Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Procena uspešnosti zaposlenih

Procena uspešnosti zaposlenih je jedan od najvažnijih zadataka menadžmenta ljudskih resursa. Ona govori o uspešnosti selekcije, obuke i treninga i daje smernice za dalje planiranje razvoja zaposlenih, sistema nagrađivanja i discipline. Na kursu se obrađuju performanse koje mogu da se ocenjuju, uloga ocenjivača i ciljevi praćenja. Takođe, opisuju se metode i proces ocenjivanja.

Radna uspešnost zaposlenih je merljiva i preporučuje se svim segmentima poslovanja. Ukoliko ustanovimo kompetence, možemo pratiti radnu uspešnost na najuspešniji način - ono što nije merljivo, postaje merljivo. Osnovni cilj kursa je da polaznici otkriju razloge ocenjivanja i važnosti radne uspešnosti. Saznaće kako da ohrabre članove timova da razmišljaju i osmišljaju rešenja u vezi sa sopstvenim razvojem i kako da vode pozitivan razgovor i kada rezultati rada nisu najbolji.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursa.

Opis i cilj kursa Procena uspešnosti zaposlenih

U ovom kursu temeljno se ukazuje na pojam procene uspešnosti zaposlenih, ali i na značaj koji ovaj proces ima, i to ne samo na zaposlene već i za celokupnu organizaciju u kojoj se procena realizuje. Ukazuje se na to ko sve može vršiti procenu, ali i koje su vrste procene, imajući u vidu vremenski period u kome se procena realizuje. Kurs daje pregled ključnih faza koje se realizuju u procesu procene. Tu se pre svega misli na kreiranje odgovarajućeg alata i definisanje standardnih mera, potom na sprovođenje procene i davanje povratnih informacija.

U kursu se kroz primere daje prikaz ključnih alata koji mogu biti korišćeni za procenu uspešnosti zaposlenih – metoda upravljanja prema ciljevima (Metod Management by Objective), metoda kritičnog incidenta, metoda kontrolne liste, metoda 360 stepeni, metoda samoprocene, skala ocena i sistem rangiranja. Za svaki od ovih alata iznose se prednosti i nedostaci, kao i mogućnosti primene. Imajući u vidu da je svaki, pa i ovaj proces, podložan greškama i propustima u određenoj meri, navešćemo i opisati koje su najčešće greške. Govorićemo o greškama pristrasnosti, centralne tendencije, halo efektu, vremenskom efektu, grešci pozicije, sklonosti poređenju, ali i o metodama putem kojih je moguće prevazići ove greške. U tom cilju pribegava se pisanim dokumentima i izveštajima, jasnoj definiciji ciljeva, umanjivanju udela procene zasnovane na kvalitativnim kriterijumima, obuci ocenjivača, korišćenju softvera...

Kroz celokupan kurs daju se realni primeri kojima se ova tematika približava polaznicima i omogućava njeno sagledavanje u savremenom poslovnom okruženju.

Ovaj kurs ima cilj da polaznike upozna sa pojmom, ali i sa značajem koji procena učinka zaposlenih ima za poslovanje organizacije, ali i za svakog zaposlenog. Teži se tome da se  polaznicima predstave i opišu faze ovog procesa, kao i prikažu alati koji mogu biti korišćeni za tu svrhu. Takođe, kurs nastoji da polaznicima ukaže na primenu tih alata, njihove prednosti i nedostatke. Zarad realizacije procesa procene na objektivan način polaznicima se ukazuje na najčešće greške koje se mogu javiti u ovom procesu, ali i na metode putem kojih je moguće ove greške svesti na minimum.

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Koji je značaj procene zaposlenih?

Efikasan proces ocenjivanja i upravljanja učinkom znatno će uticati na kulturu organizacije, moral zaposlenih i nivo njihovog angažovanja – što može umnogome doprineti dobrom statusu kompanije i zadržavanju ključnih talenata u organizaciji. Procene pružaju priliku da se identifikuju i nagrade zaslužni zaposleni, ali i da se uvide potrebe za budućim obukama i neophodnim usavršavanjem. Procena daje osnovu za unapređenje procesa donošenja odluka u situacijama koje zahtevaju otpuštanje ili interno popunjavanje upražnjenih radnih mesta. Procena utiče i na blagovremeno sagledavanje loših performansi koje se mogu negativno odraziti na produktivnost poslovanja.

Dakle, ukoliko se uradi na optimalan način, procena zaposlenih može uticati pozitivno i na samu organizaciju, ali i na zaposlenog.

Koji su najvažniji alati za procenu rada zaposlenih?

Postoje raznovrsni alati koji se koriste radi što bolje evaluacije rada zaposlenih. Svaki od njih ima i svoje prednosti i nedostatke, kao i odgovarajuće primene, u zavisnosti od prirode posla i karakteristika zaposlenih koje se žele proceniti. Jedna od mogućnosti jeste procenjivanje na osnovu ciljeva, takozvani Management by Objective, kojim se procenjuje stepen ispunjenosti ranije definisanih ciljeva. Metoda kritičnog incidenta beleži izrazito efikasno ili neefikasno delovanje zaposlenih, dok se kod metode kontrolne liste označavaju one karakteristike, odnosno odlike koje je zaposleni ispunio. Metodom 360 stepeni zaposlenog ocenjuje više ocenjivača – nadređenih, podređenih, klijenata, članova tima... Često se za procenu koristi i metoda samoprocene, kojom zaposleni sami ocenjuju svoja dostignuća. Pored ovoga, koristi se i metoda skale ocene, kod koje se određenim rasponom ocena ocenjuju konkretne aktivnosti, ali i sistem rangiranja koji koristi poređenje zaposlenih.

Koje su najčešće greške koje se javljaju prilikom procene učinka zaposlenih?

Brojne su greške koje mogu nastati prilikom evaluacije zaposlenih. Razlozi zbog kojih greške nastaju su različiti, ali među najčešćim se mogu navesti – predrasude, zablude i karakteristike ličnosti onoga ko sprovodi procenu. Pristrasnost je takođe jedna od čestih grešaka, koja podrazumeva tendenciju strogosti ili bliskosti prema onome što se ocenjuje, na osnovu određenih kriterijuma – pola, godina, obrazovanja... Greška centralne tendencije odnosi se na propust kojim se većina osoba ocenjuje srednjom ocenom. Halo efekat ukazuje na tendenciju da se na osnovu jedne karakteristike odlične ocene pripišu i ostalim karakteristikama. Greška skorijeg događaja nastaje kada se zaposleni ocenjuje samo na osnovu nedavnih dostignuća, dok se greška pozicije odnosi na situaciju u kojoj zaposleni na višim hijerarhijskim pozicijama dobijaju bolje ocene od onih na nižim pozicijama. Čest slučaj jeste i poređenje zaposlenih, čime se takođe na negativan način utiče na objektivnost poređenja.

Plan i program kursa

Modul 1 – Procena uspešnosti zaposlenih

  1. Procena uspešnosti zaposlenih – pojam i značaj
  2. Faze prilikom procene učinka zaposlenih
  3. Alati za procenu uspešnosti zaposlenih
  4. Greške prilikom procene uspešnosti zaposlenih

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se