Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Razvoj biznis plana

Opis kursa

Biznis plan je dokument kojim se definiše biznis, ono što preduzetnik želi da radi i način na koji to namerava da postigne. Na kursu ćete naučiti sve ono što treba da sadrži jedan biznis plan: strukturu posla, opis proizvoda ili usluga, kako pridobiti korisnike, potencijale razvoja i izvore finansiranja.

Na ovom kursu se uči o pojmu poslovnog plana, o njegovom značaju za uspeh moderne kompanije i veštinama potrebnim za strateško planiranje... Polaznici se upoznaju sa raznim primerima biznis planova i metodologijama njihove izrade, a takođe se osposobljavaju i za pripremu vlastitog poslovnog plana.

Cilj kursa

Cilj kursa je da ovladate veštinom pravljenja biznis plana, odnosno naučite šta je sve bitno da celokupni poslovni poduhvat pretočite u ozbiljan poslovni plan. Cilj kursa je da razumete osnove izrade biznis plana, razliku između internih i eksternih biznis planova, različite metodologije izrade biznis planova i da sagledate ključne delove biznis plana.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.