Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Sistemi menadžmenta kvalitetom

Opis kursa

Kurs Sistemi menadžmenta kvaliteta obrađuje pojam i značaj politike, planiranja i razvoja kvaliteta u poslovnom sistemu, kao i elemente i korake upravljanja kvalitetom i kontrolom kvaliteta. Polaznici će se upoznati sa pojmom upravljanja kvalitetom i njegovim elementima odnosno procesima. U kursu se govori o razvoju kvaliteta sa različitih aspekata. Definisanje kvaliteta razlikuje se od autora do autora, a u kursu je prikazan razvoj kvaliteta prema različitim autorima: Džozef Juran, Deming Edvards, Filip Krozbi i Kaoru Išikava. Takođe, polaznici će saznati koji su principi sistema kvaliteta, kao i koja sve dokumentacija sistema menadžmenta kvaliteta postoji i šta je tom dokumentacijom obuhvaćeno. Konkretno, predstavljena su sledeće dokumenta: poslovnik o kvalitetu, politika kvaliteta, planovi kvaliteta, procedure i zapisnik o kvalitetu. Kurs obrađuje temu menadžmenta totalnog kvaliteta, pa će polaznici imati priliku da razumeju njegovu suštinu. Pored navedenog, polaznici će se upoznati i sa troškovima iz oblasti kvaliteta.

Cilj kursa

Cilj kursa Sistemi menadžmenta kvaliteta jeste da polaznici steknu znanja i veštine potrebne za pravilno definisanje politike, plana i razvoja kvaliteta proizvoda, usluga i samog poslovnog sistema u praksi, kako bi se obezbedila dobra tržišna pozicija i konkurentnost kompanije na dugi rok. Polaznici treba da nauče kako da upravljaju i podižu kvalitet sistema, održavaju ga i kontrolišu, kao i na koji način da unapređuju poslovanje. Polaznici će saznati kako uspešno da upravljaju kvalitetom primenom principa menadžmenta kvaliteta. Takođe, od suštinske je važnosti da se polaznici upoznaju i sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvaliteta i njenim karakteristikama, čijom primenom je upravljanje kvaliteta svakako olakšano. Cilj kursa je takođe da se polaznici upoznaju i sa osam dimenzija kvaliteta kao i sa ključnim karakteristikama i prednostima totalnog upravljanja kvalitetom. Od suštinske je važnosti razlikovati troškove kvaliteta i identifikovati ih u poslovanju i jedan od ciljeva ovog kursa je da polaznici nauče koji sve troškovi kvaliteta postoje i kako ih identifikovati.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentCambridge poslovni program i Menadžment projekata.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.