Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Kurs Korporativna odgovornost

Savremeno poslovanje se svakodnevno suočava sa brojnim problemima i krizama. Jedan od najznačajnijih je i problem etičkog poslovanja kompanije, tj. korporativna društvena odgovornost. Kompanija mora da neguje društveno odgovorno poslovanje, koje je odgovorno prema njenim stejkholderima, a istovremeno u skladu sa zakonima i ostalim pravnim regulativama države u kojoj posluje.

Društveno odgovorno poslovanje, zasnovano na uzajamnom poverenju i razvoju i zajedničkom ulaganju u budućnost, čini sponu između poslovnog sveta i zajednice. Upravo iz tog razloga ono je tek u novijoj poslovnoj istoriji dobilo svoje zasluženo mesto. Povećano interesovanje za društvenu odgovornost je nastalo usled povećane svesti o etičkim problemima i sve veće zagađenosti okoline. Problemi kao što su zagađenje spoljašnje sredine, neprikladan tretman radnika, loša proizvodnja i ugrožen položaj su svakodnevna pojava u medijima. 

Mnoge zemlje su razvile državne regulative koje se tiču svih ovih pitanja, a postoje i standardi i zakoni koji važe na međunarodnom nivou. Zbog toga sve više investitora i menadžera počinje da vodi računa o društvenoj odgovornosti. Sa druge strane, potrošači su sve osetljiviji na performanse kompanije na polju društvene odgovornosti, naročito kada su u pitanju kompanije od kojih kupuju potrebna dobra ili traže usluge. Ovaj trend je doprineo stvaranju pritiska na kompanije, nalažući im da funkcionišu po ekonomskim, društvenim i ekološki opravdanim strategijama.

Društveno odgovorno poslovanje je područje koje se razvija velikom brzinom i postaje uobičajena praksa svih uglednih kompanija. Ako želite da vi ili vaša kompanija unapredi vlastiti potencijal na tržištu, istovremeno poboljšavajući svoje poslovanje, unapređujući odnose s javnošću i smanjujući negativne uticaje na okruženje, onda je ovaj kurs pravi za vas. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programStrategijski i operativni menadžment i Međunarodno poslovanje.

Opis i cilj kursa Korporativna odgovornost

Kurs Korporativna odgovornost se sastoji od dva modula. Prvi modul nosi naziv Uvod u korporativnu društvenu odgovornost, a drugi Koristi i troškovi korporativne društvene odgovornosti i primena. Na početku kursa ćemo se upoznati sa pojmom korporativne društvene odgovornosti i objasniti njegovu vezu sa pojmom održivog razvoja. Poslednjih decenija koncept društvene odgovornosti postao je jedan od najvažnijih aspekata poslovanja, stoga ćemo u kursu predstaviti i istorijski kontekst koji je tome doprineo. Teorije korporativne društvene odgovornosti koje potiču od Kita Dejvisa, Arčija Karola, Roberta Akermana i drugih biće veoma jasno opisane.

Druga nastavna jedinica se bavi vrstama, tipovima, konceptima, modelima i strategijama KDO. U kursu će biti precizno navedeno svih deset pravila poslovnih imperativa društvene odgovornosti firme poput preduzimanja korektivnih akcija u skladu sa zakonom, izgradnje socijalnih programa, poštovanja korporacijskih pravila i standarda ponašanja itd. Diskusija o dobrobitima i troškovima KDO je kompleksna i isprepletana raznim ideologijama i pravcima. Razlog ove kompleksnosti proizlazi iz dva faktora. Prvo, dobrobiti i troškovi KDO moraju se razmatrati iz perspektive kompanije i stejkholdera.

Gledano iz obe perspektive, moguća su slaganja i neslaganja oko dobrobiti i troškova koji će nastati – dobrobit za jednu može i ne mora da znači dobrobit za drugu stranu, a ista je situacija i sa troškovima. Ovo se dešava zato što KDO nije jedna aktivnost, već niz povezanih. Drugi faktor je to što se neki argumenti mogu u isto vreme smatrati dobrobitima i troškovima. Kako će ovakve stvari biti interpretirane zavisi od načina razmišljanja i kulture pojedinaca koji donose odluke. Mi ćemo u kursu predstaviti osnovne KDO troškove za korporacije i društvo, te KDO benefite za korporaciju i društvo.

Cilj obuke iz oblasti korporativne društvene odgovornosti je da polaznike uputi na najbolje načine rešavanja problema u vezi sa društvenom odgovornošću. Kroz praktične primere bićete upućeni u svetske i domaće trendove u ovoj oblasti. Naučićete kako da kompaniju u kojoj radite promovišete kao društveno odgovornu, a da pritom ne trošite milione.

Polaznici koji uspešno kompletiraju ovu obuku moći će vrlo lako definisati ekonomsku, pravnu, etičku i filantropsku odgovornost. Polaznici će znati da prepoznaju faze procesa KDO: analiza trenutnog stanja društva i potreba stejkholdera, prikupljanje i obrada informacija, kreiranje KDO inicijative, predstavljanje KDO inicijativa, evaluacija KDO inicijativa i dobijanje povratnih informacija. Zahvaljujući ovom kursu, veza marketinga i društvene odgovornosti preduzeća biće lakše shvaćena.

Kurs Korporativna društvena odgovornost će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Kako se definiše korporativna društvena odgovornost?

Pojam korporativne društvene odgovornosti je veoma širok. Ne postoji jedinstveno shvatanje korporativne društvene odgovornosti, niti postoji jedinstven i tačno utvrđen spisak aktivnosti i oblasti koje on sadrži. Uopšteno govoreći, korporativna društvena odgovornost podrazumeva da su kompanije odgovorne prema svim onim pojedincima i grupama (tj. svim stejkholderima) na koje utiču svojim poslovanjem, na bilo koji način. Društveno odgovorno poslovanje predstavlja koncept u kojem poslovni subjekt odlučuje, na dobrovoljnoj osnovi, da doprinosi boljem društvu i čistijoj životnoj sredini u interakciji sa ostalim stejkholderima. Biti društveno odgovoran ne znači samo ispunjavati zakonske obaveze, već i nešto više od toga – investiranje u ljudski kapital, okruženje i odnose sa stejkholderima.

Koje vrste korporativne društvene odgovornosti postoje?

Postoje četiri dimenzije društvene odgovornosti:

 1. ekonomska,
 2. pravna,
 3. etička i
 4. filantropska.

Ekonomska odgovornost čini suštinu poslovnih aktivnosti. Zakonsku odgovornost propisalo je društvo, dok etičku odgovornost sačinjava ono što je firma odlučila da je pravilno, pravedno i ispravno, a nije pretočeno u pozitivno pravo. Filantropska odgovornost tiče se davanja finansijskih sredstava društvu, prvenstveno onima kojima je to potrebno.

Ekonomska dimenzija društvene odgovornosti odnosi se na to kako su sredstva za proizvodnju raspoređena u okviru nekog društvenog sistema. Ona se odnose i na usmerenost preduzeća da se obezbedi zapošljavanje, na ostvarivanje profita i vraćanje investicija. Iako je cilj da se dostigne filantropska društvena odgovornost, ona je najmanje bitna u ovom sastavu. Najbitnija je ekonomska društvena odgovornost i ona je osnova za dalje nadograđivanje.

Koji su načini da organizacija svoje društveno odgovorno delovanje integriše u marketinške aktivnosti i poslovanja?

Korporativno promovisanje društvenih ciljeva – osiguranjem sredstava, priloga u naturi ili bilo kojih drugih resursa potrebnih za jačanje svesti, povećanje interesa ili razumevanja za neki društveni problem organizacija nastoji da pomogne u prikupljanju priloga i podsticanju društveno korisnog rada.

Marketing povezan s društvenim ciljem – predstavlja direktnu vezu između određenog proizvoda ili proizvodne linije i određenog društvenog cilja. Tako se organizacija obavezuje da će, u zavisnosti od akcije potrošača, podržati određenu aktivnost tako što će u tu svrhu pokloniti procenat ili iznos od prodaje određenih proizvoda.

Korporativni društveni marketing – radi unapređenja javnog zdravlja, sigurnosti, životne sredine i dobrobiti društva organizacije preduzimaju aktivnosti u vezi sa društvenim marketingom, čiji je cilj, osim podizanja svesti o određenom problemu, i dobrovoljna promena ili modifikacija ponašanja potrošača i članova društva. Zbog toga što se bave pitanjima od najšireg društvenog interesa poput zdravstva, ekologije i sl., organizacije vrlo često podržavaju državna tela i institucije.

Korporativna filantropija – ovo je najtradicionalnija društvena inicijativa unutar organizacije, a predstavlja najčešće bespovratni novčani prilog kojim organizacija želi da podrži rad neke humanitarne organizacije i njene aktivnosti.

Društveno koristan rad – predstavlja inicijativu u okviru organizacije u kojoj se zaposleni i partneri podstiču da svoje vreme i sposobnosti u vidu volonterskog rada posvete lokalnim humanitarnim organizacijama.

Društveno odgovorna poslovna praksa – ovaj koncept podrazumeva da organizacija i njen menadžment samostalno usvajaju prakse koje donose dobrobit zajednici i zaštiti životne sredine. Dakle, nije reč o poštovanju zakona ili o aktivnostima koje se očekuju, kao što je npr. isplata plata, već o višem nivou društvene odgovornosti koja obuhvata sve stejkholdere, koji imaju sve veću moć i uticaj na verovatnost dugoročnog opstanka organizacije.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Uvod u korporativnu društvenu odgovornost

1. Korporativna društvena odgovornost – pojam, istorijski kontekst i teorije

 • Istorijski kontekst
 • Teorija korporativne društvene odgovornosti

2. Vrste, tipovi, koncepti, modeli i strategije KDO

 • Tipovi, koncepti i modeli društvene odgovornosti
 • Strategije društvene odgovornosti

3. Proces sprovođenja KDO

 • Pet faza modela procesa KDO
 • Primer: korporativna društvena odgovornost u kompaniji Carlsberg

Modul 2 – Koristi i troškovi KDO i primena

1. Benefiti i troškovi KDO

 • Cost-benefit analiza KDO, posmatrano iz dva ugla
 • Trošak za kompaniju
 • Trošak za društvo
 • Benefit za kompaniju
 • Benefit za društvo

2. Marketing i korporativna društvena odgovornost

 • Veza marketinga i društvene odgovornosti preduzeća
 • Integracija društvene odgovornosti preduzeća u marketinške aktivnosti
 • Etika u integraciji društveno odgovornog poslovanja u marketinške aktivnosti
 • Društveno odgovorno poslovanje kao deo marketing strategije
 • Društveno odgovorno poslovanje kao deo društvene mreže kompanije
 • Društveno odgovorno poslovanje kao sastavni deo robne marke
 • Društveno odgovorno poslovanje kao sastavni deo marketinga

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.