Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Šta je baza znanja i zašto vam je potrebna?

Menadžment

Vođstvo i upravljanje organizacijom

https://www.biznis-akademija.com/vodjstvo-u-organizaciji Upravljanje organizacijom podrazumeva upravljanje ponašanjem ljudi. Ljudi se smatraju najznačajnijim resursom za postizanje konkurentske prednosti.

Menadžment u obrazovanju

https://www.biznis-akademija.com/menadzment-u-obrazovanju Pročitajte više o tome šta obuhvata menadžment u obrazovanju i koje su to nove uloge koje se nameću kako bi ono postalo vodeća snaga svih promena.

Fanki biznis postavlja menadžment i rukovođenje u središte zbivanja

https://www.biznis-akademija.com/fanki-biznis-postavlja-menadzment-rukovodjenje-srediste-zbivanja Šta donosi fanki biznis? Pripremite se za promene i usmerite ka stalnim organizacionim inovacijama.

Upravljanje kvalitetom

https://www.biznis-akademija.com/upravljanje-kvalitetom-1 Šta je upravljanje kvalitetom i kako obezbediti kvalitet proizvoda ili usluga? Pročitajte kako vam iso standardi mogu pomoći da usavršite svoje poslovanje.

Šta je biznis plan?

https://www.biznis-akademija.com/sve-o-biznis-planu Ukoliko želite da realizujete vašu poslovnu ideju potreban vam je biznis plan. Saznajte koji su elementi i kako napisati biznis plan.

Plate direktora - zarade od kojih zastaje dah

https://www.biznis-akademija.com/zarade-od-kojih-zastaje-dah Koliko ste se puta pitali kolike su plate direktora? Pročitajte koje su to zarade od kojih zastaje dah.

Merenje performansi preduzeća - kritične brojke u biznisu

https://www.biznis-akademija.com/kriticne-brojke-u-biznisu Merenje performansi preduzeća je veoma važno kako bi se izmerila uspešnost poslovanja preduzeća. Pročitajte koje parametre jedno preduzeće treba da prati.

10 saveta za delegiranje

https://www.biznis-akademija.com/10-saveta-za-delegiranje Delegiranje je proces kojim menadžer poslove iz svoje nadležnosti prenosi na podređene. Pročitajte savete za uspešno delegiranje poslova i zadataka.

Kako uticati na ljude - najčešće korišćene strategije

https://www.biznis-akademija.com/kako-da-ostvarite-uticaj-na-druge-ljude Kako uticati na ljude i promeniti stav ili ponašanje pojedinca ili grupe? Pročitajte najčešće korišćene strategije za ostvarivanje uticaja

Stilovi liderstva

https://www.biznis-akademija.com/liderski-stilovi Saznajte koji stilovi liderstva postoje i na koji način lideri primenjuju različite stilove vođstva.

17 glavnih uloga menadžera

https://www.biznis-akademija.com/17-glavnih-uloga-menadzera Pročitajte koje su to najznačajnije uloge koje morate obavljati da biste bili uspešan menadžer.

Rukovođenje

https://www.biznis-akademija.com/rukovodjenje-ostvarite-poslovne-ciljeve-organizacije Rukovođenje se definiše kao vođenje jedinstvene akcije u ostvarenju poslovnih ciljeva organizacije. Menadžment je mnogo širi pojam od rukovođenja.

Faze za rešavanje problema koje primenjuju menadžeri

https://www.biznis-akademija.com/9-faza-resavanja-problema Posao menadžera obuhvata i rešavanje problema koji mogu nastati u organizaciji. Pročitajte koje faze rešavanja problema primenjuju menadžeri.

Tehnike za donošenje odluka

https://www.biznis-akademija.com/5-tehnika-za-donosenje-odluka Tehnike za donošenje odluka pomažu menadžerima da donesu najbolje moguće odluke sa informacijama koje su im dostupne.

Saznajte zašto vam je potrebna cost benefit analiza

https://www.biznis-akademija.com/cost-benefit-analiza Ukoliko pokrećete novi projekat potrebno je da predvidite troškove i koristi. Saznajte šta je cost benefit analiza i kako vam ona može pomoći u tome.

Organizacija koja uči - 5 principa

https://www.biznis-akademija.com/5-principa-organizacije-koja-uci Pročitajte više ako vas zanima šta je to organizacija koja uči, koji su njeni principi i kako da je uspešno izgradite.

Upravljanje vremenom

https://www.biznis-akademija.com/upravljanje-vremenom-1 Pročitajte više ukoliko vas zanima zašto je efikasno i racionalno upravljanje vremenom veoma važno u biznisu i životu.

Trening zaposlenih u preduzeću koje uči

https://www.biznis-akademija.com/preduzece-koje-uci Trening zaposlenih treba da bude kontinuirani proces u svakoj organizaciji kako bi se poboljšala efikasnost svakog pojedinca i poslovanja preduzeća.

Fidbek metodologija

https://www.biznis-akademija.com/davanje-feedbacka-metodologija Fidbek je reakcija koju osoba izaziva svojim ponašanjem, mišljenjem ili emocijama, i koju joj saopštavamo. Pročitajte uputstva za uspešan fidbek.

Priprema sastanka

https://www.biznis-akademija.com/priprema-dobrog-sastanka Pročitajte detaljnije kako se vodi i šta je potrebno uraditi kako bi se obavila dobra priprema sastanka.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.