Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Uvek informisani pomoću internet servisa

Šta je servis za polaznike?

Reč je o sistemu projektovanom i realizovanom tako da omogući visok komfor polaznicima tokom školovanja na polju izveštavanja, razmene informacija i znanja sa ostalim kolegama i nastavnim osobljem. Svaki polaznik BusinessAcademy ima na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sopstveni servis na internetu koji se neprekidno održava i unapređuje.

Zašto servis za polaznike?

Primenom ovakvog servisa povezanog sa informacionim sistemom štedi se dragoceno vreme svih učesnika koje bi inače provodili u čekanjima po raznim službama, kupovini različitih formulara, popunjavanju istih i slično.

Kreiranjem ovakvog sistema omogućena je neprekidna izgradnja i uvećavanje raspoložive baze znanja, koja se sastoji od prezentacija sa predavanja, testova, objavljenih radova, informacija vezanih za teme nastavnih planova, itd.

Korišćenjem ovog servisa polaznik raspolaže svim informacijama koje su mu neophodne za svakodnevni rad.

Materijali sa predavanja

Nakon svakog predavanja, naši predavači direktno i automatski iz informacionog sistema, postavljaju prezentacije na internet servis. Na taj način, polaznik ima kompletan sadržaj predavanja kome može pristupati bez ograničenja. Ovo je veoma koristan vid publikovanja predavane materije koji omogućava da se propuštena predavanja prate preko interneta. Takođe, ovim se izbegava potreba za prepisivanjem i hvatanjem beleški na časovima, jer je sva predavana materija dostupna online. Zahvaljujući tome, sva pažnja polaznika na času može biti usmerena na praćenje izlaganja.

Kalendar nastave i raspored časova

U svakom trenutku polaznicima je na Online servisu na raspolaganju aktuelan raspored predavanja. Takođe, preko ovog dela servisa omogućen je uvid u ukupni kalendar radnih dana, praznika i značajnih datuma i događaja tokom školovanja.

Seminarski radovi

Na ovom servisu polaznicima je omogućen i uvid u teme seminarskih radova po predmetima, kao i status odbrane po svakom dodeljenom seminarskom radu ponaosob.

Pregled obaveza

Polaznik u svakom trenutku na ovom podservisu može pogledati status obaveza koje je preuzeo u odnosu na sve predmete po nastavnom planu i programu, kao i svoje finansijske obaveze prema BusinessAcademy.

Testovi za vežbanje

U obliku interaktivnih testova na internetu, predavači objavljuju testove kao pomoć u savladavanju gradiva i pripremi za polaganje ispita. Na taj način im je olakšano učenje, omogućeno brže napredovanje i uspešnije polaganje ispita.

Online biblioteka

Online biblioteka omogućava polazniku da u svakom trenutku pogleda sadržaj i raspoloživost postojećih naslova u bibilioteci, kao i podatke o statusu knjige (iznajmljena ili ne), broju primeraka u bibiloteci, opis knjige i slično. Takođe, polaznik može rezervisati i knjigu koja je trenutno iznajmljena.

Lični karton

Lični karton objedinjuje podatke polaznika koje on može samostalno ažurirati, čime obezbeđuje njihovu tačnost. Takođe, polaznik može menjati lozinku za pristup sistemu i tako obezbediti sigurnost od neautorizovanog ulaska u podatke. Svi lični podaci su tajni i uvid u njih, osim polaznika, imaju samo ovlašćeni zaposleni LINK groupa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se