Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Bogata biblioteka

Za savremeno obrazovanje je neophodno da ste u stalnom dodiru sa najnovijom literaturom, stručnim časopisima i elektronskim izdanjima. BusinessAcademy brine i o toj potrebi svojih polaznika.

Svi polaznici BusinessAcademy, koji pohađaju nastavu na tradicionalan način, dobijaju besplatnu literaturu ili predavanja na disku za izabrani program školovanja.

Pored toga, BusinessAcademy svojim polaznicima nudi bogatu biblioteku savremenih izdanja. Među njima se nalaze udžbenici iz marketinga, elektronskog poslovanja, menadžmenta, engleskog jezika, kulture komunikacije, preduzetništva, poslovnog bontona, poslovne primene računara, vođenja sastanaka i slično.

Pored udžbenika i stručne literature, tu su i stručni časopisi i materijali u elektronskoj formi.Šta je biblioteka softver i kako on funkcioniše?

Polaznicima BusinessAcademy su korišćenje biblioteke, pretraga i pronalaženje stručne, ali i popularne literature iz oblasti biznisa i njihovih interesovanja znatno pojednostavljeni zahvaljujući primeni jedinstvenog biblioteka softvera.

Biblioteka softver sadrži sve neophodne elemente za efikasno upravljanje radom biblioteke, kao što su:

 • unos nove literature,
 • unos pripadajućih serijskih brojeva za više primeraka jedne knjige,
 • praćenje evidencije za različite vrste literature (knjige, skripte, časopisi, materijali na CD-u),
 • iznajmljivanje literature korisnicima:
  • polaznicima,
  • zaposlenima,
 • vraćanje literature u biblioteku,
 • vođenje evidencije o ukupnom broju primeraka određene knjige,
 • vođenje evidencije o trenutno raspoloživom broju primeraka određene knjige,
 • brisanje knjige iz biblioteke uz očuvanje istorije,
 • produženje roka već izdate literature,
 • pregled izdate literature,
 • statistika korišćenja.

Za svaku knjigu postoji podatak o:

 • ukupnom broju primeraka te knjige u biblioteci,
 • trenutno raspoloživom broju primeraka koji ne obuhvata knjige koje su izdate.

Na nivou cele biblioteke postoji podatak o:

 • ukupnom broju naslova u biblioteci,
 • ukupnom broju knjiga u biblioteci.

 

Brza pretraga

Brza pretraga omogućava lakše pronalaženje određene knjige ili autora u slučaju velikog broja unosa.

Dovoljno je da se za selektovanu tematsku celinu (naziv, autor, izdavač i dr.) unese jedno ili nekoliko početnih slova na osnovu kojih će se dobiti rezultat samo po tom kriterijumu. Na primer, brza pretraga po nazivu knjige sa zadatim uslovom “C” kao rezultat će dati sve knjige čiji naziv počinje slovom C.

Iznajmljivanje literature

Literaturu iz BusinessAcademy biblioteke mogu da iznajme kako polaznici, tako i zaposleni u kompaniji. Svaki korisnik prilikom pretrage i iznajmljivanja knjige ima uvid u već izdate knjige sa datumom pozajmice i serijskim brojem knjige. Pri iznajmljivanju se, takođe, unose i rok vraćanja i datum pozajmice knjige.

Štampanje izveštaja

Svaki izveštaj unutar aplikacije biblioteke moguće je odštampati. U aplikaciji su implementirana sva podešavanja vezana za Page Setup, format strane na ispisu i slično. Time je ostvarena potpuna kompatibilnost sa svim vrstama štampača.

Eksport u Microsoft Excel

Biblioteka softver obogaćen je i posebnom funkcionalnošću koja omogućava eksportovanje podataka dobijenih brzom pretragom ili na bilo koji drugi način, u program Microsoft Excel. Ova pogodnost kasnije dozvoljava dalju obradu i analizu eksportovanih podataka.

Biblioteka na interentu

Svesni smo da je krilatica: "Ako nisi na internetu, kao da te nema" sve aktuelnija. Zbog toga knjige iz naše biblioteke možete pretraživati i iznajmljivati i putem interneta.

Nove tehnologije koje su korišćene u izradi naše softver biblioteke omogućavaju efikasno i lako povezivanje biblioteke sa internetom i prikaz svih relevatnih podataka iz biblioteke na web sajtu.

Time se svim članovima i korisnicima biblioteke omogućava jasan uvid od kuće, preko interneta, u broj knjiga koje trenutno koriste, a mogu se informisati i o datumu pozajmice i vraćanja za svaku od njih. To podrazumeva da od kuće možete proveriti da li u biblioteci ima literature koja vam je potrebna i da rezervišete svoj primerak.

Čuvanje istorije knjiga

Jedna od važnih karakteristika svake biblioteke je i čuvanje istorije svih knjiga koje su se koristile u biblioteci (što podrazumeva čuvanje podataka o upotrebi i onih knjiga koje se više ne nalaze u biblioteci).

Pregled izdate literature

Biblioteka softver omogućava vam da vidite da li je distupna literatura koji vam je potrebna. Pregled izdate literature u svakom trenutku daje prikaz svih knjiga koje su izdate kao i podatak kod kojih korisnika su određene knjige. Na raspolaganju su i podaci o datumu pozajmice kao i predviđeni rok vraćanja knjige.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se