Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Planiranje i selekcija ljudskih resursa

Opis kursa

Na kursu se upoznajete sa procesom planiranja ljudskih resursa. Saznajete da je planiranje proces u kome se obezbeđuje odgovarajućih broj potrebnih ljudi u organizaciji. Takođe, upoznajete se sa zlatnim pravilom menadžmenta ljudskih resursa - staviti prave ljude na prava mesta - kako bi se povereni zadaci obavili efikasno i efektivno.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se upoznate sa ciljevima i procesom planiranja ljuskih resursa. Da naučite da uspešno uradite procenu postojećih i budućih ljudskih resursa kao i da naučite da predvidite tražnju i ponudu za ljudskim resursima i uskladite je.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursa i Cambridge poslovni program.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.