SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Lobiranje

Za lobiranje se može reći da vuče svoje korene iz 17. veka – pojavilo se u engleskom parlamentu. U to vreme u okviru parlamenta postojala je određena soba, predvorje (lobby), gde su poslanici mogli da primaju građane. Međutim, pravo mesto nastanka lobiranja su zapravo Sjedinjene Američke Države, a prvi zabeležen slučaj lobiranja datira iz 1792. godine. U to vreme hotel „Willard” bio je centar okupljanja značajnih ljudi Vašingtona, među kojima su bili i mnogi kongresmeni, kao i tadašnji predsednik Julisiz S. Grant (Ulysses Simpson Grant), koji je dolazio na piće svakog popodneva. Ovu činjenicu koristili su mnogi kako bi do predsednika došli na lakši način, a on je sve one koji su ga čekali u hodniku nazvao lobistima. Već sredinom 19. veka utvrđuju se pravila lobiranja u američkom kongresu, a samo lobiranje u to vreme doživljava vrhunac. Danas je lobiranje na svakom koraku, kao i svi mi lobisti. Lobiranje je deo naše svakodnevice, jer svako od nas bar jednom izgovori par lepih reči o nekome ili argumente za donošenje neke odluke ili protiv njenog donošenja. Lobistu predstavlja svaki pojedinac koji može da se nađe u centru donošenja odluke i u skladu sa svojim ciljevima (koji mogu biti povezani sa dobrobiti opšte zajednice ili mogu biti u suprotnosti sa njom) utiče na proces donošenja te odluke.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanjeMenadžment ljudskih resursa i Međunarodno poslovanje.

Opis i cilj kursa Lobiranje

U kursu Lobiranje iznose se brojne definicije pojma lobiranja i tumače se ključni aspekti ovog procesa radi njegovog temeljnog i sveobuhvatnog objašnjenja. Cilj kursa jeste upoznavanje polaznika sa pojmom i aktivnostima procesa lobiranja, kao i sagledavanje njegove važnosti na današnjem uzburkanom tržištu. Govoriće se o različitim oblicima lobiranja – brojni su kriterijumi na osnovu kojih se može izvršiti podela ovog složenog procesa komuniciranja. Biće reči o različitim učesnicima ovog procesa, aktivnostima koje oni preduzimaju, kao i o značaju koji imaju. Biće ukazano na ključne korake lobiranja, uz poseban akcenat na aktivnosti planiranja, koje predstavljaju najvažniji korak u obezbeđivanju uspešnosti krajnjeg ishoda. Pored ovoga, posebna nastavna jedinice bavi se tematikom etičkog aspekta lobiranja, jer se ovaj pojam često nepravedno poredi sa procesima korupcije. Na taj način se razdvajaju ova dva termina, pre svega isticanjem važnosti donošenja i primene zakona o lobiranju, kojim se precizno definišu oblast i način delovanja lobista, a njihovo delovanje ograničava i osigurava od nelegalnih aktivnosti.

Cilj kursa Lobiranje jeste da se polaznici upoznaju sa samim pojmom lobiranja i njegovim značajem i ulogom u savremenom okruženju. Ukazuje se na brojne primene lobiranja, kao i na ciljeve koji se njime mogu ostvariti, pre svega na uticaj na određene osobe koje imaju ključnu ulogu u donošenju odluka. Teži se tome da polaznici shvate ko su učesnici u procesu lobiranja, njihovu ulogu u ovom procesu, kao i ciljeve koje svako od njih želi da ostvari, odnosno motive njihovog učešća. Cilj kursa jeste i razumevanje različitih metoda lobiranja koje lobisti koriste kako bi došli do željenog ishoda. Takođe se teži objašnjenju lobiranja u neprofitnom sektoru, kao i važnosti planiranja i sprovođenja procesa lobiranja kroz navođenje ključnih koraka. Poseban deo kursa odnosi se na etički aspekt procesa lobiranja, čiji je cilj precizno razdvajanje pojma lobiranja od pojma korupcije, kao i njihovo dodatno objašnjenje navođenjem konkretnih primera.

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

1. Šta je lobiranje?

Pod pojmom lobiranja možemo obuhvatiti sve one aktivnosti kojima se utiče na organe određene države radi donošenja zakona ili propisa koji su u nadležnosti tih organa vlasti kako bi se ostvarili određeni interesi korisnika lobiranja. Lobiranje je značajno, jer se, zahvaljujući znanju koje lobisti imaju o određenoj temi i koje je zasnovano na brojnim analizama, istraživanjima i zaključcima, umnogome može doprineti kvalitetu donetih odluka.

Brojne definicije lobiranja ukazuju na određene ključne aspekte lobiranja. Pre svega se misli se na planirane i organizovane aktivnosti pojedinaca i/ili delovanje određenih interesnih grupa koje svojim delovanjem mogu uticati na predstavnike vlasti koji imaju ovlašćenje za donošenje odluka.

2. Ko su učesnici lobiranja?

U procesu lobiranja možemo razlikovati nekoliko subjekata – lobiste, lobirana lica, naručioce lobiranja itd. U ulozi lobista mogu se naći advokatske kancelarije, konsultantske kompanije, nevladine organizacije, privredne organizacije, takozvani tink tenkovi (organizacije koje akumuliraju znanja iz određenih oblasti). Korisnik lobiranja jeste osoba ili pravno lice u čijem se interesu obavljaju aktivnosti lobiranja.

Lobirano lice je odabrano i postavljeno lice koje je deo organa vlasti i koje utiče na pripremu i donošenje propisa. Za njegov izbor i postavljanje organ vlasti daje saglasnost.

Lobisti naručiocima lobiranja pomažu da na što bolji način predstave interese koje imaju, a donosiocima odluka da budu bolje informisani o raznim temama za koje su nadležni.

3. Kakav je odnos lobiranja i etike?

Nepostojanje preciznih pravila, kao i nedovoljno regulisani odnosi u procesima lobiranja, utiču na nedovoljnu transparentnost i zato dovode u pitanje mogućnost koruptivnog delovanja. Čak i najmanji poklon ili beneficija namenjena onome ko je na poziciji donosioca odluke u procesu lobiranja može izazvati sumnju u pogledu uticaja na samu odluku.

Manjak regulacije dovodi do opravdane sumnje u etičnost ovog procesa i baca sumnju na same učesnike. Upravo je zbog ovoga neophodno primenjivati jasne standarde i norme kojima bi se izbegli sumnjivi dogovori i zaštitilo društvo na koje će donete odluke imati uticaja.

Zarad izbegavanja poistovećivanja pojma lobiranja sa pojmom korupcije ustanovljen je javni popis lobista, koji široj javnosti pruža uvid u identitet i interes samih lobista.

Plan i program predavanja

  1. Pojam lobiranja – učesnici procesa lobiranja, model lobiranja, transparentnost i vidljivost lobiranja
  2. Vrste i učesnici lobiranja – lobiranje u neprofitnom sektoru, pravni aspekt lobiranja, pravila lobiranja 
  3. Planiranje lobiranja – strategija lobiranja
  4. Lobiranje i etika – etička pitanja u kontekstu odnosa s javnošću, lobiranje u kontekstu etike, osnovna načela lobiranja 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se