Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Šta radi menadžer iz oblasti međunarodnog poslovanja?

Menadžeri iz oblasti međunarodnog poslovanja sklapaju poslove i nižu uspehe i priznanja na internacionalnom planu. Mišljenja su da je upravljanje biznisom na lokalnom nivou previše mali korak za njih i smatraju da mogu daleko više i bolje. Oni imaju hrabrosti da rizikuju i svoje ideje predstave međunarodnoj konkurenciji. Teže ka tome da se usavršavaju, napreduju i budu što efikasniji u postizanju svojih profesionalnih ciljeva.

Menadžeri koji vode poslovanje na međunarodnom nivou upravljaju velikim, internacionalnim projektima od same ideje do realizacije, ali i kasnije, do postizanja uspeha i zarade na tom nivou.

medjunarodno poslovanje,internacionalni menadzeri

Uspešni svetski lideri

Kako bi jedan menadžer međunarodnog poslovanja postao uspešan na internacionalnom tržištu, on mora da poseduje taktička i operativna znanja, kao i da poznaje naučne tehnike za donošenje profitabilnih poslovnih odluka u skladu sa promenama u dinamičnom poslovnom okruženju.

Najveći značaj obezbeđuje vladanje strategijama i pravilima uspešnog marketinga koji daju dobre rezultate na međunarodnom planu.

Ukoliko žele da izgrade veliku, uspešnu i profitabilnu kompaniju i da njihov rad i uspeh bude priznat u celom svetu, neophodno je da budu povezani sa internacionalnim partnerima u skladu sa potrebama za finansijskim i realnim internacionalnim kapitalom.

Ako je Vaša želja da postanete menadžer međunarodnog poslovanja, saznajte više o programu Međunarodno poslovanje

Kako funkcionišu menadžeri u internacionalnim kompanijama?

Internacionalno okruženje nosi mnoge rizike, ali takođe nudi i brojne mogućnosti. Ukoliko se aktivnosti i strategije komunikacije i marketinga na adekvatan način i pametno koriste, mogu predstavljati veoma moćno oružje i davati efektivne rezultate u borbi za klijente na međunarodnom tržištu.

Važno je da menadžeri koji posluju na međunarodnom nivou, svoj način razmišljanja, način poslovanja i orijentaciju kompanije usmere ka internacionalnim novoima i prilagode svetskim standardima kvaliteta.

Neophodno je da menadžeri sa ovakvim poslovnim ciljevima budu upoznati sa kulturom, običajima, manirima i najznačajnijim oblicima komunikacije zemlje u okviru koje posluju. Najveći uspeh su postigli kada uoče gde je šansa za njih.

menadžer međunarodnog poslovanja

Znanja i veštine koji su potrebni menadžerima za vođenje poslovanja na međunarodnom nivou:

  • odlično poznavanje međunarodne ekonomije,
  • uvid u sopstvene finansije i mogućnosti, kao i u konkurentske,
  • dobro poznavanje uslova, trendova i potreba na internacionalnom tržištu,
  • znanje o kulturama i poslovnom bontonu zemalja sa kojima posluje,
  • umeće upravljanja međunarodnim projektima i njihove realizacije od ideje do zarade,
  • znanje o mogućnostima i oblicima promocije u uslovima internacionalne privrede,
  • poznavanje međunarodnog poslovnog prava i pravila pod kojima se posluje u inostranstvu, 
  • koji međunarodni standardi kvaliteta važe i da uskladi proizvode i usluge svoje kompanije sa tim standardima,
  • odlično poznavanje najmanje dva strana jezika.

Svet traži prave lidere

Menadžeri koji su ambiciozni i koji žele da razumeju savremeno globalno okruženje i poslovni svet ovog doba, koji su eksperti iz oblasti rukovođenja na internacionalnom nivou, sjedinjeni sa principima, pravilima, strategijama i normama svetskog poslovanja, koji vladaju pravilima igre uspešnih internacionalnih lidera savremenog sveta, koji su inovativni, kreativni i timski orijentisani poslovni ljudi, pored ličnog razvoja zaslužni su i za uspeh svojih kompanija. Oni sami kreiraju sopstvenu budućnost.

Njima su otvorena vrata mnogih uspešnih kompanija širom sveta, i mogu da privuku partnere sa bilo kog kontinenta koji će uložili u razvoj njihove kompanije.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se