Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Ovi ljudi mogu da budu korisni za napredovanje Vaše karijere

Profesori na BusinessAcademy imaju dve bitne karakteristike: stručni su u poslovnoj oblasti kojom se bave i znaju kako da prenesu znanje. Ovi ljudi su spremni da sa Vama podele svoju stručnost u menadžmentu, marketingu i prodaji, finansijama, rukovođenju ljudima i stvaranju jakih ličnih kvaliteta lidera.

Još bolje, spremni su da Vam pokažu kako da odlično naplatite Vaša nova znanja.

Ovo su ljudi koji mogu da Vam budu korisni za napredovanje karijere:

 

Vrednovanje projekata i kapitala, na ekspertskom nivou

Vrhunski stručnjak- profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala.

Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Uživanje u radu sa polaznicima

Prof. dr Velimir Dedić, uz preko dvadeset godina univerzitetskog predavačkog iskustva iz oblasti informacionih tehnologija, istraživački i praktično se bavi primenom IT-ja u obrazovanju, posebno u učenju matematike. Autor je nekoliko udžbenika i većeg broja naučnih i stručnih radova, projekata i softverskih rešenja.

Kako profitabilno iskoristiti internet?

Nikola Subotić, diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta i inženjer za elektronsko poslovanje, uradio je kompletnu optimizaciju za pretraživače za kompanijske web sajtove, www.barn.edu.yu, www.poslovnaskola.com, www.it-akademija.com, www.biznis-akademija.com i www.link-elearning.com.

Kreirao i vodio promotivne internet kampanje koje su donele preko 200.000 posetilaca visoko ciljanog saobraćaja, sa povratkom na investiciju u odnosu većim od 10:1. Radio je na redefiniciji internet prisustva i organizaciji poslovnih procesa LINK eLearning sajta. Učestvovao je u razvoju LINK DLS platforme za učenje na daljinu.

Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu, na odseku za elektronsko poslovanje. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu specijalizuje se za oblast elektronskog bankarstva i sistema online naplate.

Pravilno primenjena marketing metodologija

Nevenka Popović Šević, master marketinga univerziteta u Newcastlu, Australija, i diplomirani ekonomista. Ima višegodišnje iskustvo iz oblasti marketinga i odnosa sa javnošću.

Radi kao direktor marketinga.

Učestvovala u nekoliko specijalizovanih kurseva kao što su: trening kurs "Eko kurs - koordinacija i komunikacija", "Strategija komunikacije za održivi razvoj", trening kurs iz “Komunikacije", „PR i organizacije za očuvanje prirodne sredine", seminar iz Menadžmenta projektima "Izgradnja partnerstva i komunikacija".

Bila je učesnik desetak međunarodnih konferencija koji su se bavili oblastima Marketing i PR.

Ekspert i dugogodišnji trener profesionalaca

Vuk Mirčetić je master ekonomista, dugogodišnji sertifikovani međunarodni predavač i licencirani edukator od 2007. godine, a 2018. godine je od strane Republike Srbije akreditovan kao predavač za više oblasti. Neke od oblasti za koje je akreditovan i prepoznat kao ekspert jesu i trening za trenere, liderstvo i prezentacione veštine. Jedan je od trenera i Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije.

Kao trener je, tokom svog višegodišnjeg iskustva, trenirao veliki broj profesionalaca u javnom, privatnom i nevladinom sektoru, a i sam je putem neformalnog, dodatnog i celoživotnog obrazovanja uspešno učestvovao u više od 150 treninga i obuka na različite teme u Srbiji i inostranstvu. Autor je više od 15 naučnih radova, koji su predstavljeni na međunarodnim naučnim konferencijama i objavljeni u različitim naučnim časopisima u Srbiji i inostranstvu.

Licencirani broker sa diplomom Univerziteta u Šefildu

Nemanja Antić, licencirani broker koji je po završetku Ekonomskog fakulteta u Beogradu, smera za Međunarodnu ekonomiju i spoljnu trgovinu, obrazovanje nastavio na prestižnom Univerzitetu Šefild u Velikoj Britaniji.

Iskustvo je sticao u finansijskim sektorima brojnih kompanija među kojima je i Agencija za privatizaciju Republike Srbije.

Vlasnik je kompanije koja se bavi finansijskom analizom i konsaltingom.

Stručnjak za IT i upravljanje projektima

Nemanja Stamenčić je diplomirao na Fakultetu Organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za Informacione sisteme i tehnologije, gde je stekao kombinaciju znanja iz oblasti informacionih tehnologija i upravljanja poslovnim sistemima. Vlasnik je najprestižnijeg sertifikata u oblasti upravljanja projektima Project Management Profesional (PMP®).

Svoje višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima Nemanja Stamenčić je sticao u velikim korporacijama i nevladinom sektoru. Status eksperta stekao je radom u četiri najrazvijenije globalne industrije: bankarstvu, naftnoj industriji, informacionim tehnologijama i telekomunikacijama.

Znanja i iskustva danas deli kroz treninge i savetovanja u oblasti upravljanja projektima, strateškog planiranja, javnog zagovaranja. Imao je priliku da uči i postiže rezultate u kompanijama kao što su: Societe Generale, NIS Gazpromneft, HTEC i P3 Communications. Kao student bio je nosilac kampanja i projekata u Studentskoj Uniji Srbije, a jedan je od osnivača pokreta Evropa Nema Alternativu.

Za stabilno poslovanje preduzeća bilo koje veličine

Ekonomista po obrazovanju. Završila poslediplomske studije iz Upravljanja procesima tranzicije i rekonstrukcije, kao i specijalističke studije iz Upravljanja procesima inovacija u MSP. Sertifikovan je NLP Business Practitioner. Međunarodni je trener, trener trenera i choach po CEFE metodologiji.

Trenutno obavlja funkciju Predsednika CEFE Srbija.

U poslednjih 10 godina radi kao trener poslovnih veština i konsultant za lokalni ekonomski razvoj. U oblasti treninga, razvila preko 20 trening programa, napisala, prevela i/ili uredila veći broj priručnika iz oblasti razvoja MSP, turizma i rada lokalnih samouprava. Prosečno godišnje održi oko 1.000 trening sati. Radi u zemlji i regionu i drži treninge na srpskom i engleskom jeziku.

U oblasti konsaltinga, radila u preko 100 opština i sa preko 500 preduzeća i 2.000 preduzetnika u zemlji i regionu na projektima koje su podržavali vodeći donatori kao što su: Svetska banka, UNDP, GTZ, Evropska komisija itd.

Kako iskoristiti internet u svrhu uspešnog poslovanja?

Dragan Varagić je vlasnik konsalting agencije iz oblasti poslovne primene Interneta - P2 Internet, bloger, online strateg i profesionalni predavač iz oblasti primene Interneta. Koordinator specijalističkih strukovnih studija iz oblasti e-poslovanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Vlasnik je web sajta www.pretraga.rs i najstarijeg e-mail časopisa u Srbiji "Pretraga i prezentovanje"; bloga www.draganvaragic.com i servisa za online distribuciju saopštenja PRobjave.com.

Urednik je srpskog izdanja knjige "Poslovanje brzinom misli" Bila Gejtsa, autor knjige "Vodič kroz raj i pakao Internet marketinga" (2002.) i autor besplatne pdf knjige "Blog osnove" (2007.-2011.).

Trener najboljih prodavaca

Miodrag Kostić, gradio radno iskustvo punih 20 godina u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega u Srbiji nastavlja sa radom na pozicijama marketing direktora Verat.neta, partnera ClicksBroker.com, a danas direktora korporacije Veza d.o.o čija je delatnost razvoj poslovanja, koji uključuje i marketing, menadžment prodaje i inovativne konsultantske i trening usluge.

Dugogodišnji trener i coach za direktnu prodaju, retail prodaju, inovativni menadžment, internet marketing i razvoj elektronskog poslovanja. Poseduje sertifikate „University of Brighton” u Velikoj Britaniji i “European Movement International Training Academy” u Belgiji.

Od 2003. godine član je “NUNS”-a, asocijacije nezavisnih novinara Srbije, izdao preko 150 novinskih i internet članaka.

Menadžer projekata koje finansira EU

Ariel Milošević ima više od 15 godina radnog iskustva, od kojih je poslednjih sedam u razvoju i koordinaciji različitih regionalnih i globalnih projekata, uključujući projekte koje finansira EU.

Obrazovanje je stekao u oblasti međunarodnog prava, a poseduje i praktično iskustvo u upravljanju projektima, logistici i procesima snabdevanja, adaptaciji na klimatske promene, javnim nabavkama, odnosima sa javnošću i organizaciji radionica i seminara. Osim toga, ima bogato iskustvo i u radu sa vladinim, nevladinim, međunarodnim organizacijama i privatnim sektorom.

Trenutno radi kao menadžer na projektima SEERISK i ORIENTGATE ispred Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Autor je više publikacija i tekstova.

Potpuna kontrola životnog ciklusa preduzeća

Po obrazovanju je ekonomista marketinškog usmerenja. Specijalista za oblasti strategijskog upravljanja mikroekonomskim sistemima i ekonomske psihologije.

Osnivač i direktor firmi OMNI GROUP Beograd i OMNI GROUP MONTENEGRO Kotor.

Autor i vlasnik zaštiċenih prava za metodologiju OMNI GROUP BUSINESS SOLUTION koja je namenjena oporavku različitih tipova preduzeċa u specifičnim uslovima tranzicije.

Implementirala sopstvenu metodologiju u preko 50 preduzeċa na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Metodologija je uspešno sprovedena u kompanijama različitih veličina, vlasničke strukture i oblika svojine (privatna preduzeċa, javna preduzeċa i lokalna samouprava).

Učestvovala u projektima koji su finansirale evropske i domaċe finansijske institucije poput EBRD-a i NIP-a.

Doktor ekonomskih nauka sa bogatim predavačkim i istraživačkim iskustvom

Prof. dr Svetislav Paunović je diplomirao (1983), magistrirao (1986) i doktorirao (1992) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Tokom svoje bogate karijere, radio je na Institutu za ekonomiku industrije i na Ekonomskom institutu u Beogradu kao istraživač-saradnik i naučni saradnik na projektima privrednog razvoja, poslovnog restrukturiranja i ocene investicionih programa preduzeća.

U nekoliko mandata je bio i član Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Srbije i Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Beograda.

Njegovo predavačko iskustvo je podjednako zavidno. Radio je na Fakultetu za menadžment BK, gde je biran u nastavna zvanja docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, a od 2008. godine angažovan je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije kao predavač na različitim predmetima, koordinator stručne prakse, rukovodilac Komisije za master radove i član Komisije za nostrifikaciju diploma.

Na BusinessAcademy je angažovan kao predavač na grupi stručnih predmeta, kao što su Preduzetništvo, Liderstvo i Životni ciklus organizacije.

Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i autor je mnogobrojnih udžbenika, monografija, naučnih i stručnih radova, istraživačkih projekata i naučnih studija.

Njegove oblasti su PR, advertajzing i komunikacije

Prof. dr Darko Tadić je konsultant za marketing i komunikaciјe. Radi kao docent na Fakultetu informacionih tehnologija univerziteta Apeiron u Banjaluci, na predmetu Kreativno pisanje, i kao profesor na Visokoј strukovnoј školi ICEPS u Beogradu, na predmetu Oglašavanje i PR. Doktorirao je na FDU u Beogradu na temi „Propagandni film i mediјi”. Radio je u oglašivačkoј industriјi 20 godina i pravio reklamne i propagandne kampanje raznih vrsta.

Sad predaјe studentima i drugima koјi žele da stiču znanje i uživaju u razmeni misli na temu marketinga, kreativnog pisanja, komunikaciјe, propagande, PR-a i reklame. Osnivač je onlajn-radionice za kreativno pisanje i terapiju pisanjem. Autor je više knjiga i priručnika iz ovih oblasti.

Stručnjak iz oblasti odnosa sa javnošću i lobiranja

Dr Miroslav Mitrović iza sebe ima višegodišnje naučno i praktično iskustvo sticano u Srbiji i inostranstvu. Magistrirao je odnose sa javnošću na FON-u, a doktorirao interesno pregovaranje na FB Beogradskog univerziteta. Praktično iskustvo u kreiranju promotivnih strategija i razvoju interesnih komunikacija stekao je u radu na projektima sa mnogobrojnim institucijama, kompanijama, lokalnim samoupravama, malim i srednjim preduzećima i organizacijama iz nevladinog sektora.

Autor je više naučno-istraživačkih radova na temu pregovaranja i zastupanja interesa, objavljivanih na domaćim i inostranim naučnim konferencijama i časopisima. Autor je dve stručne monografije, Osnove lobiranja i Strateško lobiranje, od kojih je druga u prevodu na engleski jezik objavljena i u Nemačkoj.

Novinar sa iskustvom rada u medijima i marketingu

Ana Starčević je diplomirani novinar Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Tokom svoje profesionalne karijere radila je kao novinar u različitim medijima, među kojima su dnevne novine Press, nedeljnik Gloria, mesečnici Prestup, Penzija, i drugi.

Trenutno je zaposlena je u kompaniji LINK group, gde je najpre radila kao Web urednik i Copywriter u sektoru Marketinga, a danas je na poziciji Koordinatora novih projekata.

Na BusinessAcademy predaje Efektivne tehnike pisanja i polaznicima prenosi znanja kako da preko svojih tekstova efektno komuniciraju sa različitim vrstama publike, ciljnim grupama i sagovornicima, i na taj način ostvare svoje ciljeve.

Ekspert u oblasti regionalne ekonomije

Dr Darko Vuković je naučni saradnik Geografskog instituta „Jovan Cvijić” Srpske akademije nauka i umetnosti, iz oblasti regionalne ekonomije i ekonomske geografije. Doktorirao je na užoj naučnoj oblasti ‒ regionalna ekonomija.

Zaposlen je i kao docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji, na katedri za ekonomiju i finansije. Na doktorskim studijama predaje predmete Globalna ekonomija i Politika EU. Autor je brojnih međunarodnih radova. Ključne oblasti njegovog naučnog interesovanja i rada su investicije u hartije od vrednosti, portfolio menadžment, međunarodne finansije, regionalna ekonomija i makroekonomija.

Stručnjak koga citira Svetska banka

Vladimir Simović, doktor tehničkih nauka, polje organizacionih nauka. Doktorirao je na Fakultetu organizacionih nauka iz oblasti elektronskog poslovanja i magistrirao na istom fakultetu na temu sistema plaćanja na internetu. Oblasti profesionalnog interesovanja obuhvataju sisteme plaćanja na internetu, bankarsko poslovanje, elektronsku trgovinu, sajber pravo, internet marketing i računovodstvenu politiku. Učesnik je brojnih domaćih konferencija i naučnih skupova koji se bave problematikom elektronskog poslovanja.

Autor je i koautor radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima. Njegovi radovi su citirani od strane Svetske banke u njenim redovnim godišnjim publikacijama.

Stručnjak za procenu i upravljanje rizikom

Slađana Petrović je profesor civilne odbrane. Završila je Višu školu unutrašnjih poslova (današnja Kriminalističko-policijska akademija) i Fakultet civilne odbrane (današnji Fakultet bezbednosti) u Beogradu. Zaposlena je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Organizovala je i realizovala informativne obuke u oblasti prepoznavanja i suzbijanja kriminalnih aktivnosti. Pohađala je brojne seminare i učestvovala u radionicama na temu kriminalistike. Aktivno učestvuje u operativnim projektima u cilju prepoznavanja i sprečavanja različitih pojavnih oblika kriminaliteta.

Kolika je moć komunikacije u marketingu?

Andreja Milkić je diplomirani specijalista iz oblasti marketing komunikacija (MBA in Marketing Communications, specijalističke studije Reklama i mediji, Fakultet dramskih umetnosti, 2010, Beograd). Andreja je Account Director u advertajzing agenciji Leo Burnett, gde radi na kampanjama najvećih domaćih i regionalnih brendova.

Višegodišnje iskustvo u vođenju top klijenata iz FMCG-a i industrije usluga stekao je radeći na Molson Coors brendovima u regionu, kao i sa Banca Intesom, liderom na tržištu bankarskih usluga u Srbiji. Gostujući predavač na Marketing Workshopu (Ekonomski fakultet u Beogradu) i Reklamondou (Univerzitet Singidunum). Član International Advertising Association Serbian Chapter i jedan od koautora projekta „Marketing Leksikon”. Koordinator Biznis modula i predavač na prvoj godini AcademIAA-e. Kao predavač na BA Professional, Andreja polaznicima prenosi svoje ogromno iskustvo i utiske direktno sa advertajzing scene kako kod nas, tako i u inostranstvu.

Stručnjak za krizne situacije i social media marketing

Aleksandar Nikolić je diplomirani inženjer organizacionih nauka i diplomirani specijalista IAA studija Reklama i mediji na Fakultetu dramskih umetnosti. Član je strukovnih udruženja IAA Serbian Chapter i IAB Srbija. Počeo je u klasičnom advertajzingu, gde je sticao iskustvo vodeći projekte iz domena ATL i BTL komunikacije, a potom je prerastao u jednog od pionira digitalne komunikacije.

Upravo to znanje koje je stekao za više od 10 godina rada u advertajzing industriji pomaže mu da digitalne projekte integriše u jednu celinu sa ostalim kanalima komunikacije. Kao direktor digitalnog sektora Communis DDB, više od 7 godina nastoji da klijentima približi sve prednosti digitalnih komunikacija i među prvima im otkrije mogućnosti novih tehnologija koje tek dolaze. Poseduje bogato iskustvo u kreiranju i vođenju digitalnih projekata, kao i u osmišljavanju strategija kako za lokalne, tako i za internacionalne brendove iz različitih industrija.

Specijalizovao se za upravljanje online krizama, kao i u CRM-u, influencer i social media marketingu. Veruje u veliku moć digitalnih komunikacija, ali uz njihovu etičku i odgovornu primenu, u svrhu promocije brenda.

Prepoznavanje i zaštita od mobinga

Mijomir Knežević je diplomirani ekonomista i stručnjak u oblastima sprečavanja mobinga i poslovnih komunikacija.  Dugogodišnji je saradnik Instituta za poslovna istraživanja. Završio je master studije na FON sa temom „Prevencija nastanka mobinga u fin.sektoru”. Trenutno je na doktorskim studijama. 

Zavidno profesionalno iskustvo sticao je u Saveznom zavodu za statistiku, gde je radio u službi komercijale i informisanja, zatim u šahovskom klubu Partizan na poslovima marketinga, kao i u Panonskoj banci u kojoj je bio rukovodilac ekspozitura i filijale.

Autor je više stručnih članaka u dnevnim i nedeljnim časopisima na teme iz oblasti svoje ekspertize.

Ekspert u oblasti bankarstva i finansija

Ivana Simeunović je doktor ekonomskih nauka, a od 2005. do danas predaje na Beogradskoj bankarskoj akademiji i Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Profesor je na predmetima: Finansijska matematika, Finansijska statistika, Aktuarska matematika, Osiguranje, Nauka o upravljanju, Multivarijaciona analiza, Kvatitativne metode u finansijama i Upravljanje rizicima. Rukovodilac je aktuarske obuke koja je pod nadzorom NBS i koja je usaglašena sa međunarodnim programom za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara.

Ekspert u oblasti prodaje i upravljanja

Zoran Milašinović je partner i osnivač Omega Consulting Teama i profesionalni konsultant i predavač sa višegodišnjim radnim iskustvom. Do osnivanja Omega Consulting Teama bio je član svetski poznate konsultantske mreže Adizes sa sedištem u Santa Barbari. Zoran je zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) AD. Poslovna znanja sticao je radom na različitim menadžerskim pozicijama u internacionalnim kompanijama (Zepter International i Orbit Handels GmbH). Svoje bogato iskustvo u radu sticao je pre svega na ruskom tržištu, a 2001. rukovodstvo kompanije Zepter International Rusija proglasilo ga je za najboljeg direktora te godine. 

Konsultantski poslovi kojima se bavi dominantno su iz oblasti organizacije i vođenja prodaje, kao i iz oblasti organizacije i upravljanja kompanijama. Sve aktivnosti sprovodi u neposrednom radu sa klijentom uključujući najuže rukovodstvo firme, rešavajući i najsloženije zahteve klijenta. Realizovao je na stotine otvorenih i in-house seminara u zemlji i u inostransvu. Zoran vlada najsavremenijim prodajnim tehnikama, kao što je SPIN tehnika prodaje. Sva predavanja i seminare izvodio je na svom maternjem i ruskom jeziku. U radu sa klijentima koristi metodologije najvećih svetskih stručnjaka i uspešno ih prenosi na članove tima. Redovno učestvuje na mnogim seminarima i simpozijumima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Nove tendencije u oblasti prometa nekretnina

Milić Đoković je magistar menadžmenta nekretnina. Trenutno radi u Institutu za nekretnine kao savetnik direktora, vodeći konsultant za procenu vrednosti nepokretnosti i investicioni konsalting. Autor je knjige „Osnovi prometa nepokretnosti” i koautor „Posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti I i II”.

Članstvo u strukovnim organizacijama: potpredsednik stručnog saveta Klastera nekretnina Srbije, predsednik nadzornog odbora Klastera nekretnina Srbije, član predsedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije, vođa grupe za edukaciju grupacije posrednika u prometu nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije, predsednik stručnog saveta Nacionalnog udruženja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, član skupštine Nacionalnog udruženja posrednika u prometu nepokretnosti Srbije (NUPS), predsednik Udruženja samostalnih sudskih veštaka i procenitelja nepokretnosti srbije (USSVIP).

Ekspert u oblasti privrednog prava

Od aprila 2014. godine nalazi se na poziciji Koordinator za pravne poslove u NLB banci a. d. Beograd. Pre nego što se pridružio timu NLB banke a. d. Beograd, Dejan Sarić radio je u advokatskoj kancelariji „Živković & Samardžić” u Beogradu, gde se bavio privrednim pravom, a nakon toga u nekoliko banaka i lizing kući sa osnivačkim stranim kapitalom na poslovima pravne podrške svim poslovnim procesima (ProCredit Bank a. d. Beograd, Expobank a. d. Beograd, Direktna banka a. d. Beograd i Intesa Leasing d. o. o. Beograd). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2000. godine na smeru Privredno pravo, a pravosudni ispit položio je 2004. godine u Beogradu.

Stručnjak za propise u prometu nepokretnosti

Anđelka Radovanović ​je članica Advokatske komore Beograda, radi kao advokatica pri nevladinoj organizaciji PRAXIS i ima svoju samostalnu advokatsku praksu.

Za vreme studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu učestvovala je na jednom od najprestižnijih svetskih takmičenja, u simulaciji suđenja iz oblasti međunarodnog javnog prava pred Međunarodnim sudom pravde, tzv. „Philip C. Jessup International Moot Court Competition“.

Višegodišnji je stručnjak u oblasti Zakonske regulative u prometu nepokretnosti.

Stručnjak u oblasti kriptovaluta

Aleksandar Matanović osnivač je i suvlasnik ecd.rs (online servisa za otkup i prodaju bitkojna), potpredsednik Bitcoin asocijacije Srbije, međunarodni konsultant i edukator u oblasti kriptovaluta i blokčejn tehnologije. Sa kriptovalutama se upoznaje 2011. godine i brzo shvata potencijal ovog fenomena. Servis ecd.rs, čiji je osnivač, danas u svom sastavu ima i 6 automata za kupovinu kriptovaluta, kao i 3 automata na kojima se mogu i kupovati i prodavati kriptovalute.

Pokrenuo je i franšizu Cointelegrapha za Srbiju, a 2016. završio master studije iz oblasti digitalnih valuta, prve tog tipa u svetu, na Univerzitetu Nikozija na Kipru. Duboko veruje da je blokčejnn revoluciju nemoguće zaustaviti i trudi se da bude što aktivniji učesnik te revolucije, pre svega kroz širenje svesti i izgradnju lokalne infrastrukture za korišćenje kriptovaluta.

Strategija je najvažniji deo svakog posla

Doc. dr Tijana Savić Tot u oblasti obrazovanja radi poslednjih petnaest godina na izvođenju nastave iz predmeta Osnove menadžmenta i Strategijski menadžment. Osnovne istraživačke oblasti su joj strategijski menadžment ljudskih resursa i strategijski menadžment.

Autor je preko trideset naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i stalni učesnik na konferencijama u zemlji i inostranstvu iz oblasti menadžmenta, strategijskog menadžmenta, upravljanja znanjem i menadžmenta ljudskih resursa. Učesnica je više domaćih i međunarodnih projekata, konsultant iz oblasti strategijskog menadžmenta ljudskih resursa i stalni je recenzent domaćih i međunarodnih časopisa.

Mobing je ozbiljan problem

Miloš Kostić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije iz međunarodne pravne oblasti završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Trenutno je na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti privatnog prava. Pravosudni ispit položio je u Beogradu 28. 4. 2016. godine. Advokatski ispit položio je pred Advokatskom komorom Beograda 24. 5. 2018. godine.

Licencirani je medijator Rešenjem Ministarstva pravde br. 740-09-636/2016-22 donetog 10. 2. 2017. godine, sa sertifikatom o završenoj usko specijalizovanoj obuci medijatora iz oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu – mobinga. Veliku pažnju poklanja izučavanju teorije privatnog prava i poseduje veliko iskustvo stečeno u oblasti privrednog prava, imajući u vidu obavljeni pripravnički staž u Erste Bank AD Novi Sad, te zaposlenju u Societe Generale Banka Srbija AD Beograd. Tečno govori engleski jezik, služi se nemačkim i francuskim jezikom.

Kako da iskoristite potencijal zaposlenih?

Dr Natalija Radivojević Banović, psiholog, svoje obrazovanje je stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Desetogodišnje iskustvo u oblasti ljudskih resursa i razvoja potencijala zaposlenih sticala je kako u državnim organima, tako i u privatnom sektoru. Angažovana je kao honorarni konsultant i predavač iz oblasti „mekih veština” u različitim programima i edukativnim centrima. Veruje u snagu pojedinca i posvećena je kontinuiranom usavršavanju iz oblasti osnaživanja ljudskih potencijala kroz brojne obuke i programe stručnog usavršavanja.

Dugogodišnji organizator bitnih događaja

Boris Kolaković je tokom svog dugogodišnjeg rada samostalno ili kao član tima organizovao veliki broj događaja kako za domaće, tako i za međunarodne klijente iz različitih industrija. Imao je priliku da učestvuje u organizaciji različitih faza i elemenata organizacije događaja, počevši od osmišljavanja i produkcije događaja, preko procene projektnih troškova i upravljanja njima, do koordinacije ljudi na terenu i sl.

Neke od značajnijih kompanija za koje je Boris organizovao događaje su: Vip Mobile, Avon, Lafarge, Carlsberg, USAID, Nestle, Imlek, Tetra Pak, Vino Župa, Philip Morris Internatonal, ProCredit Bank, Erste Bank, Alliance One Tobacco, LG, FIAT, H&M, Sony, Boston Scientific, UniCredit Bank, Puzzle Software, G3 Spirits, Samsung, Catena Media i dr. Pored organizacije događaja, poslednjih godina Boris uspešno realizuje i treninge i obuke za buduće event menadžere. Trenutno je zaposlen u kompaniji MPG Beograd, na poziciji Head of Events and Production.

Profesionalac u oblasti liderstva i poslovne komunikacije

Nataša Milijanović Todorović je konsultant, trener i kouč sa više od 10 godina radnog iskustva u oblasti razvoja zaposlenih, usko specijalizovana za razvoj liderskih veština i poslovne komunikacije. Nataša je svoje dugogodišnje iskustvo razvoja zaposlenih svih nivoa sticala radeći u konsultantskim agencijama i velikim internacionalnim kompanijama kao što su Coca-Cola Hellenic CC i Vip mobile. Osnivač je Centra za lični i profesionalni razvoj EVOLVE, koji čini bogata mreža saradnika sa velikim iskustvom iz relevantnih oblasti za ostvarenje ličnih i profesionalnih potencijala.

Sertifikovani je trener programa „Situational Leadership II” od strane The Ken Blanchard Companies, ISCP kouč i transakcioni analitičar – kouč (ITAA). Završila je modularni trening „Umetnost i nauka koučinga” Eriksonovog internacionalnog koledža, Vankuver, Kanada. Pored navedenog, Nataša se razvija u pravcu transakcionog i psihodramskog psihoterapeuta. Svoje psihoterapijsko iskustvo primenjuje u radu sa zaposlenima kako bi obezbedila individualni pristup svakom zaposlenom i dugoročnije promene.

Koje su odlike uspešnog menadžera?

Dr Ana Jurčić je profesor na Katedri za menadžment Fakulteta za međunarodnu ekonomiju u Beogradu.

Kao stipendista američke vlade, 2010. godine završila je program za usavršavanje i razvoj nastavnog osoblja na Džordž Vašington univerzitetu u Vašingtonu. Doktorirala je 2013. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

Jedan je od osnivača Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta u kojem radi kao savetnik, a za tu poziciju prošla je obuku pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta. Volonterski radi i kao facilitator Open World programa profesionalnog usavršavanja koji finansira Kongres SAD.

Osim toga, ona je sertifikovani predavač Triple S Learning programa obuke za oblasti uspešna prodaja i kvalitetna usluga, sertifikovani moderator Interaktiviti fondacije iz Vašingtona za izvođenje kurseva pregovaranja, kao i sertifikovani nadzornik testova sposobnosti prestižnog Blumberg Instituta iz Njujorka.

Kako da postanete lider u vođenju projekata?

Aleksandar Drenovac poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju projekata u organizacijama iz oblasti pružanja usluga, proizvodnje i održavanja, kao i u vođenju većih tehničkih timova. Bavi se upravljanjem projektima, uspostavljanjem i unapređenjem procesa, optimizacijom poslovanja, uspostavljanjem sistemskog pristupa i organizacijom, razvojem i vođenjem timova.

Kao konsultant i trener angažovan na brojnim projektima u velikim sistemima, srednjim i malim preduzećima, kao i startup organizacijama. Primenjuje Project Management, Process Management, Agile, Kaizen, Lean i Six Sigma metode.

Izvršni je direktor ICT kompanije One Click Solutions, ranije oficir u vojnom vazduhoplovstvu. Inače je diplomirani inženjer elektrotehnike (Vojnotehnička akademija), master ekonomije ( Alfa Univerzitet), Project Manager (WIFI International, Austria) i Certified Kaizen Facilitator (Management and Strategy Institute).


Sertifikovani biznis trener i stručnjak za profesionalni razvoj

Mirjana Gomilanović je sertifikovani biznis konsultant i coach Ericssonovog Instituta za coaching (Vankuver, Kanada), Pridruženi Sertifikovani Coach Međunarodne Federacije Coacheva (ACC, International Coach Federaion, ICF), sertifikovani konsultant i trener jedne od najvećih svetskih konsultantskih kuća Persona Global, USA.

Vlasnik je i direktor Agencije za razvoj potencijala „One2grow”, koja se bavi razvojem potencijala poslovanja, organizacija i pojedinaca kroz obuke, konsalting i coaching. Prethodno je više od deset godina provela na pozicijama menadžera prodaje i marketinga u domaćim i međunarodnim kompanijama, među kojima su IBM, Siemens, Telekom Srbija i Orion telekom.

Vodila je projekte edukacije i razvoja zaposlenih u velikim međunarodnim kompanijama, među kojima su Coca Cola, Komercijalna banka, Erste banka, Comtrade, Volksbank, Sanofi – Avensis, Actavis, Klinički centar Srbije, OEBS, Hellenic Petroleum, VIP i Orion telekom. Njena specijalnost su razvoj menadžmenta i timova, razvoj lidera i liderskih kompetencija, upravljanje promenama, definicija i življenje kompanijske misije, vizije i vrednosti, kao i kreiranje korporativne kulture.

Iskusan predavač u nekoliko oblasti

Jovana Stojanović, diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na početku svoje karijere radila je kao arhitektonski tehničar, da bi kasnije počela samostalno da izvodi radove. Dizajnirala je i realizovala radove na nekoliko enterijera u Beogradu i Novom Sadu. Od 2010. godine radi kao instruktor na kursevima koji se tiču AutoCAD-a, 3ds maxa i Revit-a i kao koordinator nastave CAD odseka IT Akademije. Na Visokoj strukovnoj školi za informacione tehnologije radi kao saradnik nastave i predavač na predmetu Računarska grafika.

Na BusinessAcademy angažovana je kao predavač u kursu Arhitektonski-urbanisticki aspekt u prometu nepokretnosti.

Posebno se interesuje za održivu arhitekturu i permakulturu uopšte. Učestvovala na radionici zemljane gradnje u Mošorinu, kao i u gradnji permakulturnog naselja „Markov potok“.

Engleski jezik na nivou TOEIC i TOEFL standarda

Gordana Matorkić, diplomirani filolog, u Centru za engleski jezik LINK groupa je zadužena za kontrolu kvaliteta nastave engleskog jezika kao i sprovođenje evropskih standarda i njihovu implemantaciju u radu Centra.

Završila obuku za sprovođenje TOEIC i TOEFL testiranja, kao i obuku za ocenjivanje i pregled radova po TOEIC kriterijumima.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odseku skandinavskih jezika i književnost.

Engleski jezik na nivou prevodioca kancelarije predsednika Republike

Milica Terzić, diplomirani filolog, radila je prevod tekstova i vesti sa srpskog na engleski jezik za potrebe sajta Narodne kancelarije predsednika Republike.

Prevela je tri knjige: "Rules of Work", "The Swiss Family Robinson" i "Bernese Adventure". Iskustvo u predavanju je stekla održavanjem časova engleskog jezika i rada na kreiranju dodatnih aktivnosti za polaznike kurseva englekog jezika.

Diplomirala je na Filološkom fakutetu u Beogradu, na odseku engleski jezik i književnost.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.