Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Zašto je franšiza pravi izbor za vas?

Razmišljate o pokretanju vlastitog biznisa, ali se bojite finansijskog neuspeha i činjenice da veliki procenat poslovnih poduhvata propadne u prve tri godine?

Franšiza je pravi izbor za Vas!

Franšiza je u svetu vrlo korišćena poslovna strategija. Prema nekim istraživanjima, korisnici franšize u 95% slučajeva uspešno posluju i posle pet godina što je puno bolji rezultat nego u slučajevima preduzetnika početnika koji samostalno započinju sopstveni biznis.

Šta je franšiza?

Franšiza je oblik poslovanja koji se pojavljuje kada preduzeće (davalac franšize-franšizer) svoje trgovačko ime (brand) i svoj način poslovanja daje na korišćenje određenoj osobi (korisniku franšize-franšizantu) koji se slaže da će poslovati u skladu sa uslovima ugovora o franšizi, tj po konceptu rada davaoca franšize. To je u stvari sporazum između dve strane kojim se nekoj osobi ili grupi ljudi daje pravo da prodaje proizvod ili uslugu koristeći se markom i načinom rada firme koja je razvila taj proizvod.

Onaj ko kupuje franšizu mora platiti vlasniku franšize tzv. franšiznu naknadu za pravo korišćenja franšize te mora plaćati mesečne provizije. Franšizna naknada je fiksni iznos koji se plaća po potpisivanju ugovora o franšizi, dok su provizije sredstva izražena u procentu od ukupnog prihoda koja primaoc franšize mesečno isplaćuje davaocu franšize.

Pogodnosti koje korisnik franšize dobija za razliku od preduzetnika koji samostalno kreće u posao je da u početku poslovanja ima podršku davaoca franšize u obliku kontrole i pomoći, te davalac korisniku najčešće osigurava edukaciju i  praktično iskustvo. U velikom broju slučajeva davalac franšize prati korisnika i marketinški tokom celog perioda trajanja ugovora. Naravno, korisnik ima najveću koristi u tome što dobija pravo na korištenje proizvoda kojeg tržište prepoznaje kao brend.

franšiza kao poslovna strategija

Davalac franšize, osim franšizne naknade i provizije, ima koristi i u nečemu mnogo važnijem: korisnik franšize osigurava mu osnovne resurse za širenje poslovanja koje bi inače morao osigurati sam što bi mu značajno finansijski opteretilo poslovanje. U isto vrijeme davalac franšize dobija i motivisani kadar jer korisnik franšize vodi posao kao da je u potpunosti njegov, ulaže novac, vreme i rad u razvoj poslovanja. Na taj način davalac franšize može se brzo širiti i menjati prema potrebama tržišta bez velikih finansijskih troškova.

Franšiza omogućava brzi pristup poznatom i uspešnom poslovanju koje se dokazalo originalnošću i inovacijama.

Franšizno poslovanje

Franšizno poslovanje Vam daje mogućnost da pokrenete vlastiti posao kako biste osigurali budućnost, a da ujedno niste prepušteni sami sebi. Kreirate vlastiti posao unutar licence neke svetske kompanije. Na taj način imate slobodu i kreativnost u organizovaanju vlastitog posla dok ste istovremeno deo mreže internacionalne kompanije, koja Vas podržava dugogodišnjim iskustvom, znanjem i razvijenom infrastrukturom.

Preuzimanjem franšizinga, preduzeća dobijaju novi poslovni koncept, pod imenom poznate firme, kao pravno i finansijski odvojeni i nezavisni privredni subjekti. Franšizer svojim franšizantima daje pravo, ali im nameće i obavezu da posao vode u skladu sa utvrđenim konceptom poslovanja. Novopečeni preduzetnik dobija stalnu pomoć u marketingu, razvoju, finansijama i ostalim know-how uslugama. Za sve te usluge franšizer dobija naknadu, najpre inicijalnu za ulazak u sistem, a kasnije stalnu naknadu zavisno od prometa i bruto prihoda.

U procesu izgradnje franšizing sistema veoma važno pitanje predstavlja pravi izbor preduzetnika za partnera, jer od njegovih sposobnosti i menadžerskih vizija zavisi uspešnost primene ukupnog franšiznog sistema. Nakon sprovedenog postupka izbora franšizanta kao poslovnog partnera, pristupa se zaključivanju i potpisivanju ugovora o franšizingu. Uz ugovor primaoci franšizinga dobijaju priručnik o franšizing poslu, sa detaljnim uputstvima o izgledu i primeni franšiznog poslovanja. U ugovoru i priručniku su detaljno izložena sva prava korišćenja industrijske i intelektualne svojine, sa svim standardima franšizne kompanije davaoca sistema. On tako licencira svoje osnovne atribute proizvoda i usluga, koji su dobro poznati potrošačima, kao i ostala znanja i iskustva sistema. Franšizer je, takođe, ovlašćen da u svakom delu sistema i u svako vreme može vršiti kontrolu kvaliteta, poštovanja i pridržavanja robnih žigova i standarda od strane primaoca.

Dva su tipa franšize: franšizna distribucija proizvoda/usluga i franšizni model poslovanja.

Franšizna distribucija proizvoda bavi se samo prodajom proizvoda, što znači da franšizni ugovor daje pravo prodaje odredjene marke proizvoda vlasniku franšize.

Franšizni model poslovanja, pored prodaje proizvoda ili usluge s markom, uključuje i način kako organizovati poslovne aktivnosti, i to onako kako davalac franšize zahteva.

Kupovina franšize

Cene franšiza kreću se od nekoliko hiljada pa sve do nekoliko stotina hiljada eura. Važno je da unapred odlučite o ukupnom novčanom ulogu koji sebi možete priuštiti. Zaduživanje i dovođenje investicije u rizik nije dobra poslovna praksa. Dobar poslovni plan ne bi trebao imati problema za finansiranje, a kupovina franšize je i bankama sigurnija investicija s obzirom da je to već uhodan posao koji sa uspehom funkcioniše na nekom drugom tržištu i time je veća mogućnost da će sa uspehom raditi i na Vašem. Davalac franšize Vam tu može puno pomoći u izradi poslovnog plana za dodelu kredita. Ovi krediti mogu biti i sa grejs periodom od 1-2 godine što umnogome olakšava posao.

kupovina franšize

Ne mogu sva poslovanja postati franšizna, ali većina poslovnih koncepata to može. Da bi jedan posao mogao postati franšiza on mora biti:

  • Jedinstven - novi koncept koji ima potencijala za širenje na nacionalnom i internacionalnom nivou.
  • Sistematizovan - svi poslovne procedure koncepta trebaju biti detaljno razrađene. Te procedure moraju biti u obliku priručnika kako bi se mogle preneti na druge u toku obuke.
  • Profitabilan - mora donositi dobit prvo frašizodavcu, a zarade moraju biti dovoljno velike kako bi i svaki franizoprimac koji se priključi franšiznom sistemu mogao ostvariti atraktivan povraćaj svojih ulaganja.
  • Lako prenosiv - svi poslovni sistemi koncepta, detaljno razrađeni i u pisanom obliku moraju biti takvi da se jednostavnom obukom mogu preneti na druge u relativno kratkom vremenu.
  • Dostupan - ako je franšiza vrlo skupa tada je vrlo malo ljudi može sebi priuštiti. Idealno ulaganje u franšizu je od 5.000-40.000 EUR.

Franšiza je izvrstan način ulaska u preduzetništvo jer štiti od početničkih grešaka, ali nije nužno garancija uspeha. Za uspeh je ipak potrebno i kvalitetno biznis planiranje, naporan rad i malo sreće.

Vrlo pogodni za franšizno poslovanje su lanci nekretnina, dečiji vrtići, bioskopi, krojački i frizerski saloni, sportske usluge i učenje stranih jezika. Tu su i apoteke koje mogu putem franšize da se snabdevaju od proizvođača ili veleprodavaca.

Franšiza u Srbiji

Franšiza u Srbiji kao oblik poslovanja je najviše zastupljena u oblasti trgovine i usluga. Kao i u svetu, i kod nas se preduzetnici za otvaranje franšize odlučuju zato što je veća verovatnoća da se postigne poslovni uspeh kada se preuzme već uhodani posao. U Srbiji možete pronaći različite sajtove na kojima možete pogledati kakva je ponuda franšiza i u kojim oblastima možete pokrenuti sopstveni biznis koji će vam doneti veću nezavisnost u poslovanju.

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako promeniti život i pronaći uzrok nezadovoljstvu Fanki biznis postavlja menadžment i rukovođenje u središte zbivanja
Selekcija kandidata i njihov razvoj - menadžerske pozicije Seminar - Kako motivisati zaposlene
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Preduzetništvo.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.