Prijavite se odmah i iskoristite popuste koji važe do 31. januara.

Kurs Liderstvo

Većina velikih vođa u ljudskoj istoriji, ako ne i svi, istakla se u doba značajnih sukoba donošenjem važnih i hrabrih odluka koje su stvarale promene. Mnogi od onih koji su uspešno demonstrirali svoje liderstvo su bili vojskovođe. Međutim, bilo je i puno drugih vođa čiji uticaj nije bio toliko uočljiv, ali je mnogo jače izražavao osnovne psihološke potrebe njihovih sledbenika. Proučavanjem velikih bitaka, ratova, trijumfa, poraza i istorijskih prekretnica ukazuje se na značajnu ulogu onih koji su bili odabrani da budu vođe.

Martin Luter King danas je poznat kao ikona ljudskih prava. Njegov čuveni govor „Ja imam san” i danas se često koristi. Volt Dizni je izmislio Mikija Mausa, pokrenuo najpoznatiju produkciju crtanih filmova i stvorio Diznilend. Muhamed Ali je trostruki svetski šampion u boksu u teškoj kategoriji, borio se protiv rasizma i prešao u islam, bio poznat po ogromnom samopouzdanju, koje je zračilo iz njega. Aleksandar Veliki jedan je od najvećih osvajača u istoriji, poznat po svojoj taktičnosti u borbi protiv Persijskog carstva. Svi ovi lideri ostaće zapamćeni u svetskoj istoriji kao veliki ljudi snažnog duha i velikog srca.

Svako ko teži tome da se nađe u ulozi lidera mora da razvije određene atribute i kvalitete. U teoriji menadžmenta, ali i kada se govori o liderstvu, pominje se nekoliko različitih modela i stilova liderstva i svi su oni rezultat izučavanja i višegodišnjih istraživanja na poznatim svetskim univerzitetima. Ovi stilovi se razlikuju po karakteristikama koje se tiču lidera i načina na koji oni rade, zatim načina na koji se ponašaju, kao i načina na koji komuniciraju sa zaposlenima. Neki od stilova su: transformaciono, moralno i efektivno liderstvo. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoOdnosi s javnošću i Međunarodno poslovanje.

Opis i cilj kursa Liderstvo

Kurs Liderstvo obrađuje pojam liderstva i njegove karakteristike u prošlosti i danas. Polaznici će se upoznati sa osobinama i ponašanjem lidera, njegovom važnošću i aktivnostima u organizaciji. Na brojnim primerima velikih lidera današnjice polaznici će saznati koje su to najvažnije lekcije o liderstvu.

Liderstvo predstavlja ponašanje ličnosti koja afirmativno deluje na osećaje, percepciju i ponašanje drugih ljudi. Stoga ono zahteva postojanje socijalnih veština u menadžmentu kako bi se ostvarili ciljevi organizacije. Menadžer, kao lider, poseduje posebne, dodatne uloge i funkcije usmerene ka prosperitetu organizacije. On objedinjuje sposobnost aktivatora i mobilizatora grupe, postaje njen ambasador, primer i model za oponašanje.

Liderstvo se smatra jednim od najraširenijih, ali istovremeno i najmanje shvaćenih fenomena na zemlji, odnosno to je jedan od najtežih koncepata u studijama o menadžmentu. Liderstvo treba u osnovi razumeti kao sposobnost inspirisanja ljudi i stvaranja entuzijazma radi dobrovoljne participacije u realizaciji zadataka i ciljeva, ali i u prosperitetu organizacije. Pod liderstvom se ne podrazumeva da biznis treba da vodi samo jedan lider, već se podrazumeva mreža lidera koji su pozicionirani na raznim mestima u društvu.

Lider predstavlja ličnost koja ima sposobnost da utiče na druge i koja poseduje menadžerski autoritet. Pravi lideri moraju posedovati znanja, veštine i sposobnosti koje se u poslovanju cene i vrednuju. Lider mora biti pošten, dosledan, lojalan, bez predrasuda, pravičan, vredan i pun razumevanja. Ukratko, lider mora da poseduje osobine koje želi da imaju i njegovi sledbenici.

Cilj kursa Liderstvo je da polaznici kroz izučavanje različitih modela i stilova liderstva uoče prednosti i nedostatke svakog od njih kako bi u budućnosti primenili najuspešniju tehniku da postanu dobri i uspešni lideri, ali i da bi sledili prave ljude u poslu. Takođe, polaznici treba da nauče da postoji razlika između menadžera i lidera u načinu vođenja i da shvate da se dobri lideri ne rađaju, već stvaraju sa mnogo rada i truda, kroz brojne vežbe, timske aktivnosti i upoznavanje sebe i drugih u ovom procesu. 

Kurs Liderstvo će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je liderstvo?

Liderstvo je proces motivisanja i inspirisanja drugih da vredno rade na ostvarivanju zadataka kako bi se postiglo efikasno izvršavanje definisanih organizacionih ciljeva. Ono označava svojevrsno ponašanje ličnosti koja afirmativno deluje na percepciju, ponašanje i osećaje drugih ljudi. Ono zahteva socijalne veštine u menadžmentu kako bi organizacija ostvarivala ciljeve. Suština liderstva tiče se uticaja na ponašanje drugih u organizaciji. Moć lidera zavisi od saradnika. Pozicija lidera se zasniva na prihvatanju uticaja i delovanja onih koji se nalaze u kontaktu sa liderom. Reč je o sposobnosti stvaranja oduševljenja kod ljudi i njihovog inspirisanja za dobrovoljno učestvovanje u realizaciji zadataka organizacije i ciljeva, kao i za ostvarivanje njenog prosperiteta.

Kakav lider treba da bude?

Lider mora biti sposoban da podnese nepopularnost kod drugih i njihovu netrpeljivost. Treba da bude sposoban da kaže ne, da bude čvrst i odlučan, da ne povređuje ljude, da im ne nanosi bol, kao i da ne gubi strpljenje. Pravi lider ne sme da bude vođen strahom. On mora biti hrabar onoliko koliko situacija zahteva. Lideri moraju imati poverenje u ljude sa kojima rade, moraju biti pošteni, jer pravičnost i poverenje idu ruku pod ruku. Oni ne smeju biti arogantni i egocentrični, takođe ne smeju imati predrasude i biti sujetni. Moraju imati inicijativu. Treba da osluškuju šta drugi imaju da kažu, a ne samo da govore i da naređuju.

Koje su razlike između menadžera i lidera?

Kada se govori o mogućim razlikama između lidera i menadžera, pre svega se ističe odgovornost lidera da povede ljude. Za liderstvo je karakteristično da daje smernice kako da se dođe do korisnih promena putem kreiranja vizije koja je izvodljiva i poželjna. Pozicija predvodnika predstavlja profesiju koja je nezamisliva bez talenta – materijala koji gradi profil lidera. Liderstvo spaja talenat sa sposobnošću uticaja na druge. Za razliku od lidera, menadžer treba da poseduje veštine koje se mogu svrstati u tri kategorije: veštine koje se tiču međuljudskih odnosa, konceptualne veštine i tehničke veštine.

Ukoliko je pozicija menadžera u organizaciji viša, preovladaće konceptualne veštine, u suprotnom će više biti izražene tehničke ili veštine koje se tiču međuljudskih odnosa. Menadžment predstavlja bazični proces čija se funkcija tiče proizvodnje konstantnih rezultata, dok je za liderstvo karakteristična funkcija koja se odnosi na promene. Pozicija lidera uključuje viziju budućnosti i strategiju za njeno ostvarenje. Menadžeri su u svom radu više usmereni na stvari, a lideri na ljude. 

Plan i program predavanja

1. Liderstvo i karakteristike liderstva
 • Prva teorija o liderstvu
 • Liderstvo 21. veka
 • Liderstvo i inovacije
 • Liderska škola preduzetništva
 • Međukulturno liderstvo
 • Važnost lidera
2. Lične osobine i aktivnosti lidera
 • Ponašanje lidera
 • Karakteristike i predispozicije uspešnog lidera
 • Aktivnosti lidera
 • Akcije lidera
 • Deset liderskih zapovesti
 • Stvaranje poverenja
3. Lideri kroz istoriju
4. Modeli liderstva
5. Transformaciono, harizmatično, moralno i timsko liderstvo
6. Efektivno, online, herojsko i narcisoidno liderstvo
7. Razlike između lidera i menadžera
8. Multidisciplinarni aspekt liderstva
9. Vežbe za lidere
10. Liderstvo u različitim sferama

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.