Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Odnosi s javnošću

Opis kursa

U ovom kursu jasno je prikazano na koji način funkcionišu odnosi s javnošću, kao i načini pomoću kojih se može poboljšati efikasnost i napredak u poslovanju. Objašnjeni su ključni pojmovi i aktivnosti odnosa s javnošću, a opisani su i načini razvijanja odnosa sa internim i eksternim okruženjem. Kroz primere iz prakse predstavljene su sve aktivnosti PR menadžera radi uspostavljanja komunikacije sa ciljnim javnostima i uticaja na njihove stavove o organizaciji. Objašnjen je pojam ciljne javnosti i opisane su funkcije PR menadžera i odnosi sa medijima. Ovaj kurs uključuje informacije o tome kako mediji funkcionišu, kako treba prezentovati ideju ili priču i kome. Polaznik će se upoznati sa osnovnim principima i funkcijama modernog PR-a. Kurs je koncipiran tako da se jasno definiše razlika između pojmova marketinga, oglašavanja i odnosa s javnošću, i to na koji način istraživanja mogu pomoći u unapređenju strategije u odnosima s javnošću. Kurs će pružiti širu sliku procesa odnosa s javnošću i ukazati na važnost uloge strategije i taktike u tom procesu.

Cilj kursa

Cilj kursa je sticanje znanja i veština neophodnih za razmatranje postojećih definicija, implementaciju i evaluaciju strategija i taktika odnosa s javnošću, kao i ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima za obavljanje funkcije odnosa s javnošću u organizaciji. Akcenat je na praktičnim primerima i namenjen je, pre svega, onima koji su na početku karijere kada je reč o odnosima s javnošću, ali i onima koji već poseduju određeno znanje iz ove oblasti. Kurs je osmišljen tako da predočava zamke koje posao PR menadžera nosi i da polaznike pripremi za to da se izbore sa njima na najbolji mogući način. Cilj ovog kursa je da polaznici razumeju svaku komponentu ove profesije i način na koji funkcioniše, ali i da steknu veštine za poboljšanje korporativnog imidža određene kompanije, kao i veštine davanja formalnih izjava. Kroz ovaj kurs naučićete kako da kreirate uverljiv sadržaj, kako da ostvarite efikasnu komunikaciju i uspostavite mrežu s novinarima i uticajnim ljudima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžmentCambridge poslovni program i Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.