Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Liderstvo

Većina velikih vođa u ljudskoj istoriji, ako ne i svi, istakla se u doba značajnih sukoba donošenjem važnih i hrabrih odluka koje su stvarale promene. Mnogi od onih koji su uspešno demonstrirali svoje liderstvo su bili vojskovođe. Međutim, bilo je i puno drugih vođa čiji uticaj nije bio toliko uočljiv, ali je mnogo jače izražavao osnovne psihološke potrebe njihovih sledbenika. Proučavanjem velikih bitaka, ratova, trijumfa, poraza i istorijskih prekretnica ukazuje se na značajnu ulogu onih koji su bili odabrani da budu vođe.

Martin Luter King danas je poznat kao ikona ljudskih prava. Njegov čuveni govor „Ja imam san” i danas se često koristi. Volt Dizni je izmislio Mikija Mausa, pokrenuo najpoznatiju produkciju crtanih filmova i stvorio Diznilend. Muhamed Ali je trostruki svetski šampion u boksu u teškoj kategoriji, borio se protiv rasizma i prešao u islam, bio poznat po ogromnom samopouzdanju, koje je zračilo iz njega. Aleksandar Veliki jedan je od najvećih osvajača u istoriji, poznat po svojoj taktičnosti u borbi protiv Persijskog carstva. Svi ovi lideri ostaće zapamćeni u svetskoj istoriji kao veliki ljudi snažnog duha i velikog srca.

Svako ko teži tome da se nađe u ulozi lidera mora da razvije određene atribute i kvalitete. U teoriji menadžmenta, ali i kada se govori o liderstvu, pominje se nekoliko različitih modela i stilova liderstva i svi su oni rezultat izučavanja i višegodišnjih istraživanja na poznatim svetskim univerzitetima. Ovi stilovi se razlikuju po karakteristikama koje se tiču lidera i načina na koji oni rade, zatim načina na koji se ponašaju, kao i načina na koji komuniciraju sa zaposlenima. Neki od stilova su: transformaciono, moralno i efektivno liderstvo.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programMenadžment prometa nepokretnosti i Prodaja i menadžment prodaje.

Opis i cilj kursa Liderstvo

Kurs Liderstvo teži tome da temeljno ukaže na sam pojam liderstva i polaznicima približi njegov značaj, ulogu i uticaj u savremenom poslovanju. Polaznici će se upoznati sa osobinama i ponašanjem lidera, njegovom važnošću i aktivnostima u organizaciji.Kurs započinje tumačenjem ovog pojma, kroz preglede nekih ključnih osobina lidera kao što su komunikacija, odlučnost, inteligencija, motivacija, empatičnost, samosvesnost, kredibilitet…Objašnjava se jedna od klasifikacija liderstva – na formalno i neformalno i na strateško i operativno liderstvo.

Imajući u vidu da se pojam menadžmenta i liderstva često prepliću, posebna nastavna jedinica posvećena je navođenju konkretnih razlika između ova dva pojma. Poređenje se vrši kroz aktivnosti, fokus, komunikaciju, lični rast i razvoj kao i kroz efikasnost i efektivnost.

Posebna nastavna jedinica posvećena je različitim stilovima liderstva koja govori o tome kakve sve pristupe u vođenju može primeniti jedan lider. U skladu sa time istaknute su ključne karakterisitke, prednosti i nedostaci, kao i područja primene sledećih stilova liderstva: transakcionog, transformacionog, demokratskog, strateškog, autokratskog, birokratskog, laissez-faires i situacionog liderstva.

Celokupan kurs je obogaćen praktičnim, konkretnim i aktuelnim primerima. Na brojnim primerima velikih lidera današnjice, ali lidera iz prošlosti polaznici će saznati koje su to najvažnije lekcije o liderstvu.

Kurs liderstvo ima za cilj da polaznicima predstavi pojam liderstva, njegovu ulogu, značaj i uticaj na uspešnost poslovanja jedne organizacije. Teži se tome da se istaknu ključne karakterisitke koje će jednu osobu učiniti efikansim liderom. Cilj je da polaznici kroz izučavanje različitih modela i stilova liderstva uoče prednosti i nedostatke svakog od njih kako bi u budućnosti primenili najuspešniju tehniku da postanu dobri i uspešni lideri, ali i da bi sledili prave ljude u poslu. Takođe, polaznici treba da nauče da postoji razlika između menadžera i lidera u načinu vođenja i da shvate da se dobri lideri ne rađaju, već stvaraju sa mnogo rada i truda, kroz brojne vežbe, timske aktivnosti i upoznavanje sebe i drugih u ovom procesu.

Kurs Liderstvo će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je liderstvo?

Liderstvo je pojam koji se koristi da se ukaže na veštinu delovanja, odnosno uticaja na druge ljude a u težlji za ostvarenjem određenog cilja. Dakle, osoba koja ima mogućnost uticaja na druge, ali i brojne druge osobine kao što su veštine komunikacije, doslednost, integritet, socialna i emocionalna inteligencija jeste lider. Važno je naglasiti da liderstvo nije vezano za konkretnu poziciju, već za skup osobina i veština, a bez obzira na hijerarhijski nivo na kome se osoba nalazi. Liderstvo je značajno i za organizaciju i za zaposlene jer utiče na definisanje pravca delovanja i izgrađivanje vizije. Ima pozitivne efekte na produktivnost, profitabilnost, konkurentnost i sposobnost reagovanja na promene.

2. Koja je razlika između menadžera i lidera?

Iako se pojmovi lidesrtva i menadžmenta često tumače kao isti pojmovi, važno je napomenuti da među njima i te kako postoje razlike. Lideri teže uspostavljanju vizije i ostvarenju misije poslovanja, dok su menadžeri orijentisani na ciljeve. Lideri su spermni da preuzmu rizik, dok težnje menadžera idu ka tome da se rizik minimizira. Sledeća razlika ogleda se u odnosu prema ličnom napretku – lideri teže da se neprestano usavršavaju i rade na svom rastu i razvoju, ali ga podstiču i kod članova svog tima. Sa druge strane menadžeri usavršavaju, kroz neprestanu primenu u delovanju, samo one veštine koje već poseduju. Lideri rade na izgradnji odnosa, a menadžeri na ostvarivanju ciljeva.

3. Koji su sve stilovi liderstva?

Stilovi liderstva ukazuju na to koje su ključne karakteristike lidera, odnosno kojim principima se on vodi prilikom umseravanja, motivisanja i upravljanja svojim timovima. U skladu sa time razlikujemo – transakciono liderstvo, transformaciono liderstvo, demokratsko liderstvo, strateško liderstvo, autokratksko liderstvo, birokratsko liderstvo, laissez-faire liderstvo i situaciono liderstvo. Svaki od ovih stilova ima određene prednosti i nedostatke, različiti stepen samostalnosti koji članovi timova imaju, različiti nivo uključenosti u donošenje odlika, kao i različiti nivo autonomije. Takođe, u zavisnosti od prirode posla, konkretne situacije, kao i delatnosti u kojoj organizacija posluje zavisiće koliko će biti efektan konkretan stil liderstva. Takođe je važno napomenuti da većina menadžera ima više stilova u svom vođstvu, odnosno da primenjuje kombinaciju pristupa.

Plan i program predavanja

1. Pojam i uloga liderstva

 • Pojam liderstva
 • Osobine lidera - dobar komunikator, odlučnost, visok nivo emocionalne inteligrncije, dobar motivator, emaptija, samosvest, kredibilitet
 • Formalno i neformalno liderstvo
 • Operativno i strateško liderstvo

2. Lideri i menadžeri

 • Pojam liderstva i menadžmenta
 • Razlike između lidera i menadžera - aktivnosti, fokus, komunikacija, lični rast i razvoj,  efektivnost i efikasnosti

3. Stilovi liderstva

 • Transakciono liderstvo
 • Transformaciono liderstvo
 • Demokratsko liderstvo
 • Strateško liderstvo
 • Autokratksko liderstvo
 • Birokratsko liderstvo
 • Laissez-faire liderstvo
 • Situaciono liderstvo

4. Lideri kroz istoriju

 • Phil Jackson– sportski lider
 • Martin Luter King – politički lider
 • Majka Tereza – duhovni lider

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se