Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Selekcija kandidata i njihov razvoj - menadžerske pozicije


Sa promenama na tržištu i dolaskom stranih investitora i kompanija na teritoriju Srbije, sve češće se od menadžera ljudskih resursa očekuje da regrutuje osobe za visoke menadžerske pozicije. Postavlja se pitanje koji je najbolji način da se izvrši selekcija kandidata i na koji način menadžer ljudskih resursa može da obezbedi proces regrutacije i selekcije koji će rezultovati odabirom najboljeg kandidata za ovakvu poziciju?

Na prvom mestu menadžer ljudskih resursa se mora pridržavati analize radnog mesta i opisa posla koji je, za ovu funkciju, iz nje dobijen. Veoma je važno da sve vreme bude rukovođen industrijskom granom kojoj organizacija za koju radi pripada kako ne bi propustio specifične zahteve vezane za ovu poziciju. Dobar kandidat za ovu poziciju je osoba sa iskustvom na različitim poslovima u okviru te grane industrije.

Selekcija kandidata - potrebne veštine menadžera

Najvažnije veštine koje treba da poseduje osoba koja je kandidat za visoku menadžersku poziciju su komunikacija i interpersonalne veštine koje joj omogućavaju da poslovnu viziju i strategije prenese na ostale zaposlene. Pri tome treba voditi računa da se njen menadžerski stil poklapa sa onim koji je karakterističan za kompaniju. U protivnom može doći do konflikta i otpora.

Poželjne osobine menadžera

Istraživanje u kome je učestvovao veliki broj menadžera, koji su od strane kolega, organizacije i nezavisnih procenjivača ocenjeni kao veoma uspešni, pokazalo je da postoje izvesne osobine koje su im zajedničke. Na osnovu dobijenih podataka sačinjen je opšti psihološki profil uspešnog menadžera. Na ovoj listi se nalaze sledeće osobine:
selekcija kandidata
• Ambicioznost
• Sklonost ka promenama
• Prihvatanje odgovornosti i rizika
• Materijalna orijentacija
• Unutrašnji lokus kontrole
• Sklonost ka razvijanju vlastitih planova
• Težnja za vođstvom.

Ne treba zaboraviti ni to da je sama organizacija sredina u kojoj se mogu razviti uspešni menadžeri. Nije uvek neophodno tragati za novim talentima. Osobe koje su već zaposlene u organizaciji i imaju tehničko iskustvo mogu, uz pomoć menadžera ljudskih resursa, razviti veštine koje će im omogućiti da postanu uspešni lideri. Ključne liderske osobine koje bi trebali da poseduju su:
selekcija i razvoj kandidata
• Usredsređenost na posao
• Demonstriranje i promovisanje korporativnih vrednosti
• Motivisanje i inspirisanje drugih
• Efikasno reagovanje na promene
• Preuzimanje odgovornosti za rezultate
• Efikasan i prikladan komunikacijski stil.

Navedene osobine (u skladu sa rezultatima profesionalne orijentacije) se mogu koristiti kao parametri pri selekciji i procenjivati u okviru bihejvioralnog intervjua ili mogu biti kriterijumi pri evaluaciji, proceni performansi i planiranju treninga.
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Recognizing a Suggestion Pisanje oglasa - kako se piše oglas koji će privući više mušterija
Šta su timovi? Birth of a Child
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Menadžment ljudskih resursa.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.