Započnite karijeru HR menadžera od nule

Cambridge poslovni program

Sticanjem kvalifikacije stručnih jednogodišnjih Cambridge poslovnih studija, nasleđujete autoritet i ugled jednog od najstarijih univerziteta na svetu. Sposobnost naplate vaših novih veština, takođe.

Standardi oličeni u Cambridge International AS & A Level sertifikacijama su cenjeni u zemljama širom sveta i obezbeđuju visoku konkurentnost kandidata, ma gde bili. Silabus je dostupan na engleskom i španskom jeziku.

LINK group BusinessAcademy je Cambridge International School i svojim polaznicima omogućava Cambridge International AS & A Level sertifikacije iz tri oblasti, a za svaku od njih obezbedili smo vam i odgovarajući priručnik za pripremu ispita.

 

Cambridge International AS & A Level Business

Business sertifikacija je namenjena svima koji žele da dokažu i unaprede svoje kompetencije iz oblasti menadžmenta i biznisa, bez obzira da li teže shvatanju poslovnih procesa uopšte ili ka unapređenju poslovnih veština.

Business pruža mogućnost upoznavanja menadžmenta u različitim organizacijama i tipovima preduzeća, mogućnost proučavanja liderstva i motivacije, organizovanja, motivisanja, kao i procesa donošenja odluka.

Ovom međunarodnom sertifikacijom pružena vam je mogućnost razumevanja osnovnih relacija između organizacije i okoline, kao i razumevanje svih relacija u okviru organizacije.

Takođe, pružena vam je mogućnost sticanja širokog spektra znanja u vezi sa marketingom, menadžmentom projekata, operacionim menadžmentom, osnovama finansija i strategijskim menadžmentom. Poznavanje konkurencije, mogućnosti uspešnog pozicioniranja na tržištu samo su deo znanja koje stičete pomenutim sertifikatom.

Postoje dva nivoa sertifikacije koja možete dobiti:

 • Cambridge International Advanced Subsidiary (AS) Business – sastoji se iz 2 ispita,
 • Cambridge International Advanced Level (A Level) Business – sastoji se iz 3 ispita.

 

Cambridge International A&AS level Economics

Economics sertifikacija je namenjena svima koji žele da dokažu i unaprede svoje kompetencije iz oblasti ekonomije, kako na makroekonomskom, tako i na mikroekonomskom nivou.

Ova međunarodna sertifikacija će vam pružiti razumevanje osnova ekonomije i svih makroekonomskih agregata i olakšati vam razumevanje funkcionisanja svih relacija između privrednih subjekata.

Economics pruža mogućnost upoznavanja polaznika sa osnovnim kategorijama i zakonima savremene robne privrede, kao i sa tržištem i mehanizmima njegovog funkcionisanja.

Omogućeno vam je i razmevanje mehanizma uspostavljanja ekonomske ravnoteže, odnosno upoznavanje sa ponudom, tražnjom i njihovim uticajem na formiranje tržišne cene.

Osim toga, upoznaćete se i sa načinom uspostavljanja ekonomske stabilnosti makroekonomske privrede.

Postoje dva nivoa sertifikacije koja možete dobiti:

 • Cambridge International Advanced Subsidiary (AS) Economics – sastoji se iz 2 ispita,
 • Cambridge International Advanced Level (A Level) Economics – sastoji se iz 4 ispita.

 

Cambridge International A&AS level Accounting

Accounting sertifikacija je namenjena svima koji žele da dokažu i unaprede svoje kompetencije iz oblasti računovodstva i računovodstva troškova.

Accounting pruža mogućnost upoznavanja polaznika sa osnovnim principima i metodama računovodstva kao funkcije preduzeća, sa vrstama finansijskih izveštaja, kao i sa računovodstvenim informacionim sistemom.

Ova međunarodna sertifikacija će vam olakšati razumevanje osnovnih zadataka računovodstvene funkcije preduzeća, kako interno usmerenog računovodstva, odnosno upravljačkog i troškovnog računovodstva, tako i računovodstva usmerenog ka izveštavanju eksternih korisnika računovodstvenih informacija.

Takođe, sticanjem Accounting međunarodne sertifikacije upoznaćete se sa knjiženjem osnovnih poslovnih promena i knjigovodstvenom dokumentacijom, ali i razumeti finansijske izveštaje.

Postoje dva nivoa sertifikacije koja možete dobiti:

 • Cambridge International Advanced Subsidiary (AS) Accounting – sastoji se iz 2 ispita,
 • Cambridge International Advanced Level (A Level) Accounting – sastoji se iz 4 ispita.

 

Zašto Cambridge International sertifikacije?

 • Cambridge International sertifikacije i dobijene ocene priznaju se kao bodovi na mnogim univerzitetima i koledžima širom sveta.
 • Cambridge International sertifikacije posebno su priznate na gotovo svim univerzitetima i koledžima u Ujedinjenom Kraljevstvu, preko UCAS-a (Universities and Colleges Admissions Service for the UK).
 • Cambridge International sertifikacija veoma je cenjena u krugu univerziteta Ajvi lige.
 • Veliki broj ministarstava i vlada širom sveta priznaje i prihvata Cambridge International A&AS level.
 • Cambridge International sertifikacija predstavlja generalne kvalifikacije:
  • GCE Advanced Level (A Level),
  • GCE Advanced Subsidiary (AS),
  • HSC Principal Level,
  • Advanced International Certificate of Education (AICE). 

 • Cambridge International sertifikacija povezana je sa UK kvalifikacijama: 
  • GCE Advanced and Advanced Subsidiary (A and AS Level),    
  • NVQ Level 3 - Technician, Advanced Craft, Supervisor,    
  • Vocational A Level (VCE),   
  • CLAIT Advance.    
 • Veliki broj organizacija i udruženja širom sveta priznaje Cambridge International sertifikaciju.
 • Sticanjem Cambridge International A&AS Level sertifikata otvarate put članstvu u mnogim institucijama širom sveta.
 • Sva predavanja i obuku za Cambridge International A&AS Level pratite na srpskom jeziku.
 • Ne morate da polažete TOEFL test ili bilo koji drugi test za proveru znanja engleskog jezika kao preduslov za polaganje Cambridge International sertifikacija.
 • Sticanjem Cambridge International A&AS Level sertifikata činite prvi korak ka sticanju Bachelor of Science diplome.

 

Upišite BusinessAcademy i steknite svoj Cambridge International A&AS level sertifikat!

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se