Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Inovacioni menadžment

Inovacije igraju ključnu ulogu u svakodnevnom životu i poslovanju. One se mogu posmatrati kao uvođenje i primena novih ideja čiji je cilj povećanje određene vrednosti, poput profita, kvaliteta, zadovoljstva, efikasnosti, efektivnosti, poboljšanja međuljudskih odnosa itd. Kraće rečeno, inovacije su pokretačka snaga razvoja pojedinca ili organizacije.

Adekvatni inovacioni menadžment je postao jedna od najvažnijih oblasti kvalitetnog upravljanja poslovnom organizacijom, koje organizaciju stavlja korak ispred konkurencije. U današnje vreme, koje karakterišu globalizacija i brz razvoj tehnologije, inovacije se posmatraju kao glavna karta za rast i razvoj preduzeća.

Međutim, važno je spomenuti da inovacije nisu uvek uspešne, te da one zavise od brojnih faktora i samog načina upravljanja procesom inovacije, tj. transformacijom ideje u inovaciju. Ovaj kurs će vam olakšati tu transformaciju i pomoći da vaša ideja uspe.

U kursu Inovacioni menadžment polaznici će se upoznati sa pojmom i konceptima inovacije u organizaciji i steći odgovarajuća znanja i veštine potrebne za pravilno sprovođenje inovacionog procesa. Svaki zaposleni mora biti svestan značaja inovacije za uspeh njegove poslovne organizacije, stoga će vam upravo ovaj kurs pomoći u tome. Kurs obiluje primerima koji će praćenje materijala iz nastavnih jedinica učiniti zanimljivim i dinamičnim. Pohađanjem ovog kursa polaznici će steći uvid u jedno od najaktuelnijih i najzanimljivih područja istraživanja savremenog menadžmenta.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanjeStrategijski i operativni menadžment i Preduzetništvo.

Opis i cilj kursa Inovacioni menadžment

Na početku kursa podsetićemo se šta je to menadžment, a zatim ćemo krenuti sa uvodom u inovacije, odnosno predstaviti inovacioni menadžment, njegov nastanak, pojam i karakteristike. Inovacioni menadžment je skup aktivnosti koje je potrebno obaviti kako bi se inovacija adekvatno implementirala. Inovacija može biti usmerena samo na tržište, samo na preduzeće, a neretko i na jedno i na drugo. Da bi se ustanovilo da li je inovacija neophodan korak, pribegava se nizu analiza i pitanja. Postoji pet elemenata, pitanja čijim odgovorima jasnije pružamo uvid u neophodnost inovacije i njenu primenu. Šta, kako, zašto, ko investira, gde se realizuje. Ukoliko se preduzeće nakon izvedenih potreba i ustanovljenih rizika na koje je spremno odluči na inovaciju, šanse za poboljšanje poslovanja su realne. U kursu ćemo objasniti koji su to ključni faktori za uvođenje inovacija i šta predstavlja inovacioni plan. 

Bavićemo se i tehnikama za upravljanje inovacijama i širokim spektrom mera i metoda čija primena olakšava organizaciji da se što brže prilagodi uslovima tržišta. Izvršićemo podelu inovacija na interne (inovacije unutar preduzeća) i eksterne (inovacije koje su direktno u vezi sa tržištem). Slobodno možemo reći da je potreba za inovacijama prirodan sled stvari u današnjem vremenu. Usled tehnološkog napretka i bogatog tržišta, organizacija je prinuđena da ulaže u inovacije, naravno ukoliko želi da unapredi svoje poslovanje i jasno se pozicionira na tržištu. Shodno tome, u poslednjoj nastavnoj jedinici kursa pažnju ćemo usmeriti na predstavljanje značaja inovacije za tržite, ali i za svakodnevni život.

Glavni cilj kursa je da polaznici steknu osnovna znanja o inovacionom menadžmentu i njegovoj primeni, ali i u čemu se ogleda njegov značaj. Pored toga, važno je upoznavanje tehnika za razvoj kreativnosti, koja je bitna za mnoge sfere poslovanja. Polaznici će znati jasno da definišu elemente koji utiču na inovacioni proces. Osim toga, cilj je i da se podsete osnovnih pojmova i karakteristika menadžmenta. Polaznici će znati da prepoznaju prednosti koje se ostvaruju pravilnim upravljanjem inovacija, poput smanjenja troškova poslovanje, povećanja profita, poboljšanja konkurentnosti, širenja poslovanja itd.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Kako se definišu inovacija i inovativni menadžment?

Inovacija je pojam koji potiče od latinske reči innovare, što znači napraviti nešto novo. Menadžment inovacija možemo definisati kao proces koji se sastoji od nekoliko koraka, odnosno faza. Početna faza je sama ideja, dok je završna faza implementacija. Kako bi kompletan proces bio uspešan i zadovoljio potrebe klijenata – kupaca, potrebno je nadgledanje kompetentnih menadžera. Inovacioni menadžeri svojim iskustvom i znanjem mogu doprineti kompletnosti ove sfere poslovanja. Ovaj tip menadžmenta pomaže organizaciji – kompaniji, preduzetniku itd. da shvati, prepozna prilike koje mogu dovesti do uvođenja novih ideja, do novih procesa ili novih proizvoda. Inovacioni menadžment omogućava organizaciji da ima pozitivan fidbek na interne i eksterne prilike, koristeći kreativnost da uvede nove ideje, procese ili proizvode.

Na koja pitanja je potrebno pronaći odgovor pre uvođenja inovacije?

 • Da li poslovna strategija može pratiti izbor? – Nisu dovoljne samo ideja i odluka o inovaciji, već se mora uzeti u obzir celokupno poslovanje i to da li ono može da podnese taj korak.
 • Kako će ta promena uticati na kupca – potrošača – klijenta? S obzirom na to da je cilj profit, a profita nema bez potrošača – vrlo je bitan momenat provere. Naravno, nikada sa sigurnošću ne možete odgovoriti na pitanje, ali uzimanjem u obzir stanja na tržištu i ponašanja potrošača prema toj sferi koju želite da predupredite, ili pak smatrate da je vreme za novu, bićete približniji tačnom odgovoru, a samim tim i korak dalje od gubitka.
 • Šta je sve potrebno da biste se upustili u sprovođenje inovacije? Ukoliko kao organizacija smatrate da je potrebno uvesti inovacije, bitno je uzeti u obzir šta je sve neophodno da bi se inovacija implementirala, kako bi i sama odluka bila konačna.
 • Da li inovacija može i kako može uticati na profit? Opet da se podsetimo – cilj je profit. Ukoliko inovacija ne može doprineti profitu ili pak njegovom održavanju, već suprotno, još jednom je potrebno proveriti potrebu za tom inovacijom/idejom.
 • Da li se uvođenjem inovacije pravi dugoročan ili kratkoročan plan? Kao i za svaki segment poslovanja, neophodno je napraviti plan. Postoje kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi. U zavisnosti od toga kakvu inovaciju želimo da uvedemo i kakav efekat da postignemo kao organizacija, kompanija, donećemo odluku za jedan od pomenutih planova.

Koje su prednosti uvođenja inovacija?

 • Otvaranje pristupa novim potrošačima – Prednost inovacije su novi potrošači, korisnici. Ukoliko se ideja implementirala i asortiman preduzeća osvežio, otvara se mogućnost i za novim korisnicima, odnosno potrošačima. 
 • Povećavanje angažovanosti zaposlenih – Ukoliko je doneta odluka o npr. proizvodnji novog proizvoda, potrebna je akcija zaposlenih, pre svega kako ideju sprovesti u delo, zatim istraživanje tržišta i, na kraju, sama proizvodnja tog proizvoda. Iz priloženog vidimo poslove koje je neophodno obaviti, a nisu deo svakodnevnog poslovnog procesa, dakle, povećala se angažovanost radnika.
 • Povećavanje broja zadovoljnih kupaca – Ovde ćemo kao primer navesti lanac restorana brze hrane McDonald’s. Njihov poznati proizvod big mek sada postoji i kao grande. Sačuvan je ukus, ali je napravljen kao veći burger. Ovim potezom je povećan broj kupaca koji su zadovoljni, jer npr. jedan big mek nije bio dovoljan određenom broju ljudi. Zato sada sa istim ukusom imate veću porciju. To je, naravno, samo jedan u nizu primera kako povećati broj zadovoljnih potrošača.
 • Profit – Ukoliko su već navedene prednosti ispunjene, profit će se uvećati.

Plan i program predavanja

1. Inovacioni menadžment, pojam i karakteristike

 • Definicija menadžmenta
 • Planiranje
 • Nastanak i pojam inovacija

2. Uvođenje i primena inovacija

 • Kako i zašto dolazi do potrebe za inovacijama
 • Odluka kao prethodnik akciji

3. Upravljanje inovacijama

 • Definisanje upravljanja
 • Tehnike za upravljanje inovacijama
 • Upravljanje znanjem
 • Tehnike za razvoj kreativnosti

4. Investicije na polju inovacija i njihov značaj

 • Smisao inovacija
 • Investiranje u inovacije

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se