Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Ekološki menadžment

Opis kursa

Ekološki menadžment, sve više postaje neraskidiv deo poslovanja svake firme. Na sudbinu preduzeća utiču pokazatelji o tome kako preduzeće utiče na životnu sredinu, na prirodne resurse, na zagađivanje, a nepoštovanje zakonske regulative može da košta proizvod i firmu gubitka tržišta. U specifičnim i vanrednim situacijama dolazi do izražaja značaj primene ovih standarda, u obliku pravilnika, zakona, direktiva i normi.

Na kursu se obrađuju osnovni pojmovi vezani za ekološki menadžment, predmet, zadatak i cilj. Obrađuju se metode ekološkog menadžmenta, pojam održivog razvoja, kao i međunarodni standardi serije ISO 14000.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom ekološkog menadžmenta i problemima životne sredine sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog stanovišta. Cilj kursa je i da upozna polaznike sa međunarodnim standardima serije ISO 14000.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.