Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Međunarodni standardi kvaliteta

Opis kursa

Na kursu se upoznaje sa pojmom standardizacije kao i sa vrstama medjunarodnih standarda koji regulišu određenu oblast ljudskog delovanja. Pored toga upoznajete se i sa procesom uvođenja sistema standardizacije u organizacijama kao i procesom resertifikacije.

Cilj kursa

Da se ovladaju osnovna znanja koja su neophodna za razumevanje sistema standardizacije i njenog uticaja na rad organizacije ali i na potrošače proizvoda odnosno korisnike usluga.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanje i Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.