohađao postdplomske studije iz oblasti Upravljanja projektima, Liderstva NATO/EU bezbednosti na Boston University u Briselu.

Pored impozantne akademske karijere, gdin. Nektarijević ima dugogodišnje iskustvo iz oblasti konsaltinga kroz učešće u projektima za EBRD (Evropsku banku za obnovu i razvoj), Evropski parlement i Vladu Republike Srbije.

Trenutno obavlja funkciju izvršnog menadžera u kompaniji EU ACCESS sa sedištem u Briselu, kompaniji koja se bavi konsaltingom iz oblasti pristupa programima i fondovima Evropske unije.

Kako profitabilno iskoristiti internet?

Nikola Subotić, diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta i inženjer za elektronsko poslovanje, uradio je kompletnu optimizaciju za pretraživače za kompanijske web sajtove, www.barn.edu.yu, www.poslovnaskola.com, www.it-akademija.com, www.biznis-akademija.com i www.link-elearning.com.

Kreirao i vodio promotivne internet kampanje koje su donele preko 200.000 posetilaca visoko ciljanog saobraćaja, sa povratkom na investiciju u odnosu većim od 10:1. Radio je na redefiniciji internet prisustva i organizaciji poslovnih procesa LINK eLearning sajta. Učestvovao je u razvoju LINK DLS platforme za učenje na daljinu.

Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu, na odseku za elektronsko poslovanje. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu specijalizuje se za oblast elektronskog bankarstva i sistema online naplate.

Koje su odlike uspešnog menadžera?

Dr Ana Jurčić je profesor na Katedri za menadžment Fakulteta za međunarodnu ekonomiju u Beogradu.

Kao stipendista američke vlade, 2010. godine završila je program za usavršavanje i razvoj nastavnog osoblja na Džordž Vašington univerzitetu u Vašingtonu. Doktorirala je 2013. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

Jedan je od osnivača Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta u kojem radi kao savetnik, a za tu poziciju prošla je obuku pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta. Volonterski radi i kao facilitator Open World programa profesionalnog usavršavanja koji finansira Kongres SAD.

Osim toga, ona je sertifikovani predavač Triple S Learning programa obuke za oblasti uspešna prodaja i kvalitetna usluga, sertifikovani moderator Interaktiviti fondacije iz Vašingtona za izvođenje kurseva pregovaranja, kao i sertifikovani nadzornik testova sposobnosti prestižnog Blumberg Instituta iz Njujorka.

Ekspertkinja za korporativne komunikacije

Ana Mirković je direktorka za komunikaciju sa klijentima u digitalnoj agenciji Razor. Završila je osnovne studije psihologije, a znanje u oblasti komunikacije usavršavala je pohađajući brojne specijalističke kurseve, kao i tokom profesionalne karijere, u okviru koje je kreirala i realizovala brojne komunikacijske strategije, advertajzing, PR i digitalne kampanje.

Ana Mirković drži predavanja iz oblasti verbalne, neverbalne i digitalne komunikacije, odnosa sa javnošću i upravljanja timovima u okviru ILM programa (Institute of Leadership and Management London).

Stručnjak koga citira Svetska banka

Vladimir Simović, doktor tehničkih nauka, polje organizacionih nauka. Doktorirao je na Fakultetu organizacionih nauka iz oblasti elektronskog poslovanja i magistrirao na istom fakultetu na temu sistema plaćanja na internetu. Oblasti profesionalnog interesovanja obuhvataju sisteme plaćanja na internetu, bankarsko poslovanje, elektronsku trgovinu, sajber pravo, internet marketing i računovodstvenu politiku. Učesnik je brojnih domaćih konferencija i naučnih skupova koji se bave problematikom elektronskog poslovanja.

Autor je i koautor radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima. Njegovi radovi su citirani od strane Svetske banke u njenim redovnim godišnjim publikacijama.

Novinar sa iskustvom rada u medijima i marketingu

Ana Starčević je diplomirani novinar Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Tokom svoje profesionalne karijere radila je kao novinar u različitim medijima, među kojima su dnevne novine Press, nedeljnik Gloria, mesečnici Prestup, Penzija, i drugi.

Trenutno je zaposlena je u kompaniji LINK group, gde je najpre radila kao Web urednik i Copywriter u sektoru Marketinga, a danas je na poziciji Koordinatora novih projekata.

Na BusinessAcademy predaje Efektivne tehnike pisanja i polaznicima prenosi znanja kako da preko svojih tekstova efektno komuniciraju sa različitim vrstama publike, ciljnim grupama i sagovornicima, i na taj način ostvare svoje ciljeve.

Menadžer projekata koje finansira EU

Ariel Milošević ima više od 15 godina radnog iskustva, od kojih je poslednjih sedam u razvoju i koordinaciji različitih regionalnih i globalnih projekata, uključujući projekte koje finansira EU.

Obrazovanje je stekao u oblasti međunarodnog prava, a poseduje i praktično iskustvo u upravljanju projektima, logistici i procesima snabdevanja, adaptaciji na klimatske promene, javnim nabavkama, odnosima sa javnošću i organizaciji radionica i seminara. Osim toga, ima bogato iskustvo i u radu sa vladinim, nevladinim, međunarodnim organizacijama i privatnim sektorom.

Trenutno radi kao menadžer na projektima SEERISK i ORIENTGATE ispred Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Autor je više publikacija i tekstova.

Stručnjak za IT i upravljanje projektima

Nemanja Stamenčić je diplomirao na Fakultetu Organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za Informacione sisteme i tehnologije, gde je stekao kombinaciju znanja iz oblasti informacionih tehnologija i upravljanja poslovnim sistemima. Vlasnik je najprestižnijeg sertifikata u oblasti upravljanja projektima Project Management Profesional (PMP®).

Svoje višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima Nemanja Stamenčić je sticao u velikim korporacijama i nevladinom sektoru. Status eksperta stekao je radom u četiri najrazvijenije globalne industrije: bankarstvu, naftnoj industriji, informacionim tehnologijama i telekomunikacijama.

Znanja i iskustva danas deli kroz treninge i savetovanja u oblasti upravljanja projektima, strateškog planiranja, javnog zagovaranja. Imao je priliku da uči i postiže rezultate u kompanijama kao što su: Societe Generale, NIS Gazpromneft, HTEC i P3 Communications. Kao student bio je nosilac kampanja i projekata u Studentskoj Uniji Srbije, a jedan je od osnivača pokreta Evropa Nema Alternativu.

Doktor ekonomskih nauka sa bogatim predavačkim i istraživačkim iskustvom

Prof. dr Svetislav Paunović je diplomirao (1983), magistrirao (1986) i doktorirao (1992) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Tokom svoje bogate karijere, radio je na Institutu za ekonomiku industrije i na Ekonomskom institutu u Beogradu kao istraživač-saradnik i naučni saradnik na projektima privrednog razvoja, poslovnog restrukturiranja i ocene investicionih programa preduzeća.

U nekoliko mandata je bio i član Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Srbije i Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Beograda.

Njegovo predavačko iskustvo je podjednako zavidno. Radio je na Fakultetu za menadžment BK, gde je biran u nastavna zvanja docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, a od 2008. godine angažovan je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije kao predavač na različitim predmetima, koordinator stručne prakse, rukovodilac Komisije za master radove i član Komisije za nostrifikaciju diploma.

Na BusinessAcademy je angažovan kao predavač na grupi stručnih predmeta, kao što su Preduzetništvo, Liderstvo i Životni ciklus organizacije.

Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i autor je mnogobrojnih udžbenika, monografija, naučnih i stručnih radova, istraživačkih projekata i naučnih studija.

Stručnjak za procenu i upravljanje rizikom

Slađana Petrović je profesor civilne odbrane. Završila je Višu školu unutrašnjih poslova (današnja Kriminalističko-policijska akademija) i Fakultet civilne odbrane (današnji Fakultet bezbednosti) u Beogradu. Zaposlena je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Organizovala je i realizovala informativne obuke u oblasti prepoznavanja i suzbijanja kriminalnih aktivnosti. Pohađala je brojne seminare i učestvovala u radionicama na temu kriminalistike. Aktivno učestvuje u operativnim projektima u cilju prepoznavanja i sprečavanja različitih pojavnih oblika kriminaliteta.

Pravni aspekti poslovanja na ekspertskom nivou

Miroslav Gajić je stručnjak u oblastima pravnih aspekata poslovanja i radnog prava. Zaposlen je kao pravnik u kompaniji LINK group, a bogato radno iskustvo prethodno je sticao u advokatskim kancelarijama „Joksović, Stojanović i partneri” i „Mikijelj, Janković i Bogdanović”, prevashodno u oblastima privrednog i korporativnog prava, ali i međunarodnog, radnog, porodičnog, naslednog, obligacionog, autorskog i prava intelektualne svojine, kao i povreda ljudskih prava.

Završio je Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu. Već tokom studija počeo je da se bavi međunarodnim javnim pravom. Tri puta je učestvovao i ostvarivao značajne uspehe, kao član tima nacionalnih pobednika, na međunarodnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu „Jessup Moot Court”, koje se svake godine održava u Vašingtonu, SAD.

Njegovo predavačko iskustvo, između ostalog, uključuje i izlaganje u Školi nove politike, u okviru Inicijative mladih za ljudska prava.

Za stabilno poslovanje preduzeća bilo koje veličine

Ekonomista po obrazovanju. Završila poslediplomske studije iz Upravljanja procesima tranzicije i rekonstrukcije, kao i specijalističke studije iz Upravljanja procesima inovacija u MSP. Sertifikovan je NLP Business Practitioner. Međunarodni je trener, trener trenera i choach po CEFE metodologiji.

Trenutno obavlja funkciju Predsednika CEFE Srbija.

U poslednjih 10 godina radi kao trener poslovnih veština i konsultant za lokalni ekonomski razvoj. U oblasti treninga, razvila preko 20 trening programa, napisala, prevela i/ili uredila veći broj priručnika iz oblasti razvoja MSP, turizma i rada lokalnih samouprava. Prosečno godišnje održi oko 1.000 trening sati. Radi u zemlji i regionu i drži treninge na srpskom i engleskom jeziku.

U oblasti konsaltinga, radila u preko 100 opština i sa preko 500 preduzeća i 2.000 preduzetnika u zemlji i regionu na projektima koje su podržavali vodeći donatori kao što su: Svetska banka, UNDP, GTZ, Evropska komisija itd.

Licencirani broker sa diplomom Univerziteta u Šefildu

Nemanja Antić, licencirani broker koji je po završetku Ekonomskog fakulteta u Beogradu, smera za Međunarodnu ekonomiju i spoljnu trgovinu, obrazovanje nastavio na prestižnom Univerzitetu Šefild u Velikoj Britaniji.

Iskustvo je sticao u finansijskim sektorima brojnih kompanija među kojima je i Agencija za privatizaciju Republike Srbije.

Vlasnik je kompanije koja se bavi finansijskom analizom i konsaltingom.

Arheolog u ulozi preduzetnika i menadžera u turizmu i kulturi

Sanja Knežević je diplomirani arheolog i uspešni preduzetnik u oblasti seoskog turizma. Rođena je u Aleksandrovcu, zvanje arheologa stekla je u Beogradu, ali se nakon studija vratila u rodno mesto – zbog toga što je imala ideju! Od napuštenog, porodičnog zaseoka Sanja je napravila etno-selo Latkovac, jedno od najposećenijih turističkih mesta u Srbiji.

Prestižni status stekla je dobivši nagradu „Žena za sva vremena“, koju dodeljuje „Oportjuniti banka“ (Opportunity banka) s ciljem da podrži ženski biznis i da promoviše samozapošljavanje.

Seoskim turizmom bavi se od 2006. godine kada je sa svojom porodicom pokrenula projekat rekonstrukcije i adaptacije zaseoka koji je danas poznat kao Etno selo Latkovac, starog preko 200 godina. Težnja da u poslu stalno napreduje i otkriva nove perspektive, opredelila ju je ka vođenju sopstvenog biznisa koji joj je omogućio da spoji njene četiri velike ljubavi: arheologiju, selo, turizam i kulturni menadžment

Ekspert u oblasti regionalne ekonomije

Dr Darko Vuković je naučni saradnik Geografskog instituta „Jovan Cvijić” Srpske akademije nauka i umetnosti, iz oblasti regionalne ekonomije i ekonomske geografije. Doktorirao je na užoj naučnoj oblasti ‒ regionalna ekonomija.

Zaposlen je i kao docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji, na katedri za ekonomiju i finansije. Na doktorskim studijama predaje predmete Globalna ekonomija i Politika EU. Autor je brojnih međunarodnih radova. Ključne oblasti njegovog naučnog interesovanja i rada su investicije u hartije od vrednosti, portfolio menadžment, međunarodne finansije, regionalna ekonomija i makroekonomija.


Sertifikovani biznis trener i stručnjak za profesionalni razvoj

Mirjana Gomilanović je sertifikovani biznis konsultant i coach Ericssonovog Instituta za coaching (Vankuver, Kanada), Pridruženi Sertifikovani Coach Međunarodne Federacije Coacheva (ACC, International Coach Federaion, ICF), sertifikovani konsultant i trener jedne od najvećih svetskih konsultantskih kuća Persona Global, USA.

Vlasnik je i direktor Agencije za razvoj potencijala „One2grow”, koja se bavi razvojem potencijala poslovanja, organizacija i pojedinaca kroz obuke, konsalting i coaching. Prethodno je više od deset godina provela na pozicijama menadžera prodaje i marketinga u domaćim i međunarodnim kompanijama, među kojima su IBM, Siemens, Telekom Srbija i Orion telekom.

Vodila je projekte edukacije i razvoja zaposlenih u velikim međunarodnim kompanijama, među kojima su Coca Cola, Komercijalna banka, Erste banka, Comtrade, Volksbank, Sanofi – Avensis, Actavis, Klinički centar Srbije, OEBS, Hellenic Petroleum, VIP i Orion telekom. Njena specijalnost su razvoj menadžmenta i timova, razvoj lidera i liderskih kompetencija, upravljanje promenama, definicija i življenje kompanijske misije, vizije i vrednosti, kao i kreiranje korporativne kulture.

Primena korporativnog prava u zaštiti preduzeća od konkurenata i administracije javnih uprava

Dejan Vuković, diplomirani pravnik, specijalista iz korporativnog upravljanja, radi kao korporativni advokat.

Ima višegodišnje iskustvo u zastupanju klijenata iz oblasti poslovnog prava u kojima je zaključio brojne transakcije i uspešno savetovao klijente.

Partner je u advokatskoj kancelariji koja u svom portfoliju klijenata poseduje neke od renomiranih srpskih i inostranih kompanija, kao što su "NUNS"- Nezavisno udruženje novinara Srbije, "Alfa Finance Holding" a.d. Bugarska, Kaolin a.d. Bugarska, "Rapp Marine AS" Norveška, "Dangraf" d.o.o. Beograd - dnevni list "Danas".

Uživanje u radu sa polaznicima

Prof. dr Velimir Dedić, uz preko dvadeset godina univerzitetskog predavačkog iskustva iz oblasti informacionih tehnologija, istraživački i praktično se bavi primenom IT-ja u obrazovanju, posebno u učenju matematike. Autor je nekoliko udžbenika i većeg broja naučnih i stručnih radova, projekata i softverskih rešenja.

Iskusan predavač u nekoliko oblasti

Jovana Stojanović, diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na početku svoje karijere radila je kao arhitektonski tehničar, da bi kasnije počela samostalno da izvodi radove. Dizajnirala je i realizovala radove na nekoliko enterijera u Beogradu i Novom Sadu. Od 2010. godine radi kao instruktor na kursevima koji se tiču AutoCAD-a, 3ds maxa i Revit-a i kao koordinator nastave CAD odseka IT Akademije. Na Visokoj strukovnoj školi za informacione tehnologije radi kao saradnik nastave i predavač na predmetu Računarska grafika.

Na BusinessAcademy angažovana je kao predavač u kursu Arhitektonski-urbanisticki aspekt u prometu nepokretnosti.

Posebno se interesuje za održivu arhitekturu i permakulturu uopšte. Učestvovala na radionici zemljane gradnje u Mošorinu, kao i u gradnji permakulturnog naselja „Markov potok“.

Kako da postanete lider u vođenju projekata?

Aleksandar Drenovac poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju projekata u organizacijama iz oblasti pružanja usluga, proizvodnje i održavanja, kao i u vođenju većih tehničkih timova. Bavi se upravljanjem projektima, uspostavljanjem i unapređenjem procesa, optimizacijom poslovanja, uspostavljanjem sistemskog pristupa i organizacijom, razvojem i vođenjem timova.

Kao konsultant i trener angažovan na brojnim projektima u velikim sistemima, srednjim i malim preduzećima, kao i startup organizacijama. Primenjuje Project Management, Process Management, Agile, Kaizen, Lean i Six Sigma metode.

Izvršni je direktor ICT kompanije One Click Solutions, ranije oficir u vojnom vazduhoplovstvu. Inače je diplomirani inženjer elektrotehnike (Vojnotehnička akademija), master ekonomije ( Alfa Univerzitet), Project Manager (WIFI International, Austria) i Certified Kaizen Facilitator (Management and Strategy Institute).

Stručnjak za propise u prometu nepokretnosti

Anđelka Radovanović ​je članica Advokatske komore Beograda, radi kao advokatica pri nevladinoj organizaciji PRAXIS i ima svoju samostalnu advokatsku praksu.

Za vreme studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu učestvovala je na jednom od najprestižnijih svetskih takmičenja, u simulaciji suđenja iz oblasti međunarodnog javnog prava pred Međunarodnim sudom pravde, tzv. „Philip C. Jessup International Moot Court Competition“.

Višegodišnji je stručnjak u oblasti Zakonske regulative u prometu nepokretnosti.

Strateško poslovanje sa nekretninama

Aleksandar Đurović je upravni direktor kompanije NLB group, sa osnovnim zadatkom da planira i sprovodi dugoročne planove razvoja kompanije, donosi odluke o razvoju, predvodi je i predstavlja u javnosti. Takođe,  Aleksandar je i zastupnik NLB grupe u kancelarijama u Beogradu zadužen za sve poslove u oblasti nekretnina koje kompanija obavlja u Srbiji, Makedoniji, Republici Srpskoj i Bugarskoj.

Stručnjak je za oblast prometa nepokretnosti sa decenijskim iskustvom u oblasti poslovnog pregovaranja, razvoja biznis strategije, strateškog i projektnog planiranja… Tokom karijere zauzimao je odgovorne pozicije u uspešnim kompanijama među kojima su Hypo Alpe Adria Banka, NLB Group, NCH Capital Inc. New York, Montenegro Investment Services doo Savills L&P...

Potpuna kontrola životnog ciklusa preduzeća

Po obrazovanju je ekonomista marketinškog usmerenja. Specijalista za oblasti strategijskog upravljanja mikroekonomskim sistemima i ekonomske psihologije.

Osnivač i direktor firmi OMNI GROUP Beograd i OMNI GROUP MONTENEGRO Kotor.

Autor i vlasnik zaštiċenih prava za metodologiju OMNI GROUP BUSINESS SOLUTION koja je namenjena oporavku različitih tipova preduzeċa u specifičnim uslovima tranzicije.

Implementirala sopstvenu metodologiju u preko 50 preduzeċa na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Metodologija je uspešno sprovedena u kompanijama različitih veličina, vlasničke strukture i oblika svojine (privatna preduzeċa, javna preduzeċa i lokalna samouprava).

Učestvovala u projektima koji su finansirale evropske i domaċe finansijske institucije poput EBRD-a i NIP-a.

Specijalista za promet nekretnina i procenu vrednosti nepokretnosti

Danijela Nedeljković Stojakov je menadžer za promet nekretnina (Asset Manager) u kompaniji NLB Srbija, specijalizovanoj za izdavanje velikih posovnih prostora i procenitelj vrednosti nekretnina u Hypo Alpe-Adria-Bank. Stručnjak je za pripremu i koordinaciju izveštaja o vrednosti velikih zgrada, hotela, industrijskih građevina.

Danijela Nedeljković Stojakov je po obrazovanju diplomirani arhitekta i vlasnik diplome mastera arhitekture, stečene na Politehničkoj akademiji Katalonije. Nakon višegodišnjeg bavljenja arhitekturem specijalizovala se u oblastu procene vrednosti nepokretnosti i afirmisala se kao stručnjak za velike projekte i izveštaje koje se tiču izdavanjem, procenom vrednosti i prodajom nepokretnosti.

Prepoznavanje i zaštita od mobinga

Mijomir Knežević je diplomirani ekonomista i stručnjak u oblastima sprečavanja mobinga i poslovnih komunikacija. Direktor je ekspoziture Banca Intesa Beograd i dugogodišnji je saradnik Instituta za poslovna istraživanja.

Zavidno profesionalno iskustvo sticao je u Saveznom zavodu za statistiku, gde je radio u službi komercijale i informisanja, zatim u šahovskom klubu Partizan na poslovima marketinga, kao i u Panonskoj banci u kojoj je bio rukovodilac ekspozitura i filijale.

Autor je više stručnih članaka u dnevnim i nedeljnim časopisima na teme iz oblasti svoje ekspertize.

Planiranje i psihologija investiranja

Nikola Bulajić se bavi istraživanjem finansijskih tržišta, analizom, pripremom izveštaja i komunikacijom sa klijentima u kompaniji Global Marketing Solutions d.o.o. u okviru sektora finansija i bezanskog poslovanja.

Trenutno je na doktorskim studijama na Univerzitetu Headway u Kaliforniji, u SAD. Polje njegovog istraživačkog rada je primena teorije igara na tržište hartija od vrednosti. Magistrirao je 2013. godine iz oblasti zaštite finansijskih transakcija na Doba fakultetu u Mariboru, a osnovne studije ekonomije završio je na Univerzitetu u Beogradu.

Bio je učesnik i predavač na više desetina stručnih seminara i obuka iz oblasti finansija, investicionog planiranja, psihologije investiranja, tehničke i fundamentalne analize, Forex-a, trgovinskih strategija...

Engleski jezik na nivou TOEIC i TOEFL standarda

Gordana Matorkić, diplomirani filolog, u Centru za engleski jezik LINK groupa je zadužena za kontrolu kvaliteta nastave engleskog jezika kao i sprovođenje evropskih standarda i njihovu implemantaciju u radu Centra.

Završila obuku za sprovođenje TOEIC i TOEFL testiranja, kao i obuku za ocenjivanje i pregled radova po TOEIC kriterijumima.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odseku skandinavskih jezika i književnost.

Engleski jezik na nivou prevodioca kancelarije predsednika Republike

Milica Terzić, diplomirani filolog, radila je prevod tekstova i vesti sa srpskog na engleski jezik za potrebe sajta Narodne kancelarije predsednika Republike.

Prevela je tri knjige: "Rules of Work", "The Swiss Family Robinson" i "Bernese Adventure". Iskustvo u predavanju je stekla održavanjem časova engleskog jezika i rada na kreiranju dodatnih aktivnosti za polaznike kurseva englekog jezika.

Diplomirala je na Filološkom fakutetu u Beogradu, na odseku engleski jezik i književnost.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.