Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Trening zaposlenih u preduzeću koje uči

„Sposobnost da učite brže od konkurencije mogla bi biti jedina održiva konkurentska prednost".

Ari de Geus

U savremenoj eri znanje, učenje i kreativnost ljudi su postali osnovni izvor konkuentske prednosti preduzeća. Preduzeće nije bolje ili lošije od konkurencije zato što ima manje ili više kapaciteta već zato što nesto ume bolje da uradi. Ljudi u preduzeću su nosilac znanja i kreativnosti. Preduzeće uči kroz učenje njegovih ljudi.

U savremenim uslovima poslovanja, superiornost na tržištu će imati preduzeća koja imaju sposobnost da privuku kvalitetne ljude, omoguće im da uče i razvijaju se kroz odgovarajući trening zaposlenih i dodatna usavršavanja i koja znaju kako da iskoriste sve njihove potencijale.

Stalno učenje uslov je opstanka svake firme. Kompanija svoju konkurentnost na tržistu izmedju ostalog postiže i količinom veština i znanja kojm raspolažu njeni zaposleni.

Znanje i učenje postaju sve više deo organizacione kulture. Organizacijama koje ne upravljaju efikasno svojim znanjem preti propadanje na tržištu. Kroz učenje čovek postaje sposobniji da uradi više, bolje i kvalitetnije. U osvajanju novih tržišta i povećanju konkurentske prednosti firme sve više prihvataju koncept "preduzeća koja uči".

Organizacija čiji zaposleni stalno uče i primenjuju naučeno poboljšavaju kvalitet usluge, odnosno ostvaruju nove vrednosti. U takvim organizacijama stalno učenje, razvijanje individualnih i kolektivnih potencijala te kreiranje i stalna primena novih znanja postaje najvažnija radna obveza i način ponašanja zaposlenih. Takav zaposleni osposobljen je da kreira, prenosi i primenjuje novo znanje da bi povećao vrednost koju daje svojim potrošačima. Karakteriše je i brzo prenošenje i stalno širenje stvorenog i usvojenog znanja i učenje svih kao najznačajniji deo organizacione kulture, načina postojanja i ponašanja organizacije. Najčešće se naglašava pet karakteristika: kvalitetno rešavanje problema, eksperimentisanje sa novim pristupima, učenje iz vlastitog iskustva, prenošenje i učenje iz najbolje prakse drugih, brzo i efikasno prenošenje znanja kroz celu organizaciju.

trening zaposlenih

Ovakvo preduzeće podrazumeva  odbacivanje tradicionalnih načina poslovanja i stvaranje kreativne radne sredine koja će podsticati zaposlene na razmenu novih ideja i znanja.

Preduzeće koje uči karakteriše kreativnost, intenzivno znanje, visoko obrazovan kadar i spremnost zaposlenih na stalno učenje. Ovakvo preduzeće motiviše zaposlene na učenje, timski rad, razmenu znanja i iskustava i razvoj kreativnosti i inovacija.  Glavni zadatak ovakve organizacije jeste obezbedjenje novih znanja, razvoj zaposlenih i razvoj podsticajne radne sredine.

Zaposleni u jednoj kompaniji svojim radom, znanjem, veštinama i sposobnostima su strategijska prednost i podrška u realizaciji poslovnih ciljeva. Koncept kontinuiranog učenja i razvoja značajan je potencijal i ključ budućeg uspeha. Prihvatanje i razvoj koncepta kontinuirang učenja je izvor konkurentske prednosti kompanije, investicija u kvalitet i podrška u realizaciji misije i vizije jedne kompanije.  Jedna od najvažnijih determinanti uspeha jedne kompanije jeste razvijanje i ulaganje u znanje i veštine zaposlenih.

Rast i razvoj svake firme treba da je usmeren na kontinuirano učenje, obezbedjenje novih znanja za sadašnje i buduće ciljeve, nove projekte kako bi se odgovorilo zahtevima sve mudrijih i obrazovanijih kupaca.

Organizacije koje će zaista napredovati u budućnosti biće one koje otkriju kako da podstaknu ljudsku predanost i sposobnost da uče na svim nivoima u jednoj organizaciji.

Promene u okolini (novi zahtevi kupaca, nova konkurencija, nove zakonske mogućnosti ili ograničenja) zahtevaju od  vlasnika preduzeća ali i od njihovih najbližih saradnika, stalno uočavanje tih promena i znanje kako sve to pretvoriti u poslovne šanse.
Sve su to situacije koje upućuju na potrebu učenja, ali učenje uvek mora imati svrhu i očekivani rezultat. Povezivanjem obrazovanja i treninga sa poslovnim rezultatima i novčano stimulisanje saradnika, može biti dobar put ka stvaranju fleksibilne, proaktivne poslovne politike preduzeća.

Kako obezbediti efikasan trening zaposlenih

Nije dovoljno samo poslati zaposlene na neku obuku ili trening. Prvo, treba omogućiti zaposlenima i sebi informacije o tome kako se treningom i učenjem može poboljšati efikasnost svakog pojedinca i poslovanje preduzeća kao celine. Nakon što zaposleni uvidi potrebe za učenjem tada  treba napraviti ambijent da učenje bude primenjivo. Vlasnik ili menadžer mora osigurati uslove u kojima se naučeno može primeniti. Učenje i trening zaposlenih bez prilike za primenu naučenog je kao gledati pozorišnu predstavu i sebe proglasiti glumcem. Ne mogu se uspešno naučiti veštine ako se ne koriste u praksi svakodnevnog posla.

I na kraju poslednji korak je u povezivanju učenja i treninga s poslovnim rezultatima. Najjednostavnije je uključiti obavezu kontinuiranog osposobljavanja kao element opšteg vrednovanja uspešnosti svakog zaposlenog, uz ostale specifično merljive očekivane rezultate.

Vrlo je važno da svi zaposleni osećaju i znaju da je vlasnik ili menadžer zainteresovan za osposobljavanje zaposlenih i da prepoznaje vezu između lične efikasnosti i uspešnosti preduzeća. Ako on i zaposleni ne veruju da su učenje i trening zaposlenih kontinuirani process, a ne jednokratni napor, uspeh se neće ostvariti. Upravljanje znanjem mora postati proces u koji se svi uključuju kako bi mogli da raspolažu potrebnim informacijama i znanjem koje će im pomoći da što efikasnije urade svoj posao.  

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Merenje performansi preduzeća - kritične brojke u biznisu Vođstvo i upravljanje organizacijom
Kako razviti kreativnost i podstaći maštu Upravljanje kvalitetom
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.