Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Poslovna korespondencija - jezička i pravopisna pravila


U kojim god krugovima društva se kretali, svugde postoje neka pravila ponašanja. Ta pravila su poštovana od većine njenih članova i govore nam mnogo o tom sloju ljudi. Društvo je jedna od najopštijih kategorija s kojima se srećemo, a jedna od potkategorija je i svet poslovanja sa svojim pravilima.

Savremeno društvo nam olakšava komunikaciju, odvija se mnogo brže nego ranije (svako prošlo vreme ubrzo postaje davno prošlo i stoga sam stavila odrednicu 'ranije'). Ostvarivali mi kontakte poštanskim pismom, telefonom, faksom, i-mejlom itd. svejedno koristićemo reči, rečenice, upotrebljavaćemo interpunkcijske znake, povezivaćemo to sve u skladnu celinu koja će imati nekog smisla i logike (barem bi tako trebalo). U poslovnom svetu jako je važna poslovna korespondencija i poštovanje njenih pravila. 

upotreba pravopisa u poslovnoj korespondenciji

Veoma loš utisak ostavlja osoba koja se ne izražava pravilno,
tj. shodno svom položaju, a to ume da bude od presudne važnosti u svetu o kom mi sada pričamo...

I samo javljanje sekretarice na telefon 'Ta i Ta kompanija, izvolite' ili samo 'Izvolite' mogu ostaviti drugačiji utisak (da ne ulazimo u maštovitije vode 'Da?'). Apsolutno podržavam prvo predstavljanje firme koja je pozvana telefonskim putem uz 'Izvolite' jer mnogo lepše zvuči i daje sliku ozbiljne firme koja poznaje kodeks ponašanja.

Šta je poslovna korespondencija?

Poslovna korespondencija podrazumeva korespondenciju tj. dopisivanje između poslovnih subjekata. Kako bi se poslovna korespondencija odvijala na odgovarajući način potrebno je adekvatno poznavanje pravopisnih pravila kao i jezika uopšte. Upotreba žargona se izbegava u poslovnoj korespondenciji a obavezno je poznavanje formi pisanje poslovnih pisama i specifičnosti korespondencije kada su u pitanju elektronske komunikacije

Pravopisne greške koštaju Vas potpisanog ugovora

Kad sam počela da pišem o ovome imala sam nameru da skrenem pažnju ne toliko na formu poslovnog pisma ili formalnog i-mejla koliko na važnost pravopisa i gramatike. Naravno, forma odrađuje svoju ulogu, mora postojati preglednost pisma (pošiljalac, primalac, predmet, tekst, prilozi, potpis), ali tekst procesori su puni tih obrazaca, a i preduzeće uglavnom koristi memorandum, te je taj deo dosta lako odraditi.

Prema istraživanju UK Royal Mail-а, šefovi su rekli da neće da uspostavljaju poslovnu saradnju sa firmama čija korespondencija ima pravopisnih nepravilnosti. Izračunato je da loše veštine pisanja kompaniju mogu koštati 2 milijarde funti u izgubljenim ugovorima, naravno, po britanskom standardu. 

pravila poslovne korespondencije

Upotreba malog i velikog slova, interpunkcijskih znakova, zatim tu su čuvene rečce 'ne' i 'li', pa onda i pažljivo pisanje reči pod kojima podrazumevam da se obrati pažnja na glasovne promene (posebno na jednačenje suglasnika po zvučnosti gde se najčešće greši), polusloženice, složenice itd. zauzimaju važnu ulogu i nesvesno otkrivaju mnogo o Vama iliti Vašem preduzeću. Sad ću malo da zaobiđem ekonomske interese i odradim jednu besplatnu reklamicu (mogu li?) pozivajući se na opismenjavanje srpskog naroda – Ivan Klajn ima korisnu knjižicu o jezičkim nedoumicama.
Samo malo više pažnje da se obrati na pravopis i gramatiku, a nije na odmet ni da se provere eventualno 'progutana' slova u tekstu.

...interpunkcijski znaci...

Ovde ću napomenuti samo neke vizuelne trikove što se tiče interpunkcijskih znakova. Oni se u daktilografskim predmetima u srednjim školama uče, ali nije na odmet da nešto od toga i pomenem (nisu svi imali poslovnu korespondenciju). Iz teksta se može videti da posle tačke, zapete, dve tačke, tačke zareza, pre otvorenih i posle zatvorenih navodnika, pre otvorene i posle zatvorene zagrade ide razmak.
Ja, Marija, pišem (piskaram) samo da bih dala 'primer' upotrebe interpunkcijskih znakova. Na smisao ovog teksta ne treba obraćati pažnju jer ću sad govoriti o bojama: crvena, žuta, plava...

To su neki znaci koji se najčešće koriste...

Rečce 'ne' i 'li' obavezno moraju biti prazninom odvojene i s jedne i s druge strane. Izuzeci (nikako izuzetci): neću, nisam, nemoj, nemam.

...glasovne promene...

Obratiti pažnju na jednačenje suglasnika po zvučnosti gde ima dosta izuzetaka... Npr. 'predp- ne nego pretp-: pretprodaja, pretponoćni; preds- ne prets-: predsednik, predsoblje; predh- ne nego preth-: prethodan, prethrišćanski'.
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako rad od kuće pomaže da se poveća produktivnost i kvalitet zaposlenih Kako sistematizovati poslovne procese
Speech Presentation Sample One
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Menadžment ljudskih resursa i Odnosi s javnošću.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.