Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Poslovno pravo

Potreba za definisanjem poslovnog prava nastala je iz interakcije između raznih poslovnih subjekata. Kako bi se uspešno i detaljno definisali ovi odnosi između privrednih subjekata, nastala je relativno nova disciplina – poslovno pravo. Mnogi ekonomisti, pravnici i teoretičari trudili su se da definišu osnovna načela ove discipline. Razvoj poslovnog prava započeo je u Sjedinjenim Američkim Državama i na početku nije bilo izazova koji su se pojavili sa razvojem informacionih tehnologija, globalizacijom i sve složenijim poslovnim odnosima. Jedan od neodvojivih delova poslovnog prava je etika, odnosno etičke dileme koje se pojavljuju u savremenom poslovanju. To je vrlo važna stavka kada je reč o liderstvu, odnosno uspešnom vođenju kompanije.

Kako je potrebno da se definiše poslovno pravo u raznim oblastima delovanja, predmet poslovnog prava nije specifično određen, ali može da utiče na pravno okruženje poslovanja, ugovorne odnose poslovnih subjekta i različite privredne transakcije. Izvori poslovnog prava mogu biti međunarodni i nacionalni, dok je najvažniji pravni akt ustav. Poslovno pravo definiše veliki broj zakona, ugovora i opšteprihvaćena međunarodna prava. Za samo poslovanje jedne kompanije najvažniji su kolektivni ugovori, kojima se regulišu individualna prava zaposlenih. Pored regulisanja kolektivnih ugovora, za samu kompaniju i delatnost koju obavlja veoma je važno da se poslovno pravo nadovezuje na ostale pravne grane.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Preduzetništvo i Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Poslovno pravo

Da bi bilo koja vrsta poslovanja mogla uspešno da se realizuje, potrebno je poznavati osnovna pravna načela i zakonom definisana pravila. Neophodno je da ova pravila poznaju svi poslovni ljudi, bez obzira na to na kojoj poziciji u kompaniji, odnosno na kom hijerarhijskom nivou se nalazili. U kursu Poslovno pravo polaznici će imati priliku da se upoznaju sa pojmom i predmetom izučavanja poslovnog prava. U nastavnim jedinicama izučavaju se ekonomski odnosi, subjekti, izvori i načela poslovnog prava, ali i način pravnog regulisanja u oblastima kao što su intelektualna svojina, marketing, diskriminacija i zaštita podataka. 

U prvoj nastavnoj jedinici (Pojmovno određenje poslovnog prava) polaznicima će biti objašnjeni pojam i predmet poslovnog prava kako bi razumeli potrebu za razvijanjem ove naučne discipline i definisanjem njenog predmeta. Kako je predmet poslovnog prava opširan pojam i prepliće se sa mnogim oblastima, veoma je važno shvatiti kako se nadovezuju ostale pravne grane. U drugoj nastavnoj jedinici (Vrste i odlike privrednih subjekata) biće više reči o primeni poslovnog prava kroz razne privredne subjekte. U Ugovornom pravu, odnosno trećoj nastavnoj jedinici, približićemo značaj ugovora i svih pravnih odnosa koji proizlaze iz njega. Značajna primena poslovnog prava ogleda se i u marketingu i advertajzingu. Ne samo da danas klijenti prema kojima kompanije nisu adekvatno postupile imaju negativan stav već i potrošači mogu reagovati ukoliko kompanije prekrše određena etička načela. O tome će biti više reči u četvrtoj nastavnoj jedinici.

Razvojem informacionih tehnologija i elektronskog poslovanja dolazi do izražaja sve veća primena poslovnog prava. Razni patenti, otkrića i dela zaštićeni su industrijskim i autorskim pravima, o čemu će biti više reči u petoj nastavnoj jedinici koja nosi naziv Značaj i zaštita intelektualne svojine. Sve veća potreba da se zaštite podaci pojedinaca predstavlja temu šeste nastavne jedinice. U poslednjoj nastavnoj jedinici objašnjeni su pojam diskriminacije i zaštita od diskriminacije.

Cilj izučavanja kursa Poslovno pravo jeste da osposobi polaznike da razumeju osnovne pojmove poslovnog prava, pravna pravila i da koriste stečena znanja u svom poslovanju i svakodnevnom životu. Pored toga, cilj ovog kursa jeste da polaznicima omogući razumevanje kako teorijskih, tako i praktičnih elemenata poslovnog prava.

Kurs Poslovno pravo će Vam odgovoriti na pitanja:

1. Koje vrste privrednih subjekta postoje?

Veoma je važno razumeti da poslovno pravo ima svoju primenu bez obzira na to o kojoj vrsti privrednog subjekta je reč. Kako savremeni trendovi poput globalizacije, veliki broj različitih nacionalnosti, kao i struktura zaposlenih, utiču na organizacionu strukturu, svi koraci poslovanja moraju biti definisani. Poslovne organizacije razlikuju se prema obliku organizovanosti i dele se na: preduzeća, privredna društva i povezana društva, odnosno grupacije preduzeća. Naravno da na samo poslovanje utiče i veličina preduzeća. Poslovno pravo mora biti regulisano i u malim, velikim i srednjim preduzećima. Poslovne organizacije, bez obzira na veličinu i oblik organizovanosti, moraju biti upisane u registar. Sve informacije koje se unose u registar važne su za pravno regulisanje kompanije, pa ukoliko kompanija ne želi da posluje, samim tim dolazi do brisanja poslovne organizacije iz registra.

2. Šta podrazumeva zakonska regulativa prilikom oglašavanja?

Sve više kompanija se suočava sa izazovima i pritužbama na račun zakonske regulative. Marketing sektor kompanija može da utiče na poslovanje kompanije i da ugrozi njen imidž ukoliko ne poštuje Zakon o oglašavanju. Sporne situacije u oglašavanju su: korišćenje dece, poređenje proizvoda sa konkurentima, korišćenje nedozvoljenog sadržaja koji ima negativan uticaj na emocije kupca, zloupotreba lekova, nedozvoljenih supstanci i slično. Pored marketing sektora, ponekad se, osim oglašivača, o ovaj zakon ogluše i mediji. Kako su integracija i globalizacija uticale na povezivanje različitih tržišta, došlo se i do potrebe za međunarodnom regulacijom poslovanja. Definišu se razni međunarodni akti, sporazumi, posebne međunarodne organizacije i udruženja, institucije koje blagovremeno reaguju na diskutabilne oglase, reklame ili kompromitujući sadržaj.

3. Na šta se sve odnosi zaštita podataka?

Moderno društvo danas ima najteži problem – da podatke zaštiti od raznih zloupotreba ili korišćenja u nedozvoljene svrhe. Osetljivi podaci koji moraju danas biti zaštićeni su biometrijski podaci, odnosno lični podaci. U vezi sa tim, definišu se obrada ličnih podataka, izjava o saglasnosti i ko spada u grupu korisnika podataka. Biometrijski podaci se odnose na podatke koji omogućavaju da se utvrdi identitet osobe, poput otiska prsta ili potpisa. Obrada ličnih podataka podrazumeva prikupljanje, razvrstavanje, čuvanje, otkrivanje, objavljivanje, širenje ili brisanje podataka o određenoj osobi. Prilikom vršenja određenih istraživanja ili popunjavanja raznih upitnika kompanije moraju da upozore osobe u koje se svrhe uzimaju podaci i da zatraže saglasnost. Saglasnost podrazumeva pristanak osobe da se podaci obrađuju, a korisnik podataka predstavlja fizičko ili pravno lice koje je zakonom ili pristankom ovlašćeno da može da koristi podatke.

Statua i knjiga za Poslovno pravo

Plan i program kursa

Modul 1: Poslovno pravo 

  1. Pojmovno tumačenje poslovnog prava
  2. Vrste i odlike privrednih subjekata
  3. Ugovorno pravo
  4. Oglašavanje i zakonska regulativa u ovoj oblasti
  5. Značaj i zaštita intelektualne svojine
  6. Zaštita podataka
  7. Zaštita od diskriminacije

Kompetencije

Modul 1: Poslovno pravo 

  • Poznavanje pojma poslovnog prava i poslovnog okruženja u kojem deluju privredni subjekti
  • Sposobnost shvatanja ugovornog prava, uočavanja vrednosti zaštite ličnih podataka i vrednovanje intelektualne svojine

Potrebno predznanje

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno nikakvo predznanje.

Potreban softver i tehnički uslovi

Kurs ne zahteva dodatan softver.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se