Upisni rok je počeo

Inovacioni menadžment

Opis kursa

Inovacioni menadžment je skup aktivnosti koje je potrebno obaviti kako bi se inovacija adekvatno implementirala. Inovacija može biti usmerana samo na tržište, samo na preduzeće, a neretko i na jedno i na drugo. Da bi se ustanovilo da li je inovacija neophodan korak, pribegava se nizu analiza i pitanja. Postoji pet elemenata, pitanja čijim odgovorima jasnije pružamo uvid u neophodnost inovacije i njenu primenu. Šta, kako, zašto, ko investira, gde se realizuje. Ukoliko se nakon izvedenih potreba i ustanovljenih rizika na koje je preduzeće spremno odluči na inovaciju, šanse za poboljšanje poslovanja su realne.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da polaznici steknu osnovna znanja vezana za inovacioni menadžment i njegovu primenu, kao i u čemu se ogleda njegov značaj. Pored toga, bitno je upoznavanje tehnika za razvoj kreativnosti koja je bitna za mnoge sfere poslovanja. U cilju je i podsećanje na osnovne pojmove i karakteristike menadžmenta.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoMeđunarodno poslovanje i Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.