Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Profesionalna orijentacija

Upoznajte neka od najpopularnijih zanimanja u oblasti biznisa kojima se možete baviti nakon školovanja na BusinessAcademy

Cambridge Business Program

Project Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (ekonomija/menadžment) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Sposobnost istovremenog upravljanja sa više poslova i fleksibilnost pri izmenama projektnih zahteva;
 • Analitičko i pozitivno mišljenje, orijentisano ka rezultatima i inicijativi.

Osnovne odgovornosti:

 • Izrada projektnog plana koji uključuje korake i aktivnosti potrebne za realizaciju projekta;
 • Identifikovanje pravih članova tima i dodeljivanje individualnih odgovornosti;
 • Koordinacija, praćenje, motivisanje i evaluacija članova projektnog tima;
 • Izrada, koordinisanje i praćenje budžeta na nivou celog projekta;
 • Identifikovanje, izbegavanje i rešavanje rizika i problema koji proističu iz projekta.

 

Business Development Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (ekonomija/menadžment) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Veoma dobre planske, organizacione i komunikacijske sposobnosti;
 • Analitičko razmišljanje.

Osnovne odgovornosti:

 • Kreiranje poslovnih predloga na osnovu potreba i zahteva klijenata;
 • Generisanje portfolija trenutnih i potencijalnih klijenata;
 • Određivanje cena, ponude i konkurentnih paketa;
 • Pravilno upravljanje ugovornim uslovima i njihovo praćenje.

 

Human Resource Management


HR Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija i/ili iskustvo u oblasti ljudskih resursa;
 • Napredno znanje rada u Microsoft Office paketu (Excel, Word);
 • Odlične verbalne veštine (usmene/pisane); 
 • Veoma dobro zapažanje detalja.

Osnovne odgovornosti:

 • Upravljanje trenutnim aktivnostima odeljenja za ljudske resurse;
 • Proveravanje ispravne pripreme određenih dokumenata;
 • Osiguranje kvaliteta i aktivno učešće u procesima zapošljavanja i upravljanja zaposlenim kadrovima;
 • Izrada plana obuke i koordinacija procesa obuke i upravljanja učincima.

 

HR Coordinator

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna kvalifikacija i/ili iskustvo u oblasti ljudskih resursa;
 • Dobre veštine za rad sa Microsoft Office paketom (Excel, Word);
 • Veoma dobre planske, organizacione i komunikacijske sposobnosti.

Osnovne odgovornosti:

 • Razvijanje i sprovođenje strategije zapošljavanja i selekcije;
 • Identifikovanje potreba za obukama i predlaganje planova za njihovu realizaciju;
 • Izvođenje procesa obuke i upravljanje učincima;
 • Upravljanje ljudskim resursima i/ili biografijama zaposlenih.

 

Management

General Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (menadžment/ekonomija);
 • Sposobnost rešavanja nepredviđenih situacija;
 • Analitičko razmišljanje i sposobnost da se predvide i preduzmu neophodne mere unutar organizacije.

Osnovne odgovornosti:

 • Izrada strategija raspodele budžeta u svim filijalama kompanije i njihovo upravljanje;
 • Planiranje poslovnih ciljeva i razvoj organizacione politike;
 • Koordinacija različitih poslova odeljenja i nadzor uspešnog izvršavanja ključnih aktivnosti u kompaniji;
 • Upravljanje različitim izveštajima i statističkim podacima u vezi sa prisustvom kompanije na međunarodnom tržistu.

 

Country Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (menadžment/ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Spremnost na česta putovanja i učestvovanje na događajima specifičnim za oblast u kojoj se radi;
 • Odlične komunikacijske veštine, rešavanje problema i upravljanje ljudima.

Osnovne odgovornosti:

 • Nadzor i operativno upravljanje poslovnim procesima unutar kompanije;
 • Izrada strategija raspodele budžeta unutar datih nadležnosti i njihovo upravljanje;
 • Upravljanje različitim izveštajima i statistikama u vezi sa prisustvom kompanije na domaćem tržištu.

 

Marketing and Marketing Management

Marketing Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija u oblasti marketinga/komunikacije, poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Poznavanje glavnih tehnika marketing istraživanja;
 • Sposobnost analize informacija i rešavanja problema.

Osnovne odgovornosti:

 • Izrada i nadgledanje implementiranja marketinške strategije;
 • Ocenjivanje i izveštavanje o rezultatima dobijenim iz aktivnosti marketing strategije;
 • Analiza i širenje relevantnih informacija o ciljnom tržištu;
 • Identifikovanje novih načina povećanja vidljivosti kompanije na tržištu i povećanje prodaje.

 

PR & Marketing Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija u oblasti marketinga/komunikacije, poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Poznavanje glavnih tehnika marketing istraživanja;
 • Sposobnost analiziranja informacija i rešavanja problema.

Osnovne odgovornosti:

 • Razvijanje PR i marketing strategija;
 • Upravljanje saopštenjima za štampu i odnosi s medijima;
 • Upravljanje proizvodnjom sadržaja (reklame, video-klipovi, društveni mediji);
 • Nadzor tržišnih istraživanja i događaja velikih razmera.

 

Sales and Sales Management

Key Account Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (prodaja/ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Sposobnost analiziranja i sintetizacije i poznavanje tržišnih koncepata;
 • Odlične komunikacijske i pregovaračke veštine, kao i veštine planiranja i prezentovanja.

Osnovne odgovornosti:

 • Implementacija planova prodaje i uključivanja kupaca;
 • Održavanje i razvijanje odnosa sa glavnim klijentima kompanije;
 • Pregovaranje o poslovnim ugovorima i pismenim sporazumima zarad maksimizacije organizacionog profita;
 • Postizanje prodajnih ciljeva, uz praćenje i analizu rada konkurencije.

 

Sales Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (prodaja/ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Sposobnost komuniciranja, ubeđivanja i pregovaranja;
 • Veštine analiziranja i liderstva.

Osnovne odgovornosti:

 • Organizovanje radnih aktivnosti unutar podređenog tima;
 • Nadgledanje aktivnosti predstavnika prodaje (izveštavanje, motivacija, obuka);
 • Praćenje promocije kompanije i promotivnih materijala;
 • Kontinuirano poboljšanje prodajnih procesa koji se odvijaju unutar kompanije.

 

Supply Chain Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (prodaja/ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Veoma dobre planske, organizacione i komunikacijske sposobnosti;
 • Analitičko razmišljanje.

Osnovne odgovornosti:

 • Planiranje, praćenje, procena i koordinisanje aktivnosti koje se odnose na određena odeljenja;
 • Izrada strategije, politika i procedura u oblasti nabavke i logistike;
 • Izrada i implementacija strategija za poboljšanje odnosa sa internim i spoljnim dobavljačima;
 • Zastupljenost komercijalnih interesa kompanije u odnosu na dobavljače sirovina (interne i eksterne).

 

Financial Management

Financial Controller

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (finansije/računovodstvo/ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Analitičko razmišljanje, pažljivo zapažanje detalja i orijentisanost ka rešavanju problema;
 • Sposobnost komuniciranja, prezentacije, planiranja i organizovanja.

Osnovne odgovornosti:

 • Upravljanje računovodstvenim operacijama, kao što su troškovno računovodstvo i upravljanje prihodima;
 • Izrada i dokumentovanje poslovnih procesa i računovodstvenih politika za održavanje i konsolidaciju internih procesa;
 • Analiziranje mesečnih varijacija stavki u bilansu stanja;
 • Identifikovanje različitih faktora potrebnih za smanjenje troškova i povećanje profita.

 

Financial Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (finansije/računovodstvo/ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Analitičko razmišljanje, pažljivo zapažanje detalja i orijentisanost ka rešavanju problema;
 • Sposobnost komuniciranja, prezentacije, planiranja i organizovanja.

Osnovne odgovornosti:

 • Upravljanje finansijskim sredstvima potrebnim za postizanje ciljeva i davanje predloga u vezi sa finansijskom optimizacijom;
 • Koordinacija finansijskih aktivnosti, izrada i predlog za usvajanje mera za unapređenje ekonomske i finansijske aktivnosti;
 • Učestvovanje u uspostavljanju redovnog plana izveštavanja (mesečno, kvartalno, dvogodišnje i godišnje) i njegova primena kako bi se osigurala pravovremena i tačna dostava računovodstvenih podataka.

 

Project Management

Project Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (upravljanje projektima / ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Mogućnost istovremenog upravljanja sa više zadataka i fleksibilnost u izmenama zahteva projekta;
 • Analitičko i pozitivno razmišljanje, orijentisanost ka rezultatima, preuzimanje inicijative.

Osnovne odgovornosti:

 • Izrada projektnog plana koji uključuje korake i aktivnosti potrebne za realizaciju projekta;
 • Identifikovanje pravih članova tima i dodeljivanje individualnih odgovornosti;
 • Koordinacija, praćenje, motivisanje i evaluacija članova projektnog tima;
 • Izrada, koordinisanje i praćenje budžeta za ceo projekat;
 • Identifikovanje, izbegavanje i rešavanje rizika i problema koji proističu iz projekta.

  

Operations Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (upravljanje projektima / ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Poznavanje organizacione dinamike: odnosi i saradnja unutar tima;
 • Talenat i instinkt za komunikaciju.

Osnovne odgovornosti:

• Uspostavljanje poslovnih ciljeva i kreiranje strategije za njihovo postizanje;
• Organizovanje kadrova unutar preduzeća i organizovanje internih procesa;
• Sprovođenje najboljih operativnih praksi, uz remodeliranje procesa i radnih procedura;
• Identifikovanje i pribavljanje resursa neophodnih za obavljanje svakodnevnih aktivnosti sa najnižom maržom troškova.

Business Administration

Business Development Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (poslovna administracija / ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Veoma dobre planske, organizacione i komunikacijske sposobnosti;
 • Analitičko razmišljanje.


Osnovne odgovornosti:

 • Kreiranje poslovnih predloga na osnovu potreba i zahteva klijenata;
 • Generisanje portfolija trenutnih i potencijalnih klijenata;
 • Određivanje cena, ponude i konkurentnih paketa;
 • Pravilno upravljanje ugovornim uslovima i njihovo praćenje.

 

Supply Chain Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (poslovna administracija / ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Veoma dobre planske, organizacione i komunikacijske sposobnosti;
 • Analitičko razmišljanje.

Osnovne odgovornosti:

 • Planiranje, praćenje, evaluacija i koordinacija aktivnosti specifičnih za lanac snabdevanja (supply chain)
 • Izrada strategije, politika i procedura u oblasti nabavke i logistike;
 • Postizanje ključnih pokazatelja učinka u vezi sa nabavkom, upravljanjem zalihama i logistikom;
 • Izrada i implementacija strategija odnosa sa unutrašnjim i spoljašnjim dobavljačima;
 • Zastupanje komercijalnih interesa kompanije u odnosu na dobavljače sirovina (unutrašnje i spoljašnje);
 • Pregovaranje sa dobavljačima o cenama;
 • Zaključivanje pogodnih ugovora za preduzeće;
 • Koordinisanje logističke aktivnosti;
 • Organizovanje i obavljanje međunarodnih transportnih aktivnosti.

 

Entrepreneurship

Operations Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (preduzetništvo/ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Poznavanje organizacione dinamike: odnosi i saradnja unutar tima;
 • Talenat i instinkt za komunikaciju.

Osnovne odgovornosti:

 • Uspostavljanje poslovnih ciljeva i kreiranje strategije za njihovo postizanje;
 • Organizovanje kadrova iz preduzeća i internih procesa;
 • Sprovođenje najboljih operativnih praksi, zajedno sa remodeliranjem procesa i radnih procedura;
 • Identifikovanje i pribavljanje resursa neophodnih za obavljanje svakodnevnih aktivnosti sa najnižom maržom troškova.

 

Business Development Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (poslovna administracija / ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Veoma dobre planske, organizacione i komunikacijske sposobnosti;
 • Analitičko razmišljanje.

Osnovne odgovornosti:

 • Kreiranje poslovnih predloga na osnovu potreba i zahteva klijenata;
 • Generisanje portfolija trenutnih i potencijalnih klijenata;
 • Određivanje cena, ponude i konkurentnih paketa;
 • Praćenje i pravilno upravljanje ugovornim uslovima.

 

Public Relations

PR Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (odnosi s javnošću / ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Dobre komunikacijske, organizacione i veštine za određivanje prioriteta;
 • Dinamična osoba sa inicijativom i sposobnošću za donošenje brzih odluka.

Osnovne odgovornosti:

 • Postizanje PR strategija unutar kompanije;
 • Predlaganje relevantnih PR taktika za različite događaje;
 • Permanentno povezivanje sa izvorima informacija, praćenje objavljenih članaka i skretanje pažnje na teme koje su potencijalno krizne;
 • Brzi predlog rešenja u slučaju krize;
 • Praćenje i analiza uticaja PR aktivnosti na kompaniju.

 

International Business

Country Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (međunarodni poslovi / menadžment / ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Spremnost na česta putovanja i učestvovanje na događajima specifičnim za datu oblast;
 • Odlične komunikacijske veštine i veštine rešavanja problema i upravljanja ljudima.

Osnovne odgovornosti: 

 • Nadzor i operativno upravljanje poslovnim procesima unutar kompanije;
 • Izrada strategija raspodele budžeta u datoj nadležnosti i njihovo upravljanje;
 • Upravljanje različitim izveštajima i statistikama u vezi sa prisustvom kompanije na domaćem tržištu.

 

General Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (međunarodno poslovanje / menadžment / ekonomija);
 • Sposobnost rešavanja nepredviđenih situacija;
 • Analitičko razmišljanje i sposobnost da se predvide i preduzmu određene aktivnosti u organizaciji.

Osnovne odgovornosti: 

 • Izrada strategija raspodele budžeta u svim filijalama kompanije i njihovo upravljanje;
 • Planiranje poslovnih ciljeva i razvoja organizacione politike;
 • Koordinacija različitih poslova unutar odeljenja i nadzor uspešnog izvršavanja ključnih aktivnosti u kompaniji;
 • Upravljanje različitim izveštajima i statističkim podacima u vezi sa prisustvom kompanije na međunarodnom tržištu.

 

Investment Management and Stock Exchange

Risk Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (upravljanje investicijama / ekonomija) i poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
 • Veoma dobre veštine analiziranja i sintetizacije, kao i veštine planiranja;
 • Menadžerske, organizacione i veštine neophodne za definisanje prioriteta;
 • Sposobnost rada u timu.

Osnovne odgovornosti:

 • Razvoj i ažuriranje odgovarajućih politika i procedura za identifikaciju, evaluaciju, merenje i kontrolu rizika, kao i za njegovo upravljanje;
 • Priprema izveštaja o upravljanju rizicima;
 • Uspostavljanje odgovarajućih metodologija i modela za analizu, procenu rizika i granice izloženosti riziku;
 • Predlaganje odgovarajuće granice izloženosti riziku i periodično praćenje usklađenosti sa sistemom ograničenja rizika.

 

Underwriting Manager

Kvalifikacije za obavljanje posla:

 • Profesionalna sertifikacija (upravljanje investicijama / osiguranje / ekonomija);
 • Dobre komunikacijske veštine i timski rad;
 • Preduzetnički duh, preuzimanje inicijative, fokusiranje na ishode i na klijente;
 • Znanje rada u MS Office paketu (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Osnovne odgovornosti:

 • Priprema i ažuriranje tehničke dokumentacije u vezi sa proizvodima osiguranja (uslovi osiguranja, specifične formule, automatske pretplate);
 • Identifikovanje mogućnosti za nove proizvode osiguranja i poboljšanje postojećih proizvoda;
 • Pružanje saveta i podrške timu za prodaju osiguranja, primenom pravila/procedura za garantovanje ponuđenih proizvoda.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se