Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Pojam i koncepcije marketinga

Opis kursa

Na kurs Osnove marketinga polaznici stiču ključna znanja o samom pojmu marketinga, njegovim različitim koncepcijama, marketing okruženju, kao i o procesu upravljanja marketingom i marketing miksu.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznicima približi marketing kao veoma važan segment u tržišnoj privredi kojim se postižu dobri rezultati na tržištu, bolja pozicioniranost preduzeća i razumevanje potrošača.

Kurs će polaznike upoznati sa pojmom marketinga i njegovim koncepcijama, odnosno pristupima prilikom obavljanja marketing aktivnosti. Takođe, u ovom kursu polaznicima će biti objašnjeno kako se upravlja marketing aktivnostima, odnosno marketing procesom, kao i to kako da pomoću marketing miksa preduzeće unapredi svoju prodaju u cilju što boljeg plasmana i pozicioniranja na tržištu.

Nakon odslušanog kursa, polaznik će znati da objasni osnovne marketinške pojmove i znaće da razlikuje makrookruženje i mikrookruženje. Umeće da navede osnovnu segmentaciju tržišta, tipove tražnje za određenim proizvodom, a znaće da objasni i osnovne modele marketing miksa.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeMenadžment prometa nepokretnosti i Menadžment ljudskih resursa.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.