Upisni rok je počeo

Pronalaženje ljudskih resursa

Opis kursa

Pronalaženje ljudskih resursa ili regrutovanje je proces lociranja, identifikovanja i angažovanja sposobnih kandidata za data radna mesta, odnosno traženje, privlačenje i osiguravanje grupe kandidata koja zadovoljava kriterijume neophodne za obavljanje poslova. Na kursu se obrađuju pojam regrutovanja i strateški pristup regrutovanju. Prolazi se kroz ceo proces pronalaženja ljudskih resursa i obrađuju se interni i eksterni izvori regrutovanja.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da obuči polaznike da posle plana potrebnih resursa pronađu odgovarajuće ljudske resurse koristeći kako interne tako i eksterne izvore. Cilj je da se pronađe prava osoba koja ima neophodne performanse, a koja je istovremeno i zainteresovana za zasnivanje radnog odnosa.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Menadžment ljudskih resursa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.